Kryon: Boodschap voor februari 2009 – Wat gebeurt er in 2009?

Kryon: Boodschap voor februari 2009
Wat gebeurt er in 2009?

Gechanneld door: Barbara Bessen

3 Februari 2009
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.


Wat een heerlijke dag vandaag! Kijk uit het raam, de zon lacht! Nee? Lacht zij jullie niet toe? Zien jullie alleen wolken? Kijk dan door de wolken heen. Kijk achter de dingen die je hinderen om de Waarheid en het ware ENE te zien. Met deze verwijzing naar de gehele zienswijze wil ik vandaag onze bijeenkomst beginnen.

Een belangrijke zin voor 2009: Kijk verder dan wat je met eigen ogen ziet. Niets is wat het lijkt!” Maak het dit jaar tot jullie motto. Wij zeggen al lang dat jullie steeds sterker met een been in de dualiteit staan en met het andere been in de interdimensionale gebieden.

En dit interdimensionale standbeen dat in het onzichtbare staat, wordt steeds sterker. Niets kan jullie ontwikkeling in deze wereld van het onzichtbare tegenhouden. 2009 wordt voor alle mensen op deze planeet een jaar van beslissingen. Deze beslissingen betreffen over het algemeen het eigen, innerlijk zijn, ook als het erop lijkt dat er uiterlijke veranderingen of nieuwe wegen zijn.

Maar zij komen uit jullie innerlijk vandaan. Jullie weten opeens wat jullie moeten doen, ook als het misschien iets merkwaardigs vertelt. Jullie weten uit je goddelijke kern: “Zo moet ik dat nu doen. Ik kan helemaal niet anders. Het is zo dat er geen alternatieven zijn. Ik voel mij alsof ik geleid word, alsof iemand mijn hand vasthoudt en mijn weg aanwijst.” Zo is het. Jullie versmelting met je Hoger Zelf en met de hogere delen van jullie Zijn gaat steeds verder.

Laten wij nog even naar de uiterlijke criteria van het komende jaar kijken: Amerika heeft een nieuwe president die een zeer representatieve indruk maakt en al binnen heel korte tijd veel mensen heeft gemobiliseerd en hen hoop op een betere wereld weet te geven.

Hij is niet toevallig op deze positie gekomen, dat kan ik jullie verzekeren. Kijk maar eens hoe snel deze verandering plaatsvond. In korte tijd werd het kiezersbeeld van Amerika door een relatief niet-spectaculaire persoon veranderd.

Het moest zo zijn, nietwaar? Toch is het te vroeg om van deze man grote wonderen te verwachten.

De belangrijkste wetenschappers staan achter hem en zullen proberen hun krachten te bundelen. “Goede dingen hebben tijd nodig” zo luidt een oud spreekwoord. Niet alles zal direct in de gehoopte juiste richting leiden, er zijn ook omwegen.

Veel geduld is hierbij een schone zaak. De Amerikaanse President zal misschien eerst een aantal beslissingen nemen waar niet iedereen het van harte mee eens is. Hij zal ook belangrijke beslissingen nemen die op het eerste gezicht niet helemaal duidelijk zijn.

Ook hier geldt dat de mens deze ontwikkeling met het innerlijk oog moet bekijken en herkennen wat erachter zit en het zich laten openbaren. Het is een lange weg!

In andere gebieden op Aarde woeden oorlogen of zijn er andere schermutselingen om machtsposities, om geld en ook om voedsel en water. Het is de fase die zich toespitst. Niets blijft zoals het was. Ook op de verste hoeken van deze prachtige Aarde zijn de veranderingen niet te overzien. Overals zullen mensen beginnen het leven met andere ogen te bezien. Daar waar groot gebrek is zullen plotseling vele ideeën en daadkracht als paddenstoelen uit de grond schieten.

Mensen zullen uit hun slachtofferschap stappen en meer helpers zullen anderen steunen bij zelfhulp en geen afhankelijkheden meer scheppen. Het is hulp voor anderen vanuit het hart. Oorlogshaarden ebben weg, de energie van vechten is moe en gaat slapen. Jullie kennen deze bekende uitspraak: Stel je voor dat er oorlog is en niemand gaat er naartoe!

Dat is een ontwikkelingstrend, verwacht het niet morgenvroeg al. Het ontstaat langzaam…. maar zeker.

