Kryon: Aardewezens en Luchtwezens

Kryon: Aardewezens en Luchtwezens.

Gechanneld door: Barbara Bessen

6 april 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Aan het bewustzijn van de Aarde worden aardwezens, gnomen of dwergen toegeschreven. Op dit gebied is er ook nog onderscheid. De wezens van deze werelden hebben de naam, vaak zeer vreemd, zeer boosaardig te zijn. Dit wil ik weerspreken. Zij hebben gewoon slechte ervaringen met de mensen gehad  en trekken zich eerder terug.

Als een mens die met hen contact opneemt, niet helemaal rein van hart is en uit nieuwsgierigheid de eigen bovennatuurlijke vaardigheden wil uitproberen, dan kunnen de aardewezens echt aarzelend reageren of zich afwenden.

Dan is het dus aanbevelenswaardig om te tonen dat men het eerlijk meent. Zij reageren soms drastisch als mensen bij het bouwen of koloniseren natuurrijken vernietigen.

De onbedachtzaamheid van de mensen is hen een doorn in het oog. Wie echter behoedzaam door de natuur trekt kan grappige ervaringen met dwergen hebben die zich verheugen als de mens eerbiedig en met open hart hun rijken betreedt.

Elfen en feeën dienen het element lucht en hebben de taak die te dragen, schoon te houden en de mensen te helpen om zich van de kracht van de lucht bewust te worden.

De lucht heeft ook de energie van de wind in zich. Als jullie bij een wandeling eens heel behoorlijk doorgeblazen worden, spreek dan de wind aan en vertel hem dat het je bevalt of vertel hem over je misnoegen.

Misschien horen jullie een antwoord of toont hij jullie een beeld in de lucht of in de wolken of houdt de wind even stil en beweegt er geen blaadje meer.

Bij gelegenheid wil ik jullie graag op de synchroniciteit tussen mensen en wolken wijzen of, beter gezegd, op de vaardigheid van de geest der wolken om jullie ergens opmerkzaam op te maken.

Wolken kunnen jullie iets meedelen als jullie opmerkzaam toekijken.

Als jullie je echt intensief met een thema bezighouden duiken misschien in de wolken opossingen of antwoorden op. Wees opmerkzaam, overal in de natuur staat informatie op jullie te wachten.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen