Kryon: Boodschap voor 2009: Het jaar van het eigen Meesterschap……

Kryon: Boodschap voor 2009:
Het jaar van het eigen Meesterschap,
het jaar van Goddelijke Waarheid.

Gechanneld door: Barbara Bessen

1 januari 2009
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Hoeveel jaren begeleiden wij jullie nu al? Hoeveel jaren in aardse tijd gemeten sta ik al aan jullie zijde? “Kryon, ik heb pas onlangs voor het eerst van jou gehoord en gelezen en ik ben enthousiast over jouw teksten. Zo lang is het toch nog niet?”

Oh, geliefde zuster, geliefde broeder, dat is een illusie. Ik ben al heel lang bij jullie.Ik ken jullie al vele incarnaties. Sinds het begin van de aarde-tijd zit een deel van jullie in deze sfeer. Ik kijk naar de ontwikkeling van vele mensen. Ik begroet hen als zij uit een incarnatie terugkomen en geef hen een liefdevolle omhelzing als zij weer op de drempel van de poort naar de volgende aarde-levens staan.
“Veel geluk, houd je goed en blijf op het Goddelijk pad. Maak niet teveel draaiingen die jullie je vrije wil noemen. Zoek je Goddelijke kern en laat je hierdoor leiden.” Deze laatste woorden worden misschien glimlachend uitgesproken zoals kinderen dat doen als zij de lichte vermaningen van hun ouders niet echt op zich laten inwerken.

Lieve mensen, daar staan jullie weer met je beide benen hier op de planeet Aarde en jongleren met de Nieuwe Energie waarover in spirituele kringen zoveel gesproken wordt. De wenkbrauwen fronsend horen jullie toe, ontwaakte mensen, en proberen jullie het te begrijpen. Maar het is beter om het te VOELEN. Halt, stop, niet denken maar voelen! Nu, op dit moment, waarop jullie lezen, houd je in en voel de energie van Thuis die ik nu in jullie systeem laat stromen.

Weet je, eigenlijk hebben jullie altijd de mogelijkheid om die energie te voelen in jullie dagelijks leven maar jullie zijn vaak afgeleid, verstrikt in jullie dagelijkse gang van zaken.

De energie van de Aarde verhoogt zich per seconde en houdt geen rekening met het leven van alledag. Zij is simpel en is sinds de Harmonische Convergentie nog helderder geworden, nog intensiever en zij blijft doorgaan zich te veranderen en te versterken.

Welke attributen jullie ook voor de uitleg van de Goddelijke energie gebruiken is onbelangrijk: Het belangrijkste is dat jullie merken dat jullie je leven leiden en dat de energie sterker is geworden. Als jullie nu gevoeliger in jezelf kijken nemen jullie misschien een lichte duizeligheid waar alsof jullie een beetje koortsig zijn. Jullie kennen dit van koutjes of van een lichte griepaanval. Je voelt het een beetje alsof je naast jezelf staat. Dat is onaangenaam, nietwaar? Het is anders, misschien ook duizeligmakend als bij een draaimolen. Hebben jullie zin in een experiment? Denk eens aan iets onaangenaams in je leven, nu. Merken jullie ook dat dit onaangename gevoel jullie niet meer zo goed bereiken kan? Misschien voelen jullie iets in je maag als jullie aan onaangename dingen denken die opgelost moeten worden en op jullie afkomen omdat zij onoplosbaar lijken te zijn. Als jullie je in deze Goddelijke energie, zoals nu, bevinden, verliest deze duizeligheid zijn werking.

Jullie zijn in je Goddelijk Eenheidsveld, jullie zijn met het Centrale van alle Zijn wat in het aardbereik door de tegenwoordigheid van het Hoger Zelf ervaarbaar is, eng verbonden. Jullie zijn ingeweven in de allesomvattende Goddelijke liefde. Is dat niet geweldig? Het voelt aan alsof jullie niets meer kan gebeuren, nietwaar? Hoe zou het zijn, geliefde mensen, als jullie, zoals nu, steeds vaker in je dagelijks leven deze energie kunnen zijn? Wat jullie daarvoor moeten doen? Oh, heel eenvoudig, denk aan de Goddelijke energie, de Gouden Golf zoals ik die graag noem, en dan is hij er al. Dat is het interdimensionale concept, het is volkomen tijdloos, altijd hier en nu, en direct merkbaar voor jullie. Zo simpel is het. Dat geloven jullie niet? Voel dan verder terwijl jullie hier zoeken en lezen, hoe de energie in jullie werkt.

Merk hoe die energie door je lichaam stroomt. Met een beetje oefening merken jullie dat jullie vier lagere lichamen hebben die jullie ook kunnen voelen. Zij werden beschreven als het aardelichaam, het astrale, emotionele lichaam, het mentale lichaam en het spirituele lichaam.

Daarbij zeg ik jullie dat jullie eigenlijk twaalf lichamen hebben, net zoals er twaalf dimensies zijn die jullie op je thuisreis zullen ervaren. Voel nu hoe de Gouden Golf zich in je lichaamsdelen verdeelt, op die plaatsen waar jullie om zo te zeggen een energie gat hebben. Dat zijn de plaatsen die op dit moment niet zo goed met de Goddelijke energie verbonden zijn. Dat zijn ongepastheden, ziektesymptomen die uiteindelijk met oude patronen uit andere levens te maken hebben.

Zij drukken op jullie, daar hebben wij vaak over gesproken en het is in onze geschriften na te lezen. Jullie hebben in de laatste maanden zeker vastgesteld dat jullie, als het om hart en nieren gaat, werden getest, doorgelicht werden. Het is als bij een onderzoek bij de dokter in een praktijk of in een ziekenhuis. Jullie hogere delen onderzoeken en testen jullie waar jullie nog vastzitten, waar jullie oude belevenissen jullie nog bedrukken en verhinderen dat jullie op het Goddelijk pad blijven. Het is niet meer nodig om ervaringen in de dualiteit te krijgen. Jullie zitten, ik weet het, nog steeds op de oude sporen vast. Jullie zitten met je schoenen op de bodem vastgeplakt alsof iemand tegen jullie zou zeggen: “Nee, nee, alsjeblieft geen veranderingen, het gaat hier goed. Geen nieuwe experimenten.” Enkele delen van jullie willen geen nieuwigheden. Zij hebben het liefst een platgetreden pad. Zij willen de berg van herkenning niet beklimmen, de berg die roept: ”Wij zijn allemaal Goddelijk, wij hebben de Goddelijke kern in ons. Wij hebben geen meesters nodig, geen goeroe’s, geen vastgestelde religies. Wij zijn een deel van God. En deze God wil nu de teugels in handen nemen. Kom, hier boven is er een goed uitzicht, hier kunnen jullie zien hoe wij direct naar huis kunnen gaan, zonder de omweg van de vrije wil.”

Wat willen jullie je van 2009 voorstellen? Wat zijn jullie ideeën voor het nieuwe jaar? Jullie hebben misschien mijn aanbevolen zaken in de laatste channeling gelezen en toegepast. Dan zijn jullie zeker een stap verder gekomen in jullie herkenning over wie jullie werkelijk zijn en waar het nu heen moet gaan. Wat is jullie doel?

Hebben jullie geen doel? Of zijn jullie het je niet bewust? Goed, focus je dan op je hart en voel het. Voel het diep en duik erin. Vraag aan je hart wat het wenst, wat jullie moeten doen. De frequentie van je hart is met jullie Hoger Hart verbonden dat op zijn beurt weer het Hoger Zelf vertegenwoordigt. Jullie Hoger Zelf is de hoogste instantie voor het ervaringsniveau hier in de derde dimensie. Zoals al vaak gezegd zie het als een leider. De niveaus vertegenwoordigen de verschillende niveaus van het zijn tot hoog in de Bron van al het zijn. Jullie Hoger Zelf, de Gouden Engel heeft ook een hogere instantie.

Het is nu ook het passende tijdraam om eens een blik of een gevoel in de hogere instanties te wagen. Nu terug naar je hart. Concentreer je op je gevoel, ervaar het als een Goddelijke band die jullie naar Goddelijke Wijsheid voert. Vraag: “Wat is mijn volgende doel?” en zoek en wacht op een antwoord. Dat komt als gevoel of als een gedachtestroom of als een zeker bewustzijn. Jullie weten misschien opeens wat je vervolgens moet doen. Laat je leiden door deze hogere instantie die mensen ook als intuïtie of onderbuikgevoel beschrijven. De instantie was er altijd, door alle incarnaties heen. Nu is er door de hogere energie de mogelijk gegeven om dit contact te kunnen hebben. Waar wachten jullie op? Zeg niet: “Ik heb geen tijd, ik zal het later doen.” Of zeggen jullie: “Hoe moet ik geloven wat ik voel of hoor? Is het echt de Goddelijke Waarheid?” Vertrouw erop, laat je niet door je verstand leiden dat het in deze huidige tijd echt niet makkelijk heeft en daarom mort. Ga steeds weer in deze hartverbinding. Welke dingen je leven soms ook onzeker maken of welke zorgen jullie ook plagen: Het antwoord zit in jullie, niet aan de buitenkant en ook niet in het vinden van menselijke vreugde.