Er zit in ieder mens op Aarde een Goddelijke vonk die zich beroert en de menselijke persoonlijkheid opport en naar nieuwe ideeën inspireert. Misschien zijn het maar lichte, korte momenten die het leven volledig veranderen. En het is zoals bij het Kristallijnen Raster, het Christus-raster: Het groeit en vormt een net. Neem bijvoorbeeld: ergens in Afrika hebben twee, drie mensen een sterke inspiratie en de kracht om een idee op gang te brengen. De ondersteuners zijn plotseling in de buurt en de geestelijke hulp is er ook als er een stap wordt gedaan en het zaad is gelegd. Zo functioneert de verandering van de Aarde.

Ook waar honger en leed is, zijn er mogelijkheden voor verandering.

Het is alleen nog niet direct zichtbaar. Zeg alsjeblieft niet: “Hoe moet dat nou? Er is in dat gebied toch een rebellenopstand , geen mens komt erbij.”of: “De regering laat geen mens het land in.” Maak je geen zorgen, het zal gebeuren. Het kan gewoon niet anders! De veranderingen zijn er al, zij zijn alleen nog niet zichtbaar. Er is nog wat aardse tijd voor nodig om het om te zetten. Zal ik jullie een voorbeeld tonen? Sluit je ogen en stel je een gebied of land voor waar zich oorlog, honger en onrust ontwikkelen. De omwenteling stopt niet, ook niet voor oorlogshaarden, religieuze oorlogen enz. Stuur jullie visie die jullie nu voor je innerlijke ogen hebben met een grote liefdesstraal naar het gebied wat jullie zien en laat die zich ontwikkelen. Wat jullie eigen leven betreft kan het in samenhang met wat jullie zien onevenwichtig lijken, maar ook bij jullie zijn er verdere veranderingen.

Kijk eens naar een paar jaar geleden en stel vast wat er in korte tijd in je leven is binnengekomen. Is dat niet verbazingwekkend? Het is alsof er een toverhand in je leven is die als het onevenwichtige sorteert, het scheefgegroeide, de mislukkingen, de tegenslagen gladmaakt en dan al het onzichtbare langzaam in je leven stuurt. Dit proces van verandering betreft vele gebieden. De geestelijke lagere lichamen worden verduidelijkt. Oude dingen, oude ervaringen die opgeslagen zijn en jullie handelingen beïnvloedden, verlaten jullie langzaamaan.

Soms komen de patronen nog een keer versterkt naar boven en treden in jullie leven van alledag zodat jullie zeggen: “Ja, ik heb het begrepen, dat patroon ken ik, dat kan nu weggaan.” Jullie weten wat ik bedoel…

Nog eenmaal wordt deze situatie opgevoerd die uit jullie oude paradigma komt en jullie zeggen: “Zo heb ik steeds gereageerd, maar dat geldt voor mij niet meer. Ik wil zonder beïnvloeding mijn beslissingen nemen!”

Het aardse lichaam ervaart een verlegging in zijn vorm. Vele mensen hebben griepachtige verschijnselen, hebben kou, zijn vermoeid, zijn hun oriëntering kwijt en zijn gewoon levensmoe. Er wordt aan jullie gewerkt. Laat het gebeuren, blijf dicht bij huis, blijf in bed en slaap, rust uit en laat je door lieve mensen verwennen. Jullie zullen al vastgesteld hebben dat medische middeltjes niet veel nut hebben. Het werkt voor jullie gewoon niet. De symptomen zijn specifiek en ook gedeeltelijk gewild zodat jullie niet actief zijn. Gebruik de tijd om te mediteren, voor vruchtbare dagdromen en maak je geen zorgen wie de huishouding doet en de kinderen verzorgt.

Als bij toverslag wordt ook dat geregeld. Laat deze aardse drang naar perfectionisme los. Dat is ook een aards patroon dat aangetrokken wordt. Het moet immers allemaal ordentelijk en schoon zijn. Misschien denken jullie ook: “Wat zullen de buren en vrienden denken als het hier chaotisch uitziet, dat zou pijnlijk zijn.” Wie zegt jullie dat er chaos is? Waar komt die instelling vandaan? Schaamte is ook iets dat ingebakken is. Waarvoor zouden jullie je schamen?

Jullie zijn alleen aan jezelf verantwoording schuldig. Wie kan beoordelen hoe jullie werkelijk zijn? Alleen jullie weten het. God woont in jullie. Misschien houdt God wel van chaos? Jullie zien het, het gaat werkelijk tot de kern. Niets blijft zoals het was. Je kunt het best niets vasthouden. Laat het zich in je leven ontwikkelen. Misschien komt er een omwenteling aan? Een nieuwe baan na je langere “omscholingsgriep”? Misschien zien jullie andere mogelijkheden in jezelf, hoe je op een andere manier geld kunt verdienen zodat het jullie meer plezier geeft.

