Kryon – actueel over Duitsland

Kryon – actueel over Duitsland

KRYON Channeling voor het spirituele tijdschrift „Impulse“,
Eckernförde, oktober 2004

Gechanneld door Barbara Bessen,

16 oktober 2004
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Wat zegt Kryon tegen degenen die zich opwinden over wat momenteel in Duitsland de gemoederen bezighoudt?
Welke verklaringen krijgen wij over de hervormingen, over Hartz IV

Ik groet jullie, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Ik verheug mij zeer om direct met jullie te kunnen spreken in deze taal, die jullie als Duits betitelen.

Deze taal, die een oeroude afstamming is en in diepe verbinding met de spirituele waarheid staat. Ik spreek over oude dingen, van oude verbinding met de oerbron, over hetgeen met diep ingrijpende schepperskracht te maken heeft.

Ik verheug mij in het bijzonder om met deze energie direct tegen de lezers te kunnen spreken. Ik dank jullie en mijzelf voor dit forum.

Ik ben Kryon van de magnetische dienst, mijn hoofdopgave, het richten van het magnetisch raster voor de nieuwe tijd van de Aarde is beëindigd. Een deel van mijn wezen, mijn zijn, zou men kunnen zeggen, is weggegaan. Ik moet als groepswezen gezien worden, maar een groot deel van mij is gebleven om op de wereld mijn kanalen de mogelijkheid te geven op voor elk land passende boodschappen te brengen die jullie dienen, lieve vrienden, om in je eigen kracht te komen.

Dit is het hoofdattribuut voor alle mensen, voor elke ziel die hier is geïncarneerd als gevolg van de eigen verantwoordelijkheid om hier naartoe te gaan. Eigen verantwoordelijkheid voor alles wat jullie hier op Aarde doen. Verantwoording voor je zijn over te nemen. Jullie bepalen nu wat er met jullie gebeurt. Geen invloed van buitenaf zou er meer in jullie leven moeten treden en jullie voorschrijven wat er gedaan moet worden. “Dat klinkt goed, Kryon” zullen jullie misschien zeggen.

“Maar hoe kan ik dit bereiken? Kijk in dit land om je heen en zeg ons hoe het verder moet gaan ?”

Ik zeg jullie dat alles wat er hier in dit land gebeurt een reden en zin heeft, een diepere zin dan wat jullie direct door degenen wordt aangeboden die jullie als politici kennen.

Zij doen wat in hun ogen noodzakelijk is. De waarheid is dat het tijd wordt dat jullie erkennen dat alles, of het nu wetenschap is, op sociaal gebied, scholen, ziekenhuiswezen etc. hier in het land en ook bij anderen vernieuwing nodig heeft.

Dat wat jullie momenteel wordt aangeboden is niet de echte oplossing. Het is een reactie van ontkenning als gevolg van het onvermogen om een diepere beslissing te nemen die niet met zekerheid denken te maken heeft. Herken nu dat de hele situatie van hulpeloosheid, van niet-weten wat er in dit land gedaan moet worden hoort bij een algemeen transformatieproces dat nu met de Aarde en de mensen die hier leven, plaatsvindt. Alles is in radicale verandering, het stroomt. Kijk om je heen – de informatie die jullie dagelijks op je afkrijgen getuigt daarvan.

Probeer het eens vanuit het perspectief van een vogel te bekijken. Waar gaat het hier eigenlijk om? Ik zeg jullie: om een verheldering en een reiniging op het hele gebied. Alle hervormingen die nu snel uit de bodem worden gestampt versluieren en bedekken alleen maar het werkelijke probleem. Namelijk de volledige concentratie op de ontwikkeling van de menselijke ziel. Dat wat jullie uitmaakt, wat jullie werkelijk zijn. Verlang nu naar vrijheid, begrip en een achtzaam leven. Dat is geschikt! Jullie herkennen dat alle wetenschappelijke gebouwen en instituten luchtspiegelingen zijn die nu in de waarste zin van het woord lucht laten ontsnappen.

