Kryon: Ascensie is de verandering van je bewustzijn

Kryon:
Ascensie is de Verandering
van je Bewustzijn.

Gechanneld door: Barbara Bessen

10 augustus 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De zielenfamilie en de verandering van het bewustzijn.

De helpers die om jullie heen zijn bestaan onder andere uit leden van je familie die momenteel niet geïncarneerd zijn. Zij zijn ook om jullie heen om van jullie te leren. Jullie zijn hun scholingsobject.

Met de weg naar de nieuwe energie sinds 1987 hebben vele oude zielen met reine intentie om de oplossing van hun karma gebeden. Het proces dat dan gaat werken bestaat uit verdere stappen van zelfbekrachtiging die wij alle geleidelijk zullen beschrijven werd in de boodschappen van mijn Amerikaanse partner vertaald als de “neutrale implant.”

Aan het verzoek werd voldaan. Jullie karma op deze planeet, de wisselende acties die hier gebeurden, zijn verwijderd. Wat blijft zijn de oude patronen die gereinigd moeten worden. Ik bedoel de patronen die in bepaalde situaties tot dezelfde reacties verleiden.

Meestal steken angsten daarachter. Angst voor mensen, voor tests, angst voor mislukken. Jullie reageren zoals jullie dit altijd al hebben gedaan, misschien al vele levens omdat jullie allemaal een belevenis hadden die op jullie drukte.

Uiteindelijk reduceerde alles zich tot het gebrek aan bewustzijn, op het denken, het gescheiden zijn van Al Wat Is, op het gebrek aan Godsvertrouwen. Dit dient dan weer gestabiliseerd te worden. Angst is afwezigheid van liefde. Als de angst is geïntegreerd, aangenomen en als illusie is herkend, kan de allesomvattende liefde, kan je eigen Goddelijkheid weer de scepter overnemen.

De ascensie is deze weg die jullie nu belopen, het is het proces dat ik zoëven heb beschreven. Ascensie is het veranderen van het bewustzijn. Laat mij een voorbeeld noemen  dat jullie zeker interesseert. Wij hebben er al eerder over gesproken. Op dit moment kunnen jullie als voorbeeld de engelen en de elementaire wezens om zich heen met aardse ogen niet waarnemen. Als jullie je bewustzijn verwijden worden zij voor jullie zichtbaar. Daar doet niemand anders voor jullie, dat doen jullie zelf. Het buitengebeuren verandert niet, jullie veranderen!

Jullie beginnen jezelf helemaal waar te nemen, jullie ontdekken de liefde voor jezelf weer, stap voor stap worden jullie weer een Geheel. Met deze stap in het proces van ascensie hebben jullie beschermgeesten (engelen) afscheid genomen.

Geen angst, jullie zijn niet alleen gelaten. Er zijn anderen gekomen. Wij noemen hen “meester-geestelijke leiders”

Zij zijn er altijd als wezens op een planeet zulke grote sprongen maken zoals de Aarde en de mens nu doen.Wij noemen hen “ascensiespecialisten”. Het zijn hoge wezens die zeer vertrouwd zijn met ascensie-fenomenen en-problemen.

Zij werken aan jullie lichamen. Zij zullen jullie langzaam, zo als het voor jullie goed is, uniform licht invoeren en het DNA weer volledig activeren. In de laatste 10.000 jaar was het DNA van de mensen van twaalf tot twee strengen gereduceerd. Dit is gebeurd zodat de mens de driedimensionale niveaus nog dieper en intensiever kon ervaren. Gelijktijdig was er ook een manipulatie van de mensen. Buitenaardsen die de mensen tot onderdanen maakten waren daar verantwoordelijk voor. Ik vraag jullie om niet met woede of treurigheid te reageren omdat er misschien pijnlijke herinneringen naar boven komen, maar in liefde te bezien dat deze ontwikkeling in het plan van de Schepper was inbegrepen.

De liefde van de Bron in onmetelijk en Zij heeft in haar oneindige goedheid en wijsheid dit plan geboren laten worden om extreme ervaringen mogelijk te maken. En omdat jullie een deel van de Grote Schepper zijn, hebben jullie erin toegestemd. Dit is een gekke voorstelling van zaken, nietwaar?

Misschien behoren jullie tot degenen die heel lang op de kans voor ascensie hebben gewacht en voelen jullie je als een slaapkop die nog niet helemaal heeft waargenomen dat de reis op Aarde een ommezwaai heeft genomen en ten einde loopt. Zo vergaat het vele oude zielen.

Ook opgestegen meesters en de aartsengelen houden zich intensief met jullie bezig op jullie weg naar ascensie. Nu zijn jullie misschien verbaasd dat zulke hoogstaande wezens zich met jullie bezighouden. Jullie ontwakende schepperwezens hebben de beste behandeling verdiend. Als jullie zouden willen weten welke aartsengel er aan jouw kant staat kun je dit door een geestelijke reis uitvinden. Een meditatie daarvoor vinden jullie in het artikel: “Een cursus in channelen.”

De zuivere intentie is de weg naar liefde voor het Zelf. Sta jezelf toe om jezelf helemaal opnieuw te beschouwen. Sta jezelf toe om vertrouwen in jezelf te brengen. Jullie zijn een deel van God dat erop uittrok om diepe ervaringen op te doen. Daarvoor worden jullie geëerd en geliefd. Ga eens voor de spiegel staan en kijk eens goed naar jezelf. Wat zie je? Een moede, uitgeputte pionier of een stralend, lachend lichtwezen dat nu opstaat om zich de huid af te leggen, om alle schillen af te pellen tot de kern te voorschijn komt. Daar ligt het Goddelijke zaadje dat bliksemt als een stralend licht.

Het licht dat ooit alle schillen op zich nam om dansend door de wereld te gaan. Lach deze aardige, sympathieke, slapende meester in de spiegel toe en zeg hem: “Wij gaan het doen, wij willen de mouwen opstropen en met zuivere intentie stap voor stap de oude lasten, de conditioneringen, stempels, eden en beloften oplossen. Alle  schatten zullen wij gezamenlijk naar boven halen, bekijken, ze omarmen, samen met de helpers en het Hoger Zelf, om dan uiteindelijk daarmee weer te versmelten. En dat alles met reine intentie, van ganser harte. Want wat van ganser harte wordt gedaan ontspruit uit de Goddelijke Waarheid, de Waarheid van Al Wat Is.”

Beëindig deze tweespraak die je hardop moet doen waarbij je de linkerhand op je hart legt. Je zult een sterke stroom Goddelijke energie voelen. Het is het antwoord van je Hoger Zelf op deze stap met reine intentie. Het was een luid “Ja, ik doe mee”.  Stap met frisse moed naar voren!

Een oefening over de zielenfamilie komt in het komende Kryon-artikel.

Hartelijk dank,

Barbara Bessen