KRYON –2014-2015

KRYON –2014-2015

Gechanneld door: Barbara Bessen

25 november 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, wees hartelijk gegroet, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Mijn partnerin glimlacht omdat zij vindt dat dit al bekend is. Jullie weten wie ik ben, of beter, wat de Kryon-groep is. Maar, ik houd van deze begroeting. Het is het karakter van ons Zijn, het is ons handelsmerk, onze hoofdopdracht, zo zouden jullie misschien zeggen. Het is de kracht van de verklaring, over wie wij zijn. Kryon is een groep die zich – onder andere – in magnetisme heeft gespecialiseerd.

Nu is het grotendeels onze verdere opdracht hier op Aarde om boodschappen aan de mensen te brengen. Misschien zou men ook kunnen zeggen: Ik ben Kryon de hemelse postbode. Dat zou ook kloppen. Kryon is ook een bode van God.

Misschien zijn wij wel verwanten…..

Zo, laten wij beginnen. Laat ons zeggen waarom wij vandaag tegen jullie spreken. Het is voor ons een behoefte om aan het einde van dit opwindende jaar enkele woorden tegen jullie te spreken. Hartelijk, niet alleen in de zin van vriendelijk, liefdevol, maar uit het hart komend. Uit wat energetisch gezien het deel is dat Goddelijk gecentreerd is.

De energie van het hart kan gelijkgesteld worden met de energie van het Hoger Zelf. Ik spreek tegen jullie direct met de energie van de Goddelijke Bron, met de energie van Al Wat Is, met de energie van GOD.

Ik ben Kryon, wie zijn jullie?

Hebben jullie de mogelijkheid gehad om in de loop van dit jaar wat dieper in jezelf te kijken? Hebben jullie herkend waarom jullie op deze planeet zijn?

Hebben jullie herkend waar jullie vaardigheden liggen; wat jullie dienstverlening of contract hier in deze incarnatie, waarin alles mogelijk is, is?

Waarin alles kan gebeuren voor jullie ontwikkeling, als jullie dit toestaan. Alles staat voor jullie klaar om zich te ontwikkelen. De opbrengsten zijn al vastgesteld. Jullie hoeven alleen nog maar achterover te leunen en je Goddelijk te laten leiden.

Jullie meesmuilen waarschijnlijk en zeggen: “Als het allemaal zo eenvoudig was.” Is het ook! Jullie mensen maken het vaak veel gecompliceerder dan het is. Hoe staat het ook al weer in de Bijbel: “Zo gij niet wordt als kinderen.” Dat is ook onze raad aan jullie. Wees als de kinderen: Onschuldig, vol vreugde en opgewonden over elke nieuwe ontdekking, of oordeel, of inschatting, zonder angst: “Oh, wat gaat mij nu gebeuren? Wees gewoon open voor alle wonder-baarlijke gebeurtenissen in deze opwindende tijd. Wees open voor het hemelse, voor het Licht van de Bron.

Jullie zijn hier in een bijzonder tijdraam geïncarneerd. Er kan zoveel gebeuren dat in andere tijdsdelen niet mogelijk was. De ontwikkeling in de verlichting, zelfs de ascensie, was vroeger alleen voor uitverkoren, ver ontwikkelde zielenaspecten mogelijk. Vaak afgescheiden in bijzondere omgevingen en tempels, in heilige oorden.

Jullie hebben hier in je leven, lieve oude zielen, de mogelijkheid om midden in je leven de weg van herkenning te gaan. Misschien is deze weg een beetje zwaarder door de vele uiterlijke invloeden zoals media, andere, niet in balans zijnde mensen, de werkplek, het drukkende massabewustzijn etc.

Maar jullie worden geleid als nooit tevoren.Wij staan direct naast jullie. Dat is nieuw door de uitlijning van het magneetraster. Gebruik deze leiding. Gebruik deze mogelijkheid van de ontwikkeling van jullie lichaam en geest. Gebruik de kans om je op je lichtlichaam te richten. Wij helpen jullie

.

Het aantal helpers in jullie nabijheid is enorm gestegen. Door jullie intentieverklaring om in de nieuwe energie te gaan hebben zij zich op jullie geconcentreerd en werken nu continu aan jullie omslag. Zij bereiden zich voor op de volgende stappen die eraan komen als jullie in ascensie gaan, als het zover is. Als jullie eenmaal besluiten om de Aarde nog een keer te verlaten, zoals jullie dit al vaak hebben gedaan, namelijk door hetgeen jullie “dood” noemen, om dan snel en geheel verfrist en goed voorbereid weer terug te komen. Misschien door dat wat jullie een “walk in” noemen.

Door een zielenruil in een al ouder lichaam, om de lange weg van de kindertijd te omzeilen. Zo wordt ervoor gezorgd dat steeds meer goed ontwikkelde zielenaspecten de Aarde bevolken om jullie bij je ascensie behulpzaam te zijn.

Jullie zijn zogezegd ontwikkelingshelpers, jullie zijn “krijgers voor het Licht”, helpers bij de dimensie wissel. Wat een heerlijke taak! Misschien horen jullie bij degenen die speciaal voor deze tijd hier op Aarde zijn gekomen. Jullie zijn de meesters waar wij vaak over spreken, die al op andere niveaus, op andere planeten, vaak hebben geholpen om een planeet of een niveau naar ascensie te verheffen. Jullie hebben je bereid verklaard om hier weer te dienen en zijn in de vergetelheid gestort. Jullie weten waarschijnlijk helemaal niet meer wie jullie werkelijk zijn. Of jullie herinneren je langzaam waarom jullie hier zijn en herkennen je ware zijn.

