Kryon: Attributen van de Nieuwe Energie /2

Kryon: Attributen van de Nieuwe Energie /2

Uittreksels uit een channeling van Kryon,
door Barbara Bessen, Bonn-Bad Godesberg, november 2004

Gechanneld door: Barbara Bessen

16 December 2004
Vertaald uit het Duits door Henk Steur


Het tweede attribuut is medescheppen. Daarmee hebben jullie de mogelijkheid in je leven te brengen wat jullie nu willen hebben. Dat doen jullie met de kracht van het woord en jullie gedachten en met de kracht van het voorstellingsvermogen, van het krachtig inleven, waardoor het zich manifesteert. Ik heb het hier niet over het hoofd, ik heb het over het gevoel waardoor de zaak die jullie wensen, ook kracht, energie en liefde eraan toevoegt. Ik spreek over dat jullie je bijvoorbeeld een nieuwe woning wensen en dan eenmaal heel duidelijk visualiseert hoe die eruit moet zien en hoe jullie je daarin voelen. Dan kunnen jullie rustig de gordijnen gaan ophangen en een kopje thee inschenken als jullie in de nieuwe keuken zitten. Geef je creaties in je dagdromen energie en liefde.

Daar waar jullie later zijn, in de nieuwe dimensie, zijn een gedachte en de wil al voldoende. Tot dat moment moeten jullie proberen jullie kracht en energie in je wensen te brengen waardoor zij sneller kunnen manifesteren.

Sommige dingen manifesteren zich binnen een tot twee dagen en andere hebben langer nodig. Bedenk ook dat er meestal andere mensen bij betrokken zijn. Jullie zijn niet alleen maar hebben altijd mensen nodig die jullie hetgene aanbieden dat jullie wensen.

Bij een “woning” hebben julie bijvoorbeeld een makelaar nodig of iemand anders. Er zijn altijd andere mensen bij jullie medeschepping betrokken. Herinner je dat jullie allen met elkaar verenigd zijn. Jullie zijn allemaal licht en vibratie.

Het belangrijkste om creatief en effectvol te scheppen is de betrokkenheid van het Hoger Zelf Jullie Hoger Zelf en God weten precies wat nu voor jullie zinvol is en wat nu eerst in jullie leven zou moeten komen.

Vertrouw jezelf met je wensen en een gevoel van verantwoordelijkeheid toe aan je Hoger Zelf. Het zal je leiden door dit creatieve proces. Bedenk dat jullie Goddelijkheid je als geheel ziet, het ziet niet alleen zoals jullie, jullie aardse zelf,maar het ziet jullie als multidimensionale lichtwezens. En het zal jullie helpen zodat er alleen naar jullie toekomt wat jullie goed doet en wat in je contract als eerste staat te gebeuren.

Het derde belangrijke attribuut is het contact met de geestelijke wereld. Het magneetraster is gericht. De sluier is opgetild. Jullie hebben de mogelijk om te communiceren. Ik zie steeds meer mensen die hun kanaal wijd open hebben staan en deze kans gewoonweg niet benutten. Als boodschapper van de nieuwe energie is het voor mij heel belangrijk om te zeggen: Communiceer, spreek met jullie geestelijke leiders en vooral met jullie Hoger Zelf.

Jullie Hoger Zelf is de Goddelijke Vonk, hij weet alles en is alles. Jullie helpers openen zich voor dit contact met jullie geestelijk oor en geestelijk oog. Het is zo te begrijpen dat iedere van jullie in deze richting al is voorbereid. Het kanaal is geopend en wij hebben ons vandaag vast voorgenomen jullie te stabiliseren en vragen jullie om door te gaan met het contact met Thuis.

Deze hoge energie van vandaag is nog drie tot vier dagen zeer intensief en sterk. Dit zouden jullie moeten benutten. Dit geldt natuurlijk ook voor de lezers van deze regels

Nu kom ik op het thema “Meditatie”. Het is vaak te lezen en ook zeer misleidend dat jullie in diepe meditatie moeten zijn. Ik zie dit een beetje anders. Het is voldoende als jullie twee tot driemaal op een dag kort mediteren, je ogen sluiten en het innerlijk oog activeren. Ik spreek niet over mediteren als “tot rust komen.” Dat is ook een goede zaak, maar het contact opnemen met ons is belangrijk. Het gaat over het innerlijk oog en oor. Dat wil zeggen dat jullie je derde oog en oor steeds meer scholen en activeren.

