Kryon: Attributen van de Nieuwe Energie /1

Kryon: Attributen van de Nieuwe Energie /1

Uittreksels uit een channeling van Kryon,
door Barbara Bessen, Bonn-BadGodesberg

Gechanneld door: Barbara Bessen

15 December 2004
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Ik ben in diepe liefde en waarheid gekomen en ik verheug mij zeer om vandaag hier in deze groep en in dit huis te zijn.

Het is een beetje ouderwets, nietwaar? Maar er zijn hier prachtige energieën. In oude muren zitten vaak ook energieën die niet zo vriendelijk zijn.

Stel je eens voor dat in het huis waar je woont van alles is gebeurd. Hier in dit huis is in elk geval zeer veel liefde, kracht en energie. Een plaats waar concepten en plannen uitgewerkt worden om andere mensen ten dienste te zijn. Ook als het er vandaag naar uitziet alsof de tijd stil is blijven staan zeg ik tegen jullie: Het is “up to date.” Het is als een tempel van liefde en licht. Ik verheug mij om in deze tempel met jullie te kunnen werken en wil ook meteen even vertellen wie er met mij zijn meegekomen. Wij zijn natuurlijk nooit alleen. En jullie zijn ook nooit alleen.

Als veel mensen zeggen: “Ik ben helemaal alleen . Ik heb helemaal niemand die zich om mij bekommert” dan moet ik zeggen: Dat is niet correct. Jullie zijn nooit alleen. Er zijn altijd geestelijke wezens om jullie hen en er is altijd familie aan jullie zijde. Er zijn er altijd die momenteel niet geïncarneerd zijn. Jullie familie zal er altijd zijn om jullie te steunen. Jullie zullen plotseling boodschappen ontvangen waarbij jullie denken dat het eigen ingevingen zijn. Natuurlijk zijn jullie omgeven door geestelijke leiders. Het zijn niet meer de beschermengelen. Het zijn niet meer degenen die jullie mede hier op Aarde hebben gebracht en met jullie in de Grot van Creatie met de Hoeder van Karma samen, jullie incarnatie uitgewerkt hebben. Die zijn weg.

In de nieuwe energie zijn er twee nieuwe geestelijke leiders die jullie nu begeleiden.

Velen van jullie werken al met nieuwe attributen in de nieuwe energie. Bij enkelen zie ik dat zij gewoon zitten en wachten tot er iets gebeurt. Maar vanzelf gebeurt er niets. Wij helpen jullie graag. Maar de aanzet moeten jullie zelf geven. Jullie zijn opgeroepen om je eigen verantwoording te nemen. Dat is mogelijk als jullie alle wonderlijke attributen van de nieuwe energie ook werkelijk in aanmerking nemen. Probeer gewoon los te laten, ga in de kracht van je hart en neem bijvoorbeeld ook het medescheppen serieus.

Maar nu wil ik jullie eerst eens vertellen wie hier allemaal in de zaal aanwezig zijn. Daarna wil ik in het kort de nieuwe energie beschrijven. Voor degenen die het al kennen zeg ik gewoon: Luister rustig nog een keer. Er komen altijd weer nieuwe perspectieven die jullie misschien nog niet kennen, want het is niet alleen het woord dat werkt!

De energieën komen door het woord, de stem, de klank en de toon van mijn partnerin. Het zijn niet alleen de boodschappen maar dat is hetgeen wij echt naar jullie transporteren. Het heeft iets met heling te maken. Het kan zijn dat er vandaag een lichamelijke of spirituele heling voor jullie plaatsvindt. Wij benutten jullie huidige, schijnbare passiviteit. Jullie zitten nu rustig, meditatief, en wij brengen hoge energie met ons mee en de hemelse helpers en de kosmische chirurgen werken intussen effectief aan jullie. Is dat niet prachtig?

Ik begroet nu de meester Jezus Christus. Hij is een leraar van werelden. Hij is echter ook een opgestegen meester en is alles dat jullie nu meemaken, al lang voor jullie meester geworden. Hij heeft meesterschap bereikt dat jullie nu nastreven. In die tijd was dit veel zwaarder. Toen, en hoe het nu gebeurt is een geschenk van de ENE aan jullie.

Ik begroet Moeder Maria. Zij zal vandaag tegen ons spreken en zij zal met jullie aan je hart werken. Ik begroet Maria Magdalena. Zij is gekomen omdat zij bij enkelen van jullie betrokken is als geestelijk leider.

Ik begroet Lady Nada. Ook zij is bij enkelen van jullie in deze zaal betrokken. Deze vrouwelijke meesters brengen jullie ook de kracht van de vrouwelijkheid met al haar aspecten. Het wordt tijd dat jullie – of jullie nu man of vrouw zijn – jullie ware vrouwelijkheid leven. Ik begroet aartsengel Michael die met zijn lichtzwaard wat energie – ook bij de lezers – zal doorsnijden. Ik begroet de meester Saint Germain die jullie in de violette vlam leidt.

Voor degenen die hier vandaag niet direct aanwezig zijn en “alleen” een deel van deze channeling zullen lezen, zijn de meesters en de engelen eveneens aanwezig. Ook als jullie de meditaties die wij vandaag doen officieel niet meemaken wordt er toch aan jullie gewerkt.

Alle meesters en engelen die vandaag hier zijn werken aan jullie, lieve lezers, net zo intensief als wanneer jullie hier lijflijk aanwezig zouden zijn. Laat hen allen in je leven komen. En als jullie deze regels tot het einde toe hebben gelezen is het net alsof jullie hier vertegenwoordigd waren. Hun werk eindigt niet bij het einde van deze regels. Stel je gewoon voor dat de energie in deze ruimte zeer sterk, zeer hoog is, maar zo, dat jullie het kunnen verdragen. Het kan zijn dat enkelen van jullie vandaag een vibratieverhoging zullen krijgen, dat wil zeggen dat wij jullie door het verwijderen van oude patronen uitlijnen. De ontwikkeling in het proces van het lichtlichaam kan een stuk verder naar voren gaan.

De nieuwe energie is de Christusenergie. Dat heeft iets met opening van harten te maken. Zo’n 2.000 jaar geleden is deze energie hier door een sterk raster geïnitieerd. Het wezen dat jullie als Jezus Christus kennen heeft deze energie geïnstalleerd. Nu wordt deze energie steeds meer versterkt. De Kryon groep heeft het magneetraster van de Aarde opnieuw uitgelijnd. Een deel van mijn groep is al weggegaan en richt nu een magneetraster op rond een andere planeet. Maar een deel van de Kryon groep is gebleven om hier op Aarde verder te gaan met het geven van boodschappen.

De nieuwe energie is de Christusenergie. De grondenergie, de nieuwe energie die men door een intentieverklaring kan oproepen is hoofdzakelijk toegedacht aan de “oude zielen” die momenteel hier geïncarneerd zijn en met de Aarde samen ascensie willen beleven en hun meesterschap willen verwerven.

De Aarde gaat in een nieuwe omloopbaan, zij gaat naar een nieuwe dimensie. De mensen op Aarde gaan ook deze weg. Zij beiden ontwikkelen zich met de nieuwe energie en transformeren zich. De vibraties van de Aarde verhogen zich per seconde en zorgen voor een steeds sterker wordende transformatie voor mens en Aarde. Drie belangrijke attributen van de nieuwe energie helpen jullie om in je kracht te komen: dit zijn de vrijheid van karma. Dat wil zeggen, na de intentieverklaring om erbij te zijn, in een tijdraam van drie maanden de nieuwe energie binnengaan.

Dit kunnen jullie alleen door de daarmee verbonden vrijheid van karma in je leven zelf ter hand te nemen. Jullie bepalen vanaf nu wat er met jullie gebeurt. Jullie zijn met bepaalde “pakketjes” op Aarde gekomen die jullie moeten uitpakken en verwerken. Ontmoetingen met andere mensen, situaties, waarin jullie je dienen te ontwikkelen. Bedenk dat alles wat jullie hebben beleefd door jullie zelf is geschapen en samengesteld.

Probeer niet om andere mensen de schuld te geven van jullie eigen levensgebeurtenissen. Nu is het pakketje geleegd. Jullie dienen nu zelf uit te zoeken welke dingen jullie in je nieuwe leven willen hebben.

Wordt vervolgd.