Vele mensen ontdekken dat zij graag anderen helpen die dingen in hun leven niet goed meer kunnen doen. Vrijwillig dienen wordt zeer populair en dat geldt ook voor het ruilen van dingen die men niet meer nodig heeft tegen dingen die men wel kan gebruiken of graag wil hebben. Zoals bijvoorbeeld: Ik geef jou een massage en jij past morgen op mijn dochter. Ik heb vandaag voor jouw en mijn kinderen gekookt en jij repareert mijn fiets. Het is niet meer de tijd waarop men alles alleen moet doen. Maar wees niet bang als je eigenlijk een einzelganger bent, deze partnerschappen ontstaan spontaan. Men ontmoet elkaar en helpt elkaar. Dat komt door de verandering van de menselijke velden (door de transformatie) en het hangt samen met het trillingsniveau.

Overigens, mensen die al lang op de planeet dienen hoeven niet perse met dwaze ideeën en spectaculaire vaardigheden te komen. Vele oude zielen zijn moe en ook een beetje van het leven vervreemd.

Ook daar kan een vriend of een buurman helpen; zelfs bij de meest eenvoudige dingen van het leven. Het zijn vaak vriendelijke woorden die wonderen verrichten. Sommige mensen die al wat op leeftijd zijn hebben moeite met het kloppende, steeds sneller veranderende levensritme. Zij raken de aansluiting kwijt en geraken bijna in noodsituaties. Bij jonge gezinnen met veel kinderen gaat het soms ook zo dat zij zij door het verzorgen niet aan aardse belangen kunnen voldoen en die een tegenwoordige staat van zijn burgers verlangt. Alle mensen die met hun beide benen op de grond staan, goed verzorgd zijn, worden opgeroepen zich om andere mensen te bekommeren – in welke vorm dan ook. Waarschijnlijk hebben jullie deze dienst voor deze incarnatie uitgezocht. Het zijn de toverhanden die nu gebruikt worden in deze opwindende tijden van verandering.

Uiterlijk zijn de elementen op deze planeet aan het werken, dat is niet te overzien. Dat zal doorgaan en is in het plan ook voorzien. Dat huizen in gebieden met veel water niet op de oevers moeten staan, is al vaak gezegd. Met name in de gebieden rond de evenaar raast het natuurgeweld en transformeert Moeder Aarde zich.

De Oude wijzen van de oervolken wisten dat, zij bouwden niet in deze gebieden.Jullie hier in Europa hebben daar niet zoveel mee te maken maar let op de kracht van het water in de stroomgebieden van jullie rivieren, let op het grondwater en onderschat de kracht van de wind niet.

Het is niet voldoende om logische conclusies met betrekking tot het persoonlijke en met buren te trekken, het is zeer belangrijk om je doelgericht in je hart te begeven en vanuit het hart te handelen.

Ook, en juist dan, als er kleine catastrofes plaatsvinden. Kijk in je hart en luister naar inspiraties die van de hogere niveaus komen. Dat is het totale overzicht verankerd, dat weet wat er als eerste gedaan moet worden. Deze ingeving, gecombineerd met het verstand, vormt een prachtige basis voor menselijke hulp. Dat geldt voor alle hulp aan mensen en dingen.

Niets is wat het lijkt, nietwaar? Niemand, zelfs wij uit de hogere rijken kunnen precies voorspellen wat de komende weken en maanden precies zullen brengen. Het is het menselijk bewustzijn dat verandert en de volgende stappen bepaalt. Wij wachten en hopen op de ontwaakte wijze oude zielen die de scepter ter hand nemen om de belangrijke veranderingen in te leiden.

Het zijn niet alleen de Obama’s waar iedereen vol verwachting naar kijkt en hoopt op veranderingen. Het zijn de individuele mensen, arm of rijk, gezond of ziek, in China of in Duitsland, die de veranderingen inleiden.

Het begint bij elk individu. Begin ermee door gedachten, handelen, je eigen leven zo te veranderen zoals jullie het graag willen zodat jullie altijd jezelf liefhebbend in de ogen kunnen kijken. Leugentjes en ongedisciplineerd-heden zijn geen goede raadgevers. Zij zetten iets in gang dat niet met jullie eigen Goddelijke waarheid overeen komt. Neem om te beginnen je eigen leven op een verantwoordelijke manier in de hand om vrij en zelfbewust te handelen.

