KRYON: 2012, De Waarheid is …..

KRYON: 2012, De Waarheid is …..

Gechanneld door: Barbara Bessen

1 januari 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Nu is het er….het lang verwachte en ook gevreesde jaar 2012. Wat is er anders? Wat denken jullie? Komt er een ondergang van de wereld? Zeker niet. Zullen er grote omwentelingen komen? Ja, dat is zeker. Het kunnen lichte en ook zware omwentelingen zijn. Maar ja, dat is zeker. Het hangt van de gebieden op Aarde af en van de mensen zelf. Er zijn gebieden die nog steeds zeer gevoelig zijn voor aardeveranderingen.

Kijk naar de gebieden die al getroffen zijn, zij blijven gevoelig voor dit soort gebeurtenissen.

Het heeft met hun plaats en de verbinding met de zich bewegend aardplaten van doen. Daarnaast zal de Aarde ook op andere plaatsen van zich laten horen. Op alle delen van de Aarde zullen er lichte veranderingen in verschillende vormen zijn. Het water is daarvoor en sterk instrument. Het zijn niet alleen de zeeën en de rivieren die zich bewegen en misschien een andere weg inslaan dan gewoon, maar ook het grondwater ervaart beweging. In het bijzonder in gebieden waar kunstmatige omleidingen zijn gemaakt door stuwdammen, rivieromleidingen enzovoorts. Daar is het evenwicht tot in diepe niveaus verschoven. De Aarde probeert dit op verschillende manieren weer te herstellen.

Het zijn natuurlijk ook de mensen die zich bereid verklaard hebben om aan deze gebeurtenissen actief deel te nemen. Het zijn degenen die hiervoor als sleutelfiguren zijn verbonden.

Er zijn ook mensen die zo de Aarde willen verlaten en er zijn er die daardoor zullen beleven dat hun hart zich verder kan openen. Daarmee gebeurt wat wij het collectieve hart openen noemen. Alle verdere gebeurtenissen in dit jaar hebben voor de meeste mensen met sociale onderbrekingen te maken, mogelijk met financiële verliezen, met verlies van arbeidsplaatsen of zelfs van woningen.

Het een en ander kan op vrijwillige basis gebeuren omdat met zich vol vertrouwen overgeeft aan de ingevingen van de verandering en merkt dat er zich iets nieuws zal openbaren, of wat gedwongener als men het niet kan loslaten. Dat zich bezinnen op het wezenlijke zijn de attributen van het jaar 2012.

Europa ervaart een echt grote verandering die in verliezen, door bevindingen, door het oplossen van starre constructies van leiders die niet meer passen, merkbaar worden.

Maar ook door diepe zaken die met de familie of met de kring van andere mensen te maken hebben.Wat doen mensen die verliezen lijden? Zij trekken zich samen. Wat doen zij nog meer? Zij delen en ontdekken hun medegevoel met anderen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Er zullen ook mensen zijn die in diepe angst voor verlies zijn, dat wil zeggen, in gebrek aan zelfvertrouwen in zichzelf en in de God in henzelf.

Zij zullen het medegevoel verder bedekken en zich ermee bezighouden aan de buitenkant te redden wat er te redden valt. Natuurlijk zullen er ook mensen zijn die ondanks alles veel geld hebben, een groot huis, genoeg inkomen en andere schijnbaar belangrijke dingen. Daarbij mag men rustig aannemen dat de transformatie ook bij hen op de een andere manier zal komen. Dat kan door kleine ontmoetingen zijn die bepaalde zaken met zich meebrengen, ook door kleine kwalen die tot rust dwingen en door andere zaken.

Elke mens, elk oord, elke stad, elke staat maakt zijn eigen transformatie door. Dat is nu al langere tijd te zien. Laat je blik even door Europa gaan, Spanjaarden leven en denken anders dan de mensen in Denemarken. Duitsland is energetisch niet zo gemarkeerd als Frankrijk. Zij gaan allen hun weg en die kan zo of zo zijn en die hangt natuurlijk samen met oude ervaringen en karmische zaken.

Mijn belangrijke boodschap voor alle lezers is: Blijf bij jezelf. Wat willen jullie in 2012 werkelijk bereiken? Ik heb het niet over die uiterlijke doelen als een nieuwe baan, een nieuwe auto, een reis of zelfs een operatie. Dat zijn de uiterlijke dingen die er in het leven in die tijdvenster schijnbaar bij horen. Ik denk dat jullie een blik in het hart moeten werpen. Welke doelen zou je hart willen stellen? Daar is makkelijker aan te komen dan jullie denken. Ga heel ontspannen zitten, focus je op je hart en vraag het: “Wat wil jij voor 2012? “ Luister naar het kleine stemmetje of het gevoel dat zich meldt. Wat komt er naar je toe? Misschien woorden als rust, gelatenheid, meer sport beoefenen, lachen, tijd om te dromen, uit te gaan of comfortabel op de bank te liggen. Er kunnen ook korte herkenningsvisie’s zijn: misschien is het een contact met iemand herstellen waarmee je nog in onmin leeft dat de verbinding verstoort? Zijn er misschien nog kleine ongedisciplineerdheden glad te strijken? Het is bij het kleine net zoals in het grote universum: Alles kan en zal geïntegreerd worden. Waarom zouden er nog ongeopende zaken zijn waar jullie niet naar willen kijken? Het zijn de kleine vergiftigingen die uiteindelijk naar ziekten leiden terwijl zij tot een gezwel kunnen uitgroeien.