Zij worden verpletterd als een illusie. Alles dat men jullie al die jaren beloofde als zekere rente en pensioen enz. is schijn. Het is niet tegen te houden en het heeft natuurlijk ook te maken met het gezamenlijke concept van de wereldwetenschap.

Het wordt tijd dat alles wordt overdacht in plaats van toegedekt.

Er is een menselijk concept nodig en wij in in de geestelijke wereld willen jullie oproepen om je te bezinnen op jullie eigenlijk de waarden. In de laatste tientallen jaren werd jullie verteld dat jullie van alles nodig hebben om gelukkig te zijn: vele materiële dingen die jullie zouden verhogen, zij zouden geluk en tevredenheid brengen. Een reuzen illusie werd jullie – mooi verpakt – verkocht. Er werden kunstmatig opgeblazen wetenschappelijke structuren geschapen die nu niet meer houdbaar zijn.

Wat heeft de mens werkelijk nodig om met zichzelf in vrede te zijn? Liefde, menselijke liefde. En natuurlijk een dak boven het hoofd, genoeg te eten en zonder zich daarvoor met agressie te moeten bemoeien. Probeer je te herinneren of denk erover na: Hoe was het in Atlantis en in andere hoogstaande beschavingen? De mens werd verzorgd in alle grondbehoeften en streefde naar geestelijke- en zielen voltooiing. Dit is in bepaalde geschriften uitvoerig na te lezen.

Jullie gaan een nieuwe tijd in, een tijd die dit doel heeft. Dit is met jullie wetenschappelijke systemen en verpakte illusies niet mogelijk.

En wat gebeurt er als er iets nieuws ontstaat? Het oude moet plaats maken. Dit kan alleen maar gebeuren zoals een oud verhaal beschreef: uit de verbrande vogel Feniks ontstond een nieuwe vogel. Een nieuwe geboorte en net als Feniks uit de as herrijzen. Dit geldt dus ook voor de nieuwe Aarde. Natuurlijk is zo’n vooruitgang niet van vandaag op morgen mogelijk. Maar de tijd dringt. Het nieuwe wil naar boven.

Ik wil jullie nu oproepen om niet alles kritiekloos aan te nemen wat jullie in dit land als veranderingen wordt aangeboden. Maar wees rustig en gelaten als jullie deze levensthema’s herkennen want al snel worden de nieuwe veranderingen op tafel gelegd voor alle gebieden van jullie zijn. Veel van degenen die jullie indigo kinderen noemen zullen de scepter in de hand nemen en nieuwe wegen betreden. Heb geduld. Sta op, geef je mening, maar niet agressief want dat zet weer andere energieën in beweging. Het zijn energieën die jullie niet nodig hebben. Probeer met liefde en geduld gezamenlijk in groepen nieuwe ideeën te ontwikkelen en uit te voeren. Eenlingen horen in de oude tijd. Wees creatief en help anderen ook over te steken. Trek samen op en recht de rug. Gemeenschapszin is niet allen maar handig als er een overstroming of zoiets is.

Bedenk dat jullie allen met elkaar verbonden zijn. Jullie stammen allemaal uit de Bron en zijn uiteindelijk allemaal Een!

Wij hier aan deze kant legen geen kelk met gouden daalders over heen om jullie verzekeringen te kunnen betalen en jullie boodschappenkarretjes te vullen. Maar wij reiken jullie de hand om leiding te geven en wij staan achter jullie.Hoe zegt jullie spreekwoord het ook alweer? Waar een wil is, is een weg. Hervormingen hebben nieuwe, helder gestructureerde ideeën nodig, plannen voor goede en uitvoerbare veranderingen die passend zijn voor de nieuwe tijd. En een glimlach op de lippen. De daarvoor benodigde kracht zal naar jullie toestromen. Dat kan ik jullie beloven.

Voordat jullie boos en agressief hiermee aan de slag gaan, plant dan liever een roos in de tuin.

Want: Hervormingen gedijen alleen met Liefde in het hart.

Ik ben in diepe verbondenheid

KRYON