Een gesprek met een goede vriend kan jullie goed doen, zeker, maar de oplossing voor problemen en te nemen beslissingen zit in jullie. Bedenk dat elk mens alle raad die hij geeft uit eigen ervaring vertelt. Hij is meestal niet neutraal. Natuurlijk zijn er mensen die goed met hun Hoger Zelven in verbinding staan en van daaruit raad kunnen geven. Maar vaak gaat de mens dan toch nog oude sporen belopen die met eigen indrukken verbonden zijn. En het is zeker dat het meestal terughoudend zal zijn omdat het weet dat jullie je eigen ervaringen moeten hebben.

Verzaak niet als het in de buitenwereld en in je eigen vriendenkring en zakenleven flink wankelt. Het is de tijd van transformatie. Dat is de basis waarom jullie hier zijn. Jullie hebben het innig gewenst om nu hier te zijn.

In januari hebben wij ook gezegd: “Vuurtorens stranden niet”. Dat is waar en het geldt nog steeds. Sta rechtop, straal je licht uit, houd verbinding met je Goddelijke kern en wees vol optimisme, glimlach wat vaker. Ja, juist nu, en weet dat jullie niet alleen zijn.

2009 is het jaar van het eigen meesterschap. Wat is een meester? Denk daar eens over na. Jongleer met dit begrip, mediteer daarover en vraag jezelf”Wat doet een meester? Wat kan ik doen om dit meesterschap te verkrijgen?”

Jullie zullen vaststellen dat er vele stappen zijn gedaan. Deze stappen zijn herkenning, raden of weten wie jullie zijn en wat je zou willen veranderen in je leven en het zijn de belangrijkste stappen.

Het bewustzijn voor de nieuwe stappen komt dan snel, als vanzelf. Een meester beproeft zijn gedachten want dat is zijn sterke kracht die waarlijk bergen kan verzetten en hen zelfs kan laten ontstaan.

Alle oude mystici wisten dat. Overdenk wat jullie met je gedachten in gang zetten. Geloof niet dat je gedachten geheim zijn. Oh nee, het zijn krachtige werktuigen en voor een ontwaakt mens zijn zij ook inzichtelijk. Zij vormen in de astrale niveaus jullie wensen en met een sterke wil en veel hersenenergie vinden zij de weg in jullie aardse leven.

Schep je leven elke seconde opnieuw. En weet, geen mens heeft ergens schuld aan de dingen die in zijn leven komen. Jullie zijn meester over jullie leven. Als jullie dat niet erkennen maar het direct omzetten verandert jullie leven ook op dat moment. Speel en jongleer een beetje met dit thema.

Jullie bewustzijn verwijdt zich daarbij zodat jullie hogere delen zich verder kunnen inspireren. Sta met beide benen op de grond en richt je bewustzijn binnenin naar alle richtingen. Jullie zijn een deel van God dat erop uittrok om waarlijk angst en daarna weer het liefhebben te leren.

2009 is het jaar van de Goddelijke Waarheid. Het zal doorgaan met vele uitdrukkingen en middelen. Behoud je blik voor je eigen waarheid , vind die steeds opnieuw weer uit. Jullie Goddelijke waarheid zal zich met de Goddelijke Waarheid van anderen verbinden. Zo ontstaat waarlijk het kristallijnen raster dat de Christus aanwezigheid op Aarde is.

Waar wachten jullie op? Orden je leven, wees je van je gedachten bewust, visualiseer je doelen en loop moedig voorop. En vergeet het niet: het is nu de tijd voor wonderen. Houd alles voor mogelijk en stel jezelf geen grenzen! Onze hulp aan jullie is verzekerd!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in januari 2009.
Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.