KRYON: Als het Hart lijdt……

KRYON: Als het Hart lijdt……

Gechanneld door: Barbara Bessen

11 Mei 2008
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, wees hartelijk gegroet vanaf de andere kant van de sluier. Ik ben er altijd voor jullie, ik ben nooit weg. Ik ben maar een neuslengte bij jullie vandaan. Men zou kunnen zeggen: Ik sta quasi naast jullie, ben er altijd. Er is geen tijdkwaliteit in deze incarnatie waarbij dit niet het geval is. Idioot, nietwaar, in de waarste zin van het woord? Ja, zo is het. Het is steeds weer een grote vreugde jullie een voor een de hand te reiken in deze bijeenkomst.

Men zou ook kunnen zeggen dat ik de vlag heb gehesen, ik heb gewenkt om jullie aandacht te trekken. Bij sommigen duurt het een beetje langer voordat zij de vlag zien. Het duurt meestal een tijdje totdat het koele windje dat de vlag beweegt, wordt opgemerkt.

En het zwelt vaak aan tot een orkaan die jullie omver blaasstoot jullie het verstaan en zeggen: “Oh, Kryon is er, groeten van Thuis, liefdesgroeten uit het vaderland. Ja, ik kom, ik luister, ik voel het. Wat voor nieuws is er Thuis?” Jullie hoeven geen verre reis te ondernemen om hier aan dit familietreffen deel te kunnen nemen.

Jullie reine intentie is genoeg. Jullie zijn misschien naar de internetsite van mijn partner gegaan of vrienden hebben jullie deze bladzijden in de hand gedrukt of misschien hebben jullie hen enige tijd geleden terzijde gelegd, maar nu hebben jullie pas de impuls om hen te lezen. Dat is natuurlijk niet toevallig. Men zou kunnen zeggen: Er is het passende tijdraam voor jullie om deze welbekende energie van Thuis in het elektromagnetische veld dat jullie zijn en in jullie fysieke en fijnstoffelijke hart te laten.

Hoe zou het zijn met een ademteug energie uit het vaderland voor jullie vermoeide hart?

Misschien is het ook meer een groot pakket met Gods energie dat jullie harten nodig hebben. Het is zoals in de kinderjaren, nietwaar? Jullie staan als kind voor een ijswinkel en iemand heeft jullie ijs gegeven. Het was een klein ijsje dat je hart vreugde schonk. Dit ijsje kan een fysieke zaak zijn geweest, maar jullie hebben het met genot en liefdevolle toewijding geassocieerd. Voor jullie stak je hele zaligheid in dit bolletje ijs. Of misschien was het een stukje chocolade of een lepel pudding. Jullie konden er niet genoeg van krijgen en het gaf jullie een weldadig gevoel.

Vandaag, in deze minuut, heeft jullie innerlijk Zijn je verteld dat de lieflijke zoetheid van het geborgen zijn, van het geliefd zijn, misschien, omdat jullie zorgen hebben, nu het beste voor jullie is. Deze liefde van Thuis is als een grote ijswafel of een grote plak chocolade. Neem gezellig plaats en wikkel je lekker in een deken terwijl je dit hier leest. En misschien weten jullie het al, maar ik herinner jullie er graag nog eens aan, zoals een leraar zoals ik dat graag doet: Onze bijeenkomst is geen lesuur in conventionele zin en waar leerlingen op hun woorden moeten passen zoals jullie dit uit je jeugd kennen. Hier gaat het om het duiken in de Goddelijke, allesomvattende liefde, de Goddelijke essentie, ook nieuwe energie of Gouden Golf genoemd, die nu deze planeet Aarde liefdevol omhult.

Daar gaat het om. Laat de dagelijkse gang van zaken los en duik in een golf van liefde die alles wegspoelt  wat het je hart af en toe moeilijk maakt.

Deze golf heeft de kracht van tonnen hard staal, de stuwkracht van een super orkaan en is toch zo zacht en licht als een veertje. Hij is altijd wat jullie precies nodig hebben.

Misschien is je hart zwaar omdat jullie op dit moment partnerschapsproblemen hebben of je familie jullie niet loslaat of jullie niet kunnen loslaten. Een verbinding met een ander mens is zoals alles in het aardse leven, de basis voor een verandering. Wat gisteren en vandaag nog passend, stemmig en vol levenslessen  is, is morgen al passé en niet meer passend. Dat hoort bij de dualiteit die af en toe extreem kan werken zodat andere tijdkwaliteiten bijna verdwenen lijken te zijn.