Probeer het ’s morgens na het opstaan, misschien ’s middags of ’s avonds nog eens. Het hoeft niet lang te zijn, 10 tot 15 minuten zijn voldoende. Als het jullie goed doet kunnen jullie het natuurlijk ook langer doen. Als jullie later uitvoerig met de geestelijke wereld communiceren zijn jullie eigenlijk steeds in meditatie. Mijn partnerin drukt onze verbinding heel modern uit. Zij zegt: “Ik ben steeds online!” Nou ja, zo kan je dit ook uitdrukken.

Wij willen jullie vandaag een duwtje geven in de richting van je eigen licht. Ja, wij willen jullie een beetje meer zelfverzekerdheid brengen en jullie angstgevoelens ietwat laten afnemen. Want angst is niet meer nodig in de nieuwe tijd. Jullie worden beschermd en geleid. Wees in het hier en nu, wees gewoon JEZELF en leef en heb lief zoals jullie zijn. Wees altijd in je hart.

Hebben jullie zin om een oefeningetje met mij te doen?

Sluit je ogen, adem driemaal diep in en ga met je bewustzijn naar je hart, heel intensief, en probeer nu je hart wijd te openen. Probeer daarbij rustig om de borst naar voren te drukken en tegen jezelf te zeggen: “Ik wil mijn hart nu helemaal openen”

Voel dan binnenin je hart. Ik mag julie zeggen dat Moeder Maria haar hand op haar hart legt. Voel de energie van Moeder Maria in je hart. Misschien voelen jullie de liefde en de grootte ervan. Jullie hart is helemaal wijd geopend. Nu wil ik jullie vragen om met je hart te communiceren. Jullie kunnen met alle lichaamsdelen communiceren, net zoals jullie met ons kunnen spreken. Kleine pauze. Vraag gewoon eens aan je hart: “Lief hart, hoe gaat het met jou? Voel jij je goed?” Je hart zal antwoord geven. Luister naar wat er komt. Misschien komt er zoiets als: “Oh, wat heerlijk dat jij aan mij denkt. Ik verheug mij dat jij eindelijk met mij spreekt. Ik heb daar al heel lang op gewacht.”

Voel gewoon in je hart. Blijf nog een ogenblik in de heerlijke energie van je hart en in de energie van Moeder Maria. Zo zouden jullie thuis elke dag je hart moeten vragen hoe het ermee gaat. En vraag ook: “Wat kan ik voor jou doen?” Misschien wil het graag een kleur om zich heen hebben. Of zegt het jullie: “Ik zou willen dat je mij een beetje meer met rust laat of dat je iets voor jezelf doet, iets dat mij, jouw hart, laat lachen.”

Ik wil jullie vragen het hart wijd open te laten. Het geopende hart is het belangrijkst in deze tijd van ascensie. De nieuwe tijd vormt zich uit gereedschappen die wij jullie in de hand geven, die jullie gewoon moeten gebruiken. Ik wil jullie ook oproepen om met je Hoger Zelf te communiceren. Dit is werkelijk belangrijk. Probeer je Hoger Zelf vaker in je leven te roepen. Vraag gewoon: “Wat gaan wij nu doen?” Als jullie steeds dichter bij je Hoger Zelf komen zullen jullie snel vaststellen dat jullie leven zich helemaal gaat veranderen. Jullie worden liefdevol geleid.Ook het communiceren met je geestelijke leiders leg ik jullie aan het hart. Jullie kunnen werkelijk alles met hen bespreken. Vraag hen gewoon eens wie jullie vroeger zijn geweest. Het is niet raadzaam om steeds in oude levens rond te wandelen om daarin te ontdekken wie of wat men allemaal al is geweest. Dat is oude energie. Ga in de nieuwe energie en probeer jullie oude vaardigheden opnieuw te gebruiken. Daarmee bedoel ik dat je ook aan de geestelijke wereld zou kunnen vragen: “Wie ben ik in Atlantis geweest? Wat heb ik gedaan in Lemurie? Wie was ik in Egypte? Hoe kan ik mijn vroegere vaardigheden in mijn leven inzetten?” Ieder van jullie die dit nu hoort of leest is een oude ziel, een oude leraar met “hoog” weten dat gereativeerd kan worden. Wij helpen jullie daar graag bij.

Ik wil jullie ook oproepen: Ga naar je Goddelijke potentiëlen en herken wie jullie zijn.

Leve jullie Goddelijkheid want jullie zijn een deel van GOD.

En zo is het.

KRYON