Een nieuw jaar roept ertoe op om de inventaris op te maken. Kijk nogmaals diep in jezelf: Wat wenst je hart? En heel diep achterin is er misschien nog een hartenwens of misschien nog wel meerdere, ook buitengewone, die nog niet zijn geleefd.

Bedenk dat jullie met een groot pakket naar de Aarde kwamen dat met karmische imprints en oude patronen volgepakt was en jullie hielden je ermee bezig om die al die jaren te bewerken.

De karmische imprints zijn bij de meeste ontwaakte mensen door reine intentie en het contact met de lichtvolle wezens die deze opstijgende planeet begeleiden, opgelost. Het was een andere tijd waarin er wensen van die tijd waren. Toen, vrij van angsten, gebrek aan zelfwaarde en gebrek aan Godsvertrouwen konden jullie eindelijk een sprong in het onbekende wagen en kijken naar hetgeen jullie altijd al wilden.

Jullie zijn nu gesterkt en hebben de energie om door te pakken. En er is zeker hulp. De enigen die misschien dwarsliggen zijn jullie zelf, jullie vertrouwen er niet op dat jullie de zogenaamde bergen kunnen verzetten. Waarom toch?

Weet je, wij begeleiden velen van jullie nu al vele, vele jaren, voor jullie waarneembaar sinds 1987, de Harmonische Convergentie. Ik ken jullie zeer goed. Ik weet wie jullie zijn, waar jullie vandaan komen en ik ken jullie rugzak en ook jullie bedeesdheid. Dat zijn nog oude patronen, dat jullie graag bereid zijn om iets voor anderen te doen. Voor vrienden, kinderen, ouders en voor de chef. Maar jullie zelf vergeten jullie graag. Jullie gaan achteraan staan. Waarom toch? Zou het kunnen zijn dat jullie jezelf niet liefdevol in de arm genomen hebben? Met een zachte glimlach kunnen jullie dat doen en tegen jezelf zeggen: “Ik ben een geest in een lichaam en ik ben hier om ervaringen op te doen. Maar de meeste ervaringen heb ik al gehad. Ik ga langzaam terug naar huis en pak de koffers daar al voor. Waarom zou ik het mij zo moeilijk maken? Ik kan toch ook juichen en lachen en mij op nieuwe avonturen verheugen!” Ja, waarom doen jullie dat niet?

2012 is het jaar van de vele mogelijkheden. De hoge energie waar velen op hebben gewacht, is er al. Sinds november 2011 al in deze sterkte. Daarvoor was er een bijzondere golf in oktober 2003. Dat waren de sterksten en die hadden de meeste onderbrekingen op hun geweten. Waarbij men moet bedenken dat omwentelingen op aardse en menselijke niveaus ook hun waarde voor het Proces hebben. Het gebeurde niet allemaal in oktober 2003 wat er werd veranderd en ingeluid. Het is een groeiende ontwikkeling. Ook nu zit alles in sterke processen die maar doorgaan en die niet voor iedereen gelijk zijn. Ieder heeft zijn eigen bouwplaats. En het is moeilijk te voorzien wat er wanneer bij ieder mens zal gebeuren.

Er zijn mogelijkheden voor nieuwe wegen. Maar de stappen zullen niet door de tijdvensters die pas geopend zijn ingeleid worden. Er is nog een ronde nodig met tijd om te bewerken. Er staan nog zoveel ontwaakten in de wacht om hun belangrijke stappen te maken.

Met de veranderingen op de geldmarkt en op het politieke vlak gaat het ook zo. “Valt de Euro?” vragen vele mensen zich af. Ik denk dat dit niet zal gebeuren. Er zijn vele samenhangen, verwikkelingen mee verbonden. Er zal een elegantere oplossing komen die indirect met geconstrueerd geld te maken heeft. Het wordt een menselijke verandering die met medegevoel te maken heeft waardoor er weer nieuwe wegen open komen.

En er zullen andere concepten zijn om de mensen te geven wat zij nodig hebben. Gemeenschappelijkheid zal in 2012 een grote rol spelen men luistert weer wat meer naar de anderen en laat de techniek een beetje terzijde liggen. Zie je, als men diep in zichzelf luistert hoort men andere ideeën en dingen die van het dagelijks leven afwijken.