Hoewel men uit een verbinding van partnerschap een andere kan scheppen die nu passend is maar die niet meer zo correspondeert als voorheen. Alles is mogelijk. Oordeel niet en begrens jezelf niet.

Misschien is je hart zwaar omdat jullie nog oude patronen in je dragen die je blokkeren en je niet vrij laten. Degenen van jullie die met heling- of medische werktuigen werken, weten dat elk orgaan een bepaald levensthema, een bepaald bereik kan uitdrukken en dienovereenkomstig met de verwerking bezig is.

Veel van jullie mensen hebben af en toe pijn in hart- en longstreek. Deze orgaangroep heeft vaak met oude teleurstellingen te maken die niet verwerkt zijn.

Symbolisch gezien zegt de volksmond: “Het snijdt mij de adem af, er drukt iets op mijn longen” “Het is mij zwaar op het hart” zeggen vele mensen als zij bedoelen dat er iets nog niet is verwerkt. Als jullie hart je vandaag bedrukt en pijn doet is dit meestal een sterke aanduiding voor niet verwerkte oude ervaringen en sterke betreffende processen.

Om bij het thema partnerschap te blijven: Deze verbindingen in de oude energie, in de tijd voor de Harmonische Convergentie, zijn er vaak passende gemeenschappen geweest. Laten wij even kijken: De ouders die jullie uitgezocht hebben dienden om op Aarde te komen en je op je plaats te voelen.

Zij boden jullie de tijd om op te groeien. Ook toen waren er relaties in de kindertijd. Vriendjes in de kleuterschool, buren, schoolkameraadjes enz. Steeds weer waren jullie met degenen samen die het mogelijk maakten om nieuwe ervaringen te verzamelen of oude in balans te brengen en oude structuren op te lossen.

Als jullie terugblikken, waar er spanningen waren, waar een verbinding harmonisch en bevorderlijk was, kunnen jullie aanvoelen welke afspraken jullie aan de andere kant van de sluier hebben gemaakt. Niets is toevallig. Kijk naar je jeugd, jullie uitdrukking. Enkelen van jullie die dit lezen zitten er middenin. Dat wordt geëerd en geliefd.

Aardse verandering is een criterium der menselijke ervaringen in de dualiteit. Jullie verandering is nu onvermijdelijk. Jullie zijn oude zielen anders zouden deze regels jullie niet bereikt hebben.

Alle relaties drukken op jullie Zijn, ook in de vorm, om iets op te lossen dat nog in jullie emotionele lichamen opgeslagen is en dat jullie beslissingen beïnvloedde.

Dat was jullie leven tot nu toe, totdat jullie je met de nieuwe energie, de nieuwe omloopbaan van de Aarde en misschien met Kryon gingen bezighouden. Jullie eisen op wat in de eerste boeken van het Amerikaanse medium “de neutrale implant” wordt genoemd. Deze vertaling en formulering zorgt voor een beetje sensatie omdat het misleidend kan klinken.

Wij willen ter aanvulling zeggen dat het om een kaartje gaat dat jullie kopen. Het kaartje dat bereikt, dat jullie hele systeem, wat jullie werkelijk zijn, een herstructurering ervaart. Jullie worden getransformeerd. Hoge lichtwezens die altijd komen als een planeet ascendeerd werken al geruime tijd aan jullie om jullie van oude ervaringen te bevrijden, om jullie naar een constant, 12-strengig DNA-Lichtwezen terug te brengen. Want dat zijn jullie eigenlijk. Dat waren jullie totdat jullie diep ingrijpende ervaringen op het driedimensionale niveau wilden hebben.

Andere delen van jullie zijn in hogere dimensies. Stel je dit eens in beeld voor: Jullie zijn multidimensionale lichtwezens die erop uittrokken om ervaringen op Aarde te verzamelen. Nu zijn de fanfares voor de thuisreis afgestemd. Daarmee verbonden is er een opschoning van jullie hartmembranen en daarmee bedoel ik de fijnstoffelijke gebieden van het hart, die wederom sterk verbonden zijn met het fysieke. Ik zal hier nu niet dieper ingaan op de anatomie van de hartstructuren en hun ziektebeelden.

Als iemand zegt: “Ik heb hartenpijn, mijn hart doet zo’n pijn alsof het wil ontploffen” dan is dat in de huidige tijd vaak een aanwijzing dat zich in het fijnstoffelijk gebied iets oplost. …

Terug naar de menselijke relaties. Het gaat er nu om helemaal vanuit de Goddelijke, eigen waarheid te handelen. 2008 is het jaar van de Waarheid  en dat brengt met zich mee dat ieder mens er nu op wordt gewezen om te bezien hoe het met relaties en verbinden met andere mensen in het eigen levensbereik is gesteld.

En dat zijn nu de acteurs die direct met jullie leven: Jullie liefdespartners, de ouders, de collega’s, sportvrienden, de buren, op de club, op het bedrijf. Deze kring wordt steeds uitgebreid. Het gaat er altijd om deze relaties te verhelderen en zichzelf af te vragen: Hoe sta ik tegenover deze mensen? Is dit een voedende verbinding? (een richting of twee richtingen op?)of is er misschien zelfs afhankelijkheid in het spel?

Ben ik  graag met hen samen, voel ik mij achteraf uitgeput? Wat verbindt mij werkelijk met hen. Is die verbinding nog passend voor mij of houd ik die gewoon nog aan omdat het moeilijk is die te verbreken. Hoe kan ik van een afhankelijke relatie een vrije verbinding maken? Dit laatste is een belangrijke vraag maar het is niet de bedoeling om alles om jullie heen te elimineren en verbindingen op te lossen zonder dat het doel is om uit kleverige oude relaties te gaan naar nieuwe, actieve en VRIJE relaties.  Geen doelgemeenschappen meer die meestal op drasse bodem staan en vaak eenzijdige en op macht gestoelde relaties zijn.

Zo’n doorlichting kan zeer on-attractief zijn, geeft meestal geen plezier en jullie komen daarbij aan jullie eigen grenzen. Dat is een belangrijke stap: Wees vrij. Leef met de mensen samen die jullie graag om je heen hebben. Los de oude relaties op die niet meer in liefde zijn. Niet haastig en zonder gesprekken. Praat met de collega, vriend of vader en verklaar je nieuwe zienswijze en je drang om een liefdevolle maar vrije en onafhankelijke verbinding en vriendschap te willen hebben.

Jullie zullen verrast zijn als jullie dit gesprek open, zonder schuldige aan te wijzen, van mens tot mens en met een geopend hart voeren, hoe degene die tegenover jullie zit dit misschien begrijpt en misschien zelf ook al soortgelijke gedachten had maar die niet wilde uitspreken.

Het is tijd voor nieuwe, vrije partnerschappen. Heb de moed om je omgeving, je dagelijks leven te belichten, een momentopname te maken en diep in je hart te gaan kijken.

Het kan ook nog zijn dat er soms zelfs een aankondiging komt van een arbeidsverhouding die op de weg naar waarheidsvinding noodzakelijk is. Voel het met je hart.

Jullie fysieke hart drukt na een lange dag of in de stille minuten misschien door een snellere slag of door ritmestoringen uit wat er op fijnstoffelijk niveau staat te wachten. Het wil jullie zeggen: “Er willen zoveel dingen uit mij, ik wil overbodige patronen en structuren vrijlaten. Ik wil schoon en vrij zijn. Laat al het belastende en het oude uit mij gaan dat niet meer tot mijn leven behoort.”

Zoals al gezegd wil ik jullie nogmaals zeggen: Wij bevinden ons in een prachtig era van de Aarde en van dit zonnestelsel, het melkwegstelsel en verder. Wij ascenderen, wij veranderen ons bewustzijn. Ik zeg bewust wij en betrek mijzelf hier ook bij omdat ik jullie oudere broer of zus ben en dit alles mee beleef.

Ascensie betekent verandering van bewustzijn, een vibratieverhoging van het Zijn. En alles wat niet meer in deze nieuwe vibratie past moet losgelaten worden.

Nogmaals: Geen verbinding en ervaring in dit leven en uit andere levens, is toevallig. Nu is het tijdraam van opheldering. Bevrijd je van het oude dat nog altijd op je drukt en jullie beïnvloedt. Word vrij. Kijk in je hart en handel vanuit het gebied van je hart.

Word weer heel en helemaal wat jullie werkelijk zijn: Multidimensionale lichtwezens.

Er wordt oneindig van jullie gehouden en jullie worden geëerd voor jullie dienstverlening op deze planeet.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in mei 2008. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.