Wat of wie jullie ook altijd zijn, ontwaak! Het is tijd om jezelf te herkennen.Herinner je ook je taak, neem je contracten in deze opwindende tijd waar, schijn je licht, het Goddelijk Licht. Zet het niet in de schaduw, want dan zetten jullie Gods Licht in de schaduw. Jullie zijn zelf een deel van GOD.

Het voorgaande jaar was voor jullie allen opwindend. Het is een turbulente, razende tijd waarin dingen met een snelheid gebeuren die jullie vaak laat schrikken.

Bewaar de rust en de gelatenheid en heb vertrouwen. Alles wat nu bij en met jullie wordt gereinigd, is zinvol. De wisseling van de Aarde naar de nieuwe dimensie verloopt snel. Jullie, die hier als oude zielen op Aarde zijn, als oude meesters zijn, weten hopelijk dat al het geraas nodig is om jullie te reinigen, schoon te maken en wakker te maken. Misschien zijn jullie in een omgeving die deze gebeurtenissen en jullie heel anders ziet, Dat hebben jullie ook zo uitgekozen. Jullie wilden daar zijn waar jullie nu zijn. Nu kan het zijn dat dingen met en bij jullie gebeuren die jullie in een andere baan drukken, op een ander spoor, dat beslissingen vereist die niet makkelijk zijn en voorheen als onzinnig en onmogelijk werden bestempeld. Dan wordt jullie vertrouwen in God vereist.

Dingen die zich in jullie leven voordoen willen waarschijnlijk doorleefd of opgelost worden. Een ommekeer of een nieuw begin staan misschien voor de deur. Vriendschappen worden mogelijk verbroken. Alle verbindingen – ook beroepsmatige – lossen op, passen niet meer, lossen op, lichamelijk ongemak dient zich aan. Dat is allemaal transformatie – en die is onherroepelijk.

De Aarde reinigt zich en wordt getransformeerd en voorbereid op de nieuwe omloopbaan. De mens die zich wil mee-ontwikkelen gaat dezelfde weg want mens en Aarde zijn onafscheidelijk maar innig met elkaar verbonden.

Tot overmaat van ramp kijken jullie om je heen en in de wereld en worden ondersteund door de media die jullie vaak eenzijdig informeren en beïnvloeden, louter gebeurtenissen die niets met Licht te maken hebben. Toch zijn het ook transformaties. Alles wordt getransformeerd, landen, steden, gebieden, regeringen, alles. Alles wat er zo duister uitziet is een laatste grote oprisping van wat jullie de donkere, niet in balans zijnde, van God afgewende kant noemen.

Blijf op je pad, kijk niet om en geef agressieve, treurige gedachten geen kans, maar blijf bij jezelf en ga het Licht tegemoet. Kijk niet terug op dit jaar, op je persoonlijk jaar. Kijk het vredig aan en zeg: “Ja, ik wil mij op mijn eigen Goddelijkheid richten en niet menselijk denken zoals ik dat waarschijnlijk al duizenden jaren heb gedaan, toen ik willens en wetens aan dit leven in deze diepe derde dimensie deelnam.

Nu verandert alles. Ik ben in een wonder-lijke tijd geïncarneerd om een verder stap in mijn evolutie te zetten. Alle andere delen van mij wachten er alleen maar op om samen te komen en verheugen zich op deze weg en op het doel.”

Mijn raad voor deze verder zeer turbulente tijd voor jullie: Luister en ga naar binnen, gebruik hetgeen jullie de “derde taal” noemen. Het is deze stem die, vaak niet goed hoorbaar, tegen jullie spreekt. Hij zegt misschien: “Jullie worden geëerd, lieve mensen, voor jullie dienstverlening hier op Aarde, jullie worden geëerd en geliefd, alleen al omdat jullie hier, en misschien al langer, en steeds weer, geïncarneerd zijn.

Waarschijnlijk fluistert deze stem jullie ook in moeilijke situaties, als jullie treurig zijn of onder druk staan: “Ga door, lief IK, ga door, ik ben bij jullie en steun jullie. Niet is zo uitzichtloos dat het niet geregeld kan worden en meestal ziet alles er moeilijker uit dan het in wezen is. Vertrouw mij, ik help jullie.

Laat je door mij leiden. Deze stem is de stem van jullie Hoger Zelf, jullie Gouden Engel. Hij is er altijd en wacht er alleen maar op om zich intensiever met jullie te kunnen verbinden

Wij danken jullie voor je dienstverlening. Wij zijn onder de indruk van jullie doorzettingsvermogen, van jullie moed om steeds weer verder te gaan. Wij danken jullie hartelijk en wassen jullie de voeten.

Dus wens ik jullie, lieve mensen, voor het spannende en interessante jaar 2014 een goede verbinding toe met jullie Goddelijke vonk, jullie Hoger Zelf. Ik wens jullie vertrouwen in jezelf, in je eigen weg en ik wens jullie toe dat jullie je harten openen voor liefdevolle ervaringen met jezelf en andere mensen.

De hartopening, het vertrouwen in GOD is het belangrijkste op de weg naar verlichting en ascensie. Met een gesloten hart gaat niemand de Gouden Eeuw in.

Ik wil nu afsluiten met een uitspraak die door een geëerd menselijk wezen, een woordkunstenaar, is gedaan: “Men ziet alleen goed met het hart.”

Ik ben in liefde en diepe verbondenheid.

KRYON