Als veel mensen dat doen zal zich een lachen, een verlichting en ontspanning zich verspreiden dat met zich meebrengt dat velen herkennen dat de geldmarkt een kunstmatige constructie is die in alle richtingen gevormd kan worden. Dat geldt ook voor de gezamenlijke politiek en voor andere staatkundige netwerken. Niet alles is slecht maar er is veel dat hervormd moet worden.

En de mensen herkennen dat zij zelf de scepter in de hand kunnen nemen. Zij het door een erebaan, een luide stem, door uiterlijke dingen op te rollen, een NEE op het juiste moment, ook in overdrachtelijke zin.

En de andere mensen die dit nog niet willen of zichzelf niet vertrouwen, zullen hun weg gaan. Het is als een splitsing in een rivier, de ene is aan de ene kant en de andere aan de andere oever. En beide zijn zij goed. Het is belangrijk om te erkennen dat de beoordeling achterwege blijft. Men kan overal iets goeds in zien en leven. Men moet alleen beginnen de Euro, de politiek, het weer, de vechtende buren niet als slecht te zien.

Jullie hebben de keuze om je op iets anders te richten of het door de bril van de liefde te zien. Want waar je op focust, regeert jullie levens. En het is werkelijk niet waarop het lijkt. Wat is jullie buurman anders dan een mens in Peru of Zuid Afrika die zojuist voor het raam stond en naar de sterren keek? Jullie hebben schijnbaar dezelfde uiterlijke specificaties.

Maar als jullie kwantumfysica werkelijk gelijk heeft – en dat heeft zij – dan ontstaat het beeld door de toekijker. Jullie bepalen daardoor elke seconde hoe jullie levensbeeld eruit ziet.

Dat bereiken jullie door te kijken. Laten wij nu naar 2012 kijken. Wie brengt wat tot stand? Zou het kunnen zijn dat vele dingen die aan de buitenkant gebeuren, gebeuren omdat de mensen die vanuit hun collectief produceren omdat zij door hun gedachtepakketten die in het morfogenetische veld ronddraaien, inspireren wat er te zien, te denken en te doen is?

Zou het kunnen zijn dat als de mens tot in het diepst van zijn hart veranderd is en zich niet meer door het aardse speelveld laat beïnvloeden, zijn eigen wereld leeft? Dat zou pas een zonnig, vredig en heerlijk 2012 zijn! Denk daar een beetje over na. Het is lonend om die gedachtegang volledig te volgen. Want dat zou betekenen dat alles optioneel voorhanden is en pas ontstaat als de toekijker het activeert. Zo ontstaan er miljarden werelden, evenveel als er mensen zijn, waarbij velen hetzelfde beleven omdat zij gevormd zijn door opgeslagen gedachtebanken, de dagelijkse beurs, de reclame, het koopgedrag en de hoop op geluk. Als in een draaimolen die steeds maar weer draait en draait.

Misschien hebben jullie zin om op te springen en je eigen draaimolen te bouwen en dan je eigen toekijker en daardoor je eigen schepper te zijn? Als veel mensen dat doen komen wij bij de vergelijking van de 100e aap:het zou een lichtvolle vijver van potentiëlen zijn en een Aarde die werkelijk vol licht is, stralend en gezond. Daarop leven dan gezonde, gelukkige, vredige mensen. En ook, ook al klinkt het gek: Jullie zouden in een tsunamigebied kunnen wonen dat ook nog aan straling onderhevig is. Als jullie echt je eigen leven leiden, je focus vasthouden, zullen jullie daar ongedeerd kunnen leven. Begrijpen jullie dat?

Onafhankelijk daarvan komen er grote veranderingen voor de driedimensionale wereld in de vorm van zonneactiviteiten en de verandering van de omloopbaan van de Aarde en het zonnestelsel.

Maar het zijn driedimensionale veranderingen. Als jullie als ontwaakte mensen reageren, weten jullie dat jullie al met een been interdimensionaal leven, dus ook in een andere werkelijkheid, dat kunnen jullie toch voelen, nietwaar? Reageer op de jobstijdingen dan ook interdimensionaal. Jullie zelven in de vijfde of hogere dimensies worden daardoor niet geraakt. Het is in een andere werkelijkheid. Voel je op dit moment eens in het gewaad van de vijfde dimensie. Hoe voelt datom daar te zijn? Misschien willen jullie dit gevoel wel meenemen naar het leven van alledag? Daarmee veranderen jullie je realiteit.

Nu blijft mij alleen nog over om voor jullie te buigen. Jullie worden geacht, geliefd en geëerd door hier op Aarde te zijn en haar te helpen om haar nieuwe weg te gaan. Dank je wel voor jullie diensten!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in januari 2012.

Deze tekst is vrij te gebruiken. Veranderingen zijn niet toegestaan.