Kryon: Bewust-Zijn als gids!

Kryon:
Bewust-Zijn als gids!

7 oktober 2016 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Niet alles wat uit het verleden komt is achterhaald of niet meer passend.

Ik bedoel bijvoorbeeld de manier waarop ik mij voorstel, waarop ik bij jullie kom. Vele jaren geleden was het mijn manier, mijn energie, om de informatiepakketten die ik in mijn rugzak had, aan de man of vrouw te brengen.

Er zijn nu sinds de Harmonische Convergentie al vele jaren voorbij en toch ben ik hier nog steeds. De energieën en alle informatie die sinds die tijd stroomden zijn nog steeds geldig en passend.

Alleen een deel van de Kryon-groep is op een andere manier ingezet. Onder andere op de planeten waar mensen een dualistisch platform wordt geboden voor verdere ervaringen; namelijk dan als de oude Aarde zich met de nieuwe Aarde helemaal heeft verbonden. Een proces dat al heel lang loopt. Het is een proces zoals jullie transformatie, jullie afstemming op een kosmisch wezen en jullie verlichting processen zijn.

Zo is het dus nog steeds Kryon die boodschappen en de rugzak vol energie nog steeds aanbiedt. Hoewel onze naam niet meer zoveel op ieders lippen ligt.

Mogelijkerwijs hebben wij ons oude namen herinnerd of misschien zelfs een nieuwe aangenomen? Alles onder de dekmantel van hulp en ondersteuning van mensen bij hun transformatie.

Mensen neigen ernaar een oordeel te hebben over dingen die zij tegenkomen. Soms is het zo dat nieuwe namen, nieuwe verpakkingen meer interesseren dan het oude bekende.

Hoe zeggen jullie dit ook alweer? “Nieuwe bezems vegen schoon!” Toch zijn wij hier, in welke officiële benaming dan ook, er nog steeds voor iedereen die met ons wil werken.

Men kan ons goed voelen. Jullie weten dat jullie hart een goede barometer is. Het weet wat goed voor jullie is. Voel gewoon even in jezelf, focus je op je hart en vraag mij, Kryon, om een gevoel.  Nu, op dit moment, komt de verbindingsherkenning naar je toe.

En – wat zegt jullie hart over Kryon? Ben ik een goede ontmoeting? Kan ik misschien een vriend voor lange tijd zijn om de weg hier op Aarde makkelijker te maken? Jullie zullen het weten. Het is voor iedereen een ruige tijd, deze verandering op Aarde.

Toch maakt deze ruwe tijd vele experimenten met de Goddelijke Energie mogelijk die vroeger, zoals jullie weten, alleen op krachtplaatsen vertelde wat niet paste in het bad dat de Aarde spijzigt. De lange arm in het melkwegstelsel, in andere werelden, is nu realiteit: de sluier is opgetild.

Men zou ook langs je neus weg kunnen vragen: Waar wachten jullie op? Wat moet er nog in jullie leven gebeuren waardoor jullie ontwaken en de scepter in eigen hand nemen?

Jullie Hoger Bewustzijn heeft vele nieuwe opties voor jullie, afhankelijk van wat jullie vinden, wat jullie leven siert of overschaduwt. Ervaringen zijn goed en slecht, zo is het.

Maar zij kunnen ook makkelijker te dragen zijn of zich helemaal oplossen of afzwakken. Dan worden het gewoon ervaringen, zo makkelijk is dat, die niet zwaar gedragen hoeven te worden. En nu heeft jullie HogerZelfzelfs dingen, avonturen en veranderingen in de lade die steeds gerealiseerd kunnen worden als de mens zich met reine intentie richt op deze eerder zo onwerkelijke en, zo leek het, veraf staande wonderen van manifestatie.

Zij leken eerder onmogelijk te realiseren omdat zij met veel geld, meer weten, meer netwerken, rijke ouders enzovoorts verbonden schenen te zijn. Dit is – naar goed menselijk denken – vereist. Jullie Hoger Zelf werkt anders.

Het belangrijke in deze tijd van herijking van het menselijk Zijn is de afstemming op je Hoger Bewustzijn. Het reine bewustzijn is niet jullie denkapparaat en het heeft vaak ook niet met perse met logica te maken. Er gelden zogezegd andere wetten die manifesteren mogelijk maken.

Het is de focus die belangrijk is bij het schier onbereikbare waarover gedroomd wordt en het sterk erin geloven. Het is belangrijk om de twijfel opzij te schuiven. Zoals jullie er ook vaak over twijfelen of jullie feitelijk met je Hoger Zelf bent verbonden of dat het ego tegen jullie spreekt.

Wees je ervan bewust dat jullie wezens vol Licht zijn die een ervaring op Aarde hebben. Jullie bevinden je in een wonderbaarlijk geconstrueerd menselijk lichaam. Maar dat zijn jullie niet werkelijk, maar alleen maar voor een bepaalde tijd. Het is een – hoewel ook een mooie – illusie.

Hoe zou het zijn als jullie ware kracht nu steeds meer de scepter van jullie aardse leven zwaait? Als er dingen, ervaringen en verbindingen zouden zijn die zich als door toverhand voordoen, oplossen, andere dingen ontwikkelen en meer. En als jullie daarvoor niet veel hoeven te leren, weten, veranderen, bewijzen moeten en alleen maar diep in jezelf hoeven te luisteren.

Gewoon dieper in de Goddelijke Stilte duiken is alles wat jullie hoeven te doen – meer niet. Uit deze stilte komt de intuïtie, de inspiratie, de leiding, vaak bijna onopvallend maar zeer effectief.

Jullie dienen alleen naar deze stilte, deze inspiratie te gaan, die vaak steeds meer in woorden uit de diepte komt en daarop te vertrouwen.

Kunnen jullie dat? Dat is – zoals ik zo vaak zeg – al het halve werk. De rest gaat bijna vanzelf. En er gelden geen smoesjes zoals: Ik kan niet, ik ben gebonden, ik heb geen geld, ik ben heel ziek. Ik ben oud, ik ben te jong. Schijnbare gronden voor het niet-kunnen worden overvloedig aangeleverd door het ego en het verstand. Dit was altijd de taak van het ego, maar nu is er een wisseling van tijdgeest. Wees moedig, voel nu, op dit moment een verbinding met jezelf, je Hoger Zelf, de God in jou, je Gouden Engel, je Hogere Zelf. Voel!!! Het zoekt er elk moment naar om zich aan jullie te openbaren. Echt, er is niets belangrijkers te doen dan jezelf vertrouwen en beter leren kennen. Of weten jullie wie jullie werkelijk zijn?

Ik ben in diepe Liefde en Verbondenheid.

Kryon

Hartelijk dank Kryon. Het is, zoals altijd, een grote vreugde om jouw woorden te horen en de energiepakketten te voelen die zij bevatten.

 Ik vond een heerlijk passend citaat van Friedrich Nietzsche:

„De grootste gebeurtenissen – dat zijn niet ons luidste, maar onze stilste uren“

In die zin wens ik alle lezers een mooie tijd. Tot gauw ergens en op een bepaald moment!

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen en het Team