Jullie zullen daar anderen mee inspireren en meetrekken. Al jullie directe partners, buren en vrienden zijn inbegrepen in jullie beslissingen en veranderingen. Het zal hen beïnvloeden, positief of negatief, als je het met dualistische ogen bekijkt. Erken dat in elke negatieve ervaring een kiem is voor verandering of een nieuw begin. Zoals een kale tak de kiemen voor nieuwe bladeren al in zich heeft die er alleen op wachten tot de krachtige zonnestralen van het voorjaar gaan werken.

Vergeet niet dat alle mensen, alle schepselen en bewustzijnseenheden op en om de Aarde met elkaar verbonden zijn. Geen enkele verandering blijft onopgemerkt. Elk liefdevol gebaar voor jezelf of voor anderen blijft niet zonder gevolgen voor jullie en voor anderen.

2009 brengt vele potentiëlen voor jullie. Zij wachten er alleen op om gezien en omgezet te worden. Ik zou jullie willen aanbevelen niet te lang vooruit te plannen. Leef vanuit het Nu. In het Nu zitten de potentiëlen voor deze tijdkwaliteit. In het volgende moment kan het anders zijn en morgen kan het weer anders zijn, dat is voor jullie nu misschien ongewoon maar het gaat toch heel anders worden.

Maar geloof mij alsjeblieft, de manier van leven zoals het voor de Harmonische Convergentie van 1987 ging, werkt niet meer.

Tijd is een kunstmatige constructie voor de kolonie van dit zonnestelsel. Tijd is illusie.

Eigenlijk is er alleen maar het Nu. Als jullie het proberen zullen jullie merken dat alles veel makkelijker wordt. Natuurlijk zullen jullie het lesrooster van je dochter als vast gegeven op de muur zien hangen. Maar weten jullie of zij daar lichamelijk werkelijk aanwezig is als er op donderdagmorgen om 10 uur wiskundeles is? Of haar bewustzijn na een halve les buiten de tijd onderweg is en niet de wiskundige formules in zich opneemt?

Als het dan om huiswerk gaat zal het Hoger Zelf ervoor zorgen dat zij de opgaven goed kan oplossen, hoewel zij op school niet goed heeft opgelet. Dat is mogelijk. Het is zo dat in het zogenaamde verzuim een leeropdracht zit….. Niets is wat het lijkt, leef je leven vanuit de Nu-tijd, vanuit het heilig, hogere hart. Ik zou jullie graag de kracht van jullie hogere hart demonstreren:

Sluit je ogen en leg de linkerhand op je hart. Haal een paar keer diep adem en breng je bewustzijn met je hart in verbinding en wacht even. Misschien bemerk je een lichte zoetheid of een gevoel van welbevinden. Of voelt het alsof de tijd even heeft stilgestaan? Bemerk je een druk op de hersenen? Dan is er iets dat jou belast of sta je op het punt iets belastend te transformeren. Wees niet bang, alles is goed zoals het is.

Voel nog wat dieper in je hart. Je bent nu intensief met je Hoger Zelf verbonden. Kun je het voelen? Het spreekt tegen je vanuit je hart.

Dit is ook een goede oefening als je uiterlijk geïrriteerd bent. Hij zal je helpen weer tot jezelf te komen. Blijf als je wilt nog wat langer in deze verbinding.

Tijdens de jaarwisseling heeft men elkaar een gezegend nieuwjaar gewenst. Ik wens jullie voor 2009 en de volgende jaren: Moge jullie gecentreerd in jezelf verankerd zijn. Moge jullie vanuit het hart handelen en je niet zo snel laten irriteren door uiterlijke gebeurtenissen. En vergeet niet: Jullie zijn grote multidimensionale wezens die op Aarde kwamen om een ervaring als menselijke wezens te hebben.

Ten besluit wil ik nog even op het aardse geld ingaan. Hebben jullie zorgen om geld omdat er nooit genoeg is? Jullie verdienen niet genoeg voor het werk wat jullie doen?

De staat betaalt niet genoeg voor jullie levensonderhoud? Het pensioen is onvoldoende? Is het jullie opgevallen dat bij al deze dingen anderen de schuld hebben dat jullie geld onvoldoende is? Geld is net als al het andere, energie. Het is Licht dat gevormd en gemanifesteerd werd. Geld is ook omgezet Licht. Waarom nemen jullie het niet zelf in de hand en beslissen voor jezelf dat gemanifesteerd Licht in deze vorm naar jullie toekomt?

Doe een stap met je interdimensionale been en accepteer niet dat jullie onvoldoende geld hebben. Verlaat het veld van de dualiteit. Houd je met deze zienswijze bezig! Het geld zal graag naar jullie toestromen. Ik weet het!

Jullie, oude zielen, worden geëerd om jullie diensten op de heerlijke planeet Aarde!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in februari 2009.
Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.