Kryon: Boodschap voor Mei – De maand Mei is gekomen

Kryon: Boodschap voor Mei
De maand Mei is Gekomen

Gechanneld door: Barbara Bessen

5 mei 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Deze boodschap wordt op ochtend van de 1e mei door mijn partner ontvangen. Meestal ontvangt zij iets voor de aangeven tijd van de maandelijkse bijeenkomst en soms ook een paar dagen daarna. Dat hangt er vaak vanaf of zij onderweg is of niet.

Vandaag is het de eerste mei. Als jullie deze regels lezen zal het misschien 4 of 5 mei zijn of kerstmis 2010. Dan zouden jullie kunnen zeggen: “Dan maakt het toch niet uit of het 1 mei is of niet?”

Interdimensionaal gezien kan dat wel kloppen maar nader bekeken is deze dag energetisch gezien heel belangrijk. Ik vraag jullie daarom diep in je gevoel te gaan en zoek alsjeblieft de energie van 1 mei 2009. De aardse tijd is niet relevant maar de energie van deze tijdkwaliteit is belangrijk en zal jullie nu doorstromen, voel het alsjeblieft……

Wat is er nu voor bijzonders aan 1 mei 2009 zullen jullie zeker vragen. Voel het alsjeblieft. Wat voelen jullie? Warmte, welbevinden, zon, vrijheid, een groter hart? Louter associaties die jullie nu doorstromen. Valt het jullie op dat er niets onaangenaams aan is, niets wat storend werkt, agressief, storend of zwaar beladen is? In de laatste maanden voelden vele dagen zeer zwaar aan. Jullie stonden ’s morgens op en dachten misschien: “Oh je, dat wordt zeker een zware, drukkende dag. Wie weet wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Met zekerheid zorgen en moeilijkheden. Ik zou het liefst in bed blijven.”

Naar waarheid zeg ik jullie dat deze fase van de ontwikkeling der Aarde niet makkelijk te doorstaan is. Jullie hebben in je eigen omgeving bergen oude rommel aangelegd. Dat zijn oude dingen van jullie zelf die jullie nu opstapelen net alsof de vuilnisman zo langskomt om het op te halen. Naast jullie eigen afvalbergen zijn er ook nog die van anderen waar jullie soms doorheen moeten waden.Het is werkelijk een hoge vuilnisberg zoals op een vuilnisbelt en het ruikt er ook niet zo lekker. Zo zien op dit moment jullie omgeving en de Aarde eruit. Overal slaan mensen oude belevenissen op, oude slakken die niet meer nuttig zijn en afgevoerd worden waardoor er ruimte voor nieuwe dingen is. Zij slaan het werkelijk overal als oud vuil op. De geestelijke vuilnisman heeft veel te doen om dat allemaal op te ruimen.

Vraag eens aan de geliefde meester St. Germain hoe intensief zijn dienst momenteel is, hij kan dit zeker goed vertellen. Wat ik met deze uitvoerige situatiebeschrijving wil zeggen is dat jullie veel zaken beleven en voelen die niet van jullie zijn. Jullie denken andere, vreemde gedachten en beleven vreemde gevoelens. Het zijn niet die van jullie, laat hen maar gewoon door jullie heen trekken.

Enkelen van jullie resumeren in deze dagen: “Ik heb al zoveel van mijn oude patronen opgelost en steeds weer val ik terug naar het oude voelen en denken. Wat moet ik nu doen? Was het dan helemaal niet nuttig wat ikzelf met behulp van Kryon en enkele aardse helpers heb gedaan? Werkte het niet of heb ik iets fout gedaan? Ik voel mij zo verward, verstrooid en slap.

Mijn lichaam is zwaar, mijn ledematen doen pijn, ik heb een flinke griep en overal pijn, zelfs mijn oorschelpen deden pijn. Wat moet ik doen?”

Mijn antwoord aan jullie is: Jullie hebben mijn medeleven, lieve mensen, en mijn steun. Ik weet dat jullie op het moment heftige dingen beleven. Zoals het met de Aarde gaat, gaat het met jullie. Jullie zijn de pioniers die naar de Aarde kwamen om te dienen. Jullie dienen de Aarde en de mensen om zich te transformeren. Julie veld, jullie verschillende lichamen hebben al een diepe reiniging ervaren, maar het gaat steeds verder en het is een sterke verlichting die momenteel gebeurt. Ik zeg het nogmaals: Veel wat jullie als van jullie voelen is niet van jullie. