Kryon: Aardse – Goddelijke Partnerschappen

Kryon: Aardse – Goddelijke
Partnerschappen

Gechanneld door: Barbara Bessen.

2 Juli 2007
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Oh, ik zie dat allen die ik vandaag wil spreken, verzameld zijn. Prima, dan kunnen wij beginnen! Hoe ik dit weet? Het is een inter-dimensionaal concept. De tijd zoals jullie die beleven en jullie leven daarna , is een dualistisch concept en eigen aan dit soort leer-werelden. Zij is langzaam ontstaan, zij heeft zich steeds meer gemanifesteerd zoals ook de mensen die zich lange tijd in diepe ervaringsniveaus hebben bewogen.

De oer-rasen van deze planeet die hun lichamen van andere broeders en zusters uit het Al ontvingen, leefden hun leerontwikkelingen zonder tijdinvloeden.Pas later, toen de mensen uit het Goddelijk bewustzijn vielen ontwierpen de hoge geëerde wezens de constructies, het bouwplan en de leerschema’s van de Aarde en onder andere wat jullie als tijd ervaren.

Het diende voor de ontwikkeling van wezens zoals jullie die hier deze ervaring op het drie-dimensionale niveau willen hebben. Nu is de Aarde in een fase van ontwikkeling die met zich meebrengt dat de tijdervaring zich relativeert. Dat bedoelen wij ook als wij zeggen dat jullie met een been in de derde/vierde dimensie staan en met het andere in de hogere dimensies.

Enkelen van jullie bezoeken in de geest – wij noemen het reizen met het zielenlichaam – wezens of eigen delen in de vijfde of hogere dimensie. Dit thema wordt uitvoerig in het nieuwe boek beschreven.

Hierin wil ik jullie ertoe aanzetten om je geest de mogelijkheid te geven zich af te stemmen. Zo kunnen nieuwe visies ontstaan.

Hoe heerlijk dat wij, de Kryon-familie, elkaar hier ontmoeten. Ik weet wie deze tekst lezen. Ik ken jullie. Jullie zijn mij welbekend. Mogelijk uit zeer verre tijden. Misschien hebben jullie mij geholpen om deze planeet met jullie kennis op te zetten.

Schudden jullie het hoofd? Dat kunnen jullie je niet voorstellen, nietwaar? Zoiets prachtigs kunnen jullie niet samen met mij geschapen hebben? Wie zijn jullie? Ik zeg het jullie: Jullie zijn een DEEL VAN GOD, schepperwezens in de waarste zin van het woord, die erop uittrokken om het “niet-liefde” te leren kennen. Dit gebeurde hier in de zone van het dualistische leerniveau. Nu vinden jullie weer uit hoe het is om helemaal in liefde te zijn. Jullie ontdekken je hart. Afgezien van de vele informatie die door lichaamsloze leraren tot jullie komt, experimenteren jullie met jezelf, wie jullie zijn en wat jullie hart in zich heeft.Dit is zeer aanbevelenswaardig want de sleutel tot jullie ascensie ligt in het openen van je hart en niet in de vele informatie van buitenaf. Die kan hoogstens een wegbereider zijn.

Ons discussiethema van vandaag is: Parnerschappen. Ik zeg heel bewust discussie omdat ik met deze channeling wil bereiken dat jullie je met dit thema gaan bezighouden.Misschien, en dat zullen velen van jullie ervaren, betreft het thema juist jullie. Als dat niet zo is, kijk er dan later nog eens naar. Kryon is wat men een Ascensie leraar zou kunnen noemen. Ik ben hier om vele mensen te helpen de weg wat makkelijker te maken om op het pad te blijven.

En zoals alle leraren (Kryon glimlacht) herhaal ik graag bepaalde dingen. Dat doe ik omdat jullie ontwikkeling van de mensheid in de dualiteit inhoudt dat een zielenaspect in twee delen wordt gedeeld , in een mannelijk en een vrouwelijk deel. Ik vertel het hier nu heel eenvoudig. Meer hierover is te lezen in de geschriften van Kryon en van anderen. Wie jullie ook zijn, jullie zijn nu als man of vrouw geïncarneerd. Omdat jullie echter weten hoe het is om Heel te zijn, namelijk mannelijk en vrouwelijk, zijn jullie op zoek naar het passende tegenovergestelde deel.

Jullie kijken uit naar je aardse partnerschap. Velen van jullie hebben deze ervaring al eerder gehad en vastgesteld dat na een tijd van verliefdheid het vuur langzaam kleiner wordt en vaak helemaal dooft.

Jullie zijn ontzet en zoeken na een rustpauze weer een partner in de hoop daarmee vervulling te kunnen vinden. Waarschijnlijk zijn jullie weer ontzet want: de vervulling vinden jullie binnenin en niet aan de buitenkant

Dat stemt jullie misschien treurig maar als jullie diep in jezelf voelen hebben jullie het altijd geweten. Een attribuut van de nieuwe energie houdt in dat jullie je mannelijk en vrouwelijk deel in jezelf verenigen. De mystici van alle tijden beschreven het vaak als de Chemische Bruiloft. Het is een belangrijke stap voor jullie en die gaat, als jullie hem zetten, niet zomaar aan jullie voorbij.

Enkelen van jullie ervaren dit in een droom, weer anderen in meditatie, een paar zelfs in aards bewustzijn. Het kan op lichamelijke niveaus gevonden worden, vaak ook met seksuele gevoelens. Degenen van jullie die met de geestelijke wereld of met het Hoger Zelf communiceren zullen hierover ook aanwijzingen en ophelderingen ontvangen.

Als deze verbinding tussen het mannelijk en vrouwelijk deel plaatsvindt voelen jullie je vaak dagenlang lichamelijk zwaar en anders dan anders. Het is werkelijk een complete versmelting op verschillende niveaus, in jullie andere lichamen. Velen ervaren het als een zalig gevoel. Als jullie dit kunnen aannemen zijn jullie op weg om in eigenliefde te glijden.

Jullie hoeven aan de buitenkant niet meer te zoeken wat in de binnenkant zit. Dit zal op ieder van jullie afkomen. Wanneer hangt ervan af in welke thema’s en stappen jullie je bevinden. Heb geduld, het zal gebeuren. Daarbij opgemerkt worden er nog twee toegevoegde op jullie stuiten. Al deze delen van een complete ziel die in andere tijdramen of gebieden leren. Op een later moment versmelten jullie ook met deze delen die zich op hogere niveaus bevinden. Maar dat is een ander thema dat in de boeken uitvoerig is beschreven.

Als jullie je mannelijkheid en vrouwelijkheid in jezelf hebben verenigd zullen jullie steeds meer voelen dat het zoeken kan gaan stoppen. Als jullie dan graag in partnerschap willen leven zal dit heel anders zijn.

Weten jullie hoe ik dit bedoel? Alles dat jullie van je partner hebben verwacht, wat hij jullie zou geven, kunnen jullie in jezelf ervaren. Jullie zijn vast in je eigen Goddelijkheid verankerd. En dat wat jullie bij je aardse partner kunnen verwachten, is een gelijkberechtigd partnerschap dat geen meerdere dingen met zich meebrengt. Jullie zijn vrij. De liefde tussen de andere mensen en jullie kan zich vrij ontwikkelen. Als jullie alles wat jullie voedt in jullie hebben zoeken jullie het niet meer buiten jezelf.

Een partner die het mannelijke en het vrouwelijke in zichzelf heeft verenigd, die steeds meer het innerlijk zelf leeft, in nauw contact met de Gouden Engel handelt, ondervindt een partnerschappelijke verbinding, noem het huwelijk of levensgemeenschap als verrijking, als een toegevoegde bonbon op de weg naar ascensie.

Omdat jullie energieveld door deze geestelijke stappen verandert trekken jullie alleen een partner aan die in hetzelfde is geïnteresseerd. Hij/zij voelt zich door jullie aangetrokken. Is het niet prachtig in een liefdesverbinding te leven die mogelijk zonder drama’s afloopt, zonder jaloezietjes, zonder zich te moeten meten, zich te willen bewijzen etc.?

Dit is de visie die ik jullie wil aanbieden. Dit is geen toekomstmuziek meer want het wordt al in jullie omgeving geleefd. Kijk om je heen. Jullie zullen veel in je vriendenkring beleven. Ook bij paren in politiek en wetenschap zullen deze veranderingen voorkomen. Het zijn de veranderingen die het mogelijk maken dat mensen in belangrijke posities nieuwe beslissingen nemen. Beslissingen voor omwentelingen op alle gebieden die nieuwe dingen nodig hebben.

Deze veranderingen waarnaar jullie zo hebben uitgekeken worden ook door liefdesverbindingen geschapen. Ik vraag jullie: Hoeveel energie gaat er verloren als een mens in zijn partnerschap ruzie heeft?

Ik wil jullie daarmee niet aanmoedigen om jullie huwelijksverbindingen en vriendschappen op te zeggen. Ik vraag alleen een kleine inventarisopmaak, een kritisch kijken, of deze verbinding nog past in het nieuwe zijn.

“Wat moet ik dan doen, Kryon? kunnen jullie vragen. Wat doe ik Kryon, als mijn partner al mijn pogingen om mij te ontwikkelen torpedeert of belachelijk maakt? Inventaris opmaken, is mijn antwoord. Kijken wat nog past en wat niet.” Maak deze lijst op met je hart. Dat ziet het allemaal duidelijk. En controleer dan of je partner op de Weg is, of je geduld moet hebben of dat de kans bestaat dat hij/zij jullie in rust aan zijn/haar zijde laat groeien.Als dat niet zo is, is misschien een scheiding te overwegen. Ik zie vele mensen die volhouden, die denken dat het zeker anders zal worden, hij/zij meent het toch eigenlijk goed. Houden jullie je misschien iets voor, ook in verband met kinderen en familie? Eerste stappen zijn niet makkelijk als jullie voor een scheiding kiezen. Maar jullie weten toch: Jullie zijn nooit alleen! Nooit zijn jullie alleen! Wij zijn er altijd om jullie bij de volgende stappen te helpen.

Jullie Hoger Zelf weet al wat de volgende stappen zijn en en heeft hen quasi al ingeleid. Jullie hoeven alleen nog je hand uit te steken. En wat jullie partner aangaat, ook daar wordt voor gezorgd. Ook die heeft helpers die nu naar aankomende stappen zullen sturen. Of hij/zij deze concepten dan kunnen aannemen en zich ja dan nee laat sturen, is hun beslissing.

Misschien zijn er nog een paar lussen te maken, weten jullie, deze zich herhalende stappen die jullie ook kennen. Ik bedoel dat als iemand steeds hetzelfde doet omdat hij dat altijd zo deed of omdat andere zienswijzen en wegen verandering inhouden. En veranderingen zijn vaak ongemakkelijk, zijn beangstigend en manen tot actie.Heb geen slecht geweten om dit op te lossen. Alles zit waarschijnlijk zo in het plan dat jullie hebben gesmeed aan de andere kant van de sluier toen jullie je op deze incarnatie voorbereidden.

Laat los en vertrouw op de nieuwe stappen, welke dit ook mogen zijn. Het kan zich ook zo ontwikkelen dat jullie daar een scheiding planden maar nu vaststellen dat een nieuwe, gezamenlijke weg vol wonderen nog mogelijk is. Bedenk dat alle plannen, pakketjes, waarmee jullie hier aankomen, potentiëlen zijn. En die kunnen veranderd worden!

Nu zijn er mensen waarbij de mannelijke of vrouwelijke oorsprong ook op Aarde is geïncarneerd. Dat is niet zo vaak het geval; meestal is het andere deel aan de andere kant van de sluier. Als jullie een verbinding hebben afgesproken dan zullen jullie helpers er alles aan doen zodat jullie elkaar zullen ontmoeten. Jullie zijn onder andere hier om de Aarde behulpzaam te zijn om makkelijker in de nieuwe omloopbaan te gaan. Een stabiele, liefdevolle verbinding van twee liefhebbende mensen is een grote mogelijkheid voor krachtige ideeën en acties voor de nieuwe Aarde.

Wie in balans en liefdevol in een verhouding wordt ondersteund heeft kracht voor verantwoorde daden.

Wees niet treurig als jullie alleen zijn of al weten dat jullie tweelingziel niet geïncarneerd is. Ik kan jullie verzekeren dat er minstens negen Goddelijk geharmoniseerde mensen op Aarde voor ieder van jullie zijn, ja, ook voor jullie! Het is alleen dat jullie hebben besloten om je weg alleen te gaan.

Ga dan je eigen weg en schep uit je eigen krachtreservoir. GOD is in jullie! Wacht niet, neem de teugels van zelf verantwoordelijkheid in handen. Ook dat is geëerd en geliefd. En de kracht van de geestelijke helpers is verzekerd.

Omdat dit een bijzondere tijd is, de Gouden Eeuw, zoals jullie het graag noemen, kan het ook gebeuren dat jullie tweelingziel naar je toekomt als Walk In. Het is een mogelijkheid voor dit deel van jullie om in een levend lichaam te incarneren.

De ziel die nu in je lichaam leeft kan teruggaan. Misschien omdat de opgeven afgesloten zijn of omdat het een jonge ziel is die deze fase nog niet wil meebeleven.

Dit kan ook bij de huidige partner gebeuren….ook dit thema is in de boeken uitvoerig beschreven. Het mooie van deze tijd, waarin jullie nu zijn geïncarneerd: Jullie zijn erbij om van de ene incarnatie in de andere te glijden; jullie maken steeds nieuwe plannen op een ander niveau voor de tijd op Aarde. Er is niets wat jullie niet kunnen veranderen.

Gezegend is de mens die uitvindt dat deze plannen prachtig in verbinding staan met jullie Gouden Engel, samen met het Hoger Zelf gevormd en geleefd kunnen worden.Dat is het ideaal.

Wij hebben de mannelijke/vrouwelijke partnerschappen besproken. Blijven nog over de partnerschappen die het dagelijks leven vormen. Vriendschappen met collega’s, ook zogenaamde “zandbak-relaties”, werkrelaties, buren etc.

Voor al deze banden geldt ook: Kijk goed naar deze betrekkingen. Passen zij nog in je leven? Vroeger gold het als het hoogste goed om een levenslange vriendschap te onderhouden. Zo heeft men dit jullie ingeprent. Wat nu? Willen jullie je tijd delen met iemand die je niet meer begrijpt, die niet meer kan volgen wat jullie denken, leven en waarschijnlijk ook niet meer tolereren. Heb geen bedenkingen om zo’n vriendschap in liefde te beëindigen. Maak plaats voor vele nieuwe ontmoetingen die je leven zullen verrijken. Kijk om je heen, kijk gewoon eens hoe vele mensen ontwaken en heel graag gesprekken voeren over de Nieuwe Aarde, over dat wat hen beweegt.

Er is veel onzekerheid, veel onwetendheid, veel zoeken naar liefde, echte liefde. Als jullie opletten vinden jullie gelijkgezinden. Open je voor de nieuwe manieren van samenleven en van zijn. Vele manieren om met elkaar te leven zullen veranderen. Ook op sociaal gebied zijn er vele vernieuwingen nodig. Misschien zijn jullie een van die mensen die nu verantwoordelijk in die richting handelen. Houd moed! Jullie zijn verzekerd van steun. Het is niet meer de tijd van afwachten en rusten. Het is de tijd voor activiteit. De nieuwe wereld wordt niet door ons geschapen. Wij zorgen wel voor magnetische en andere veranderingen.

Maar de kristallijnen verbindende structuren voor de Nieuwe Aarde, het scheppen van een nieuw bewustzijn, dat is jullie taak.

Ik zie een paar van jullie rillen. Ik weet dat dit een uiterst explosief thema is. Ga achterover zitten, adem een paar keer diep in en geniet van de energie van Liefde van Al Wat Is. Deze Golf van Liefde die jullie nu voelen, zal jullie helpen om je leven Goddelijk te leiden.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in juni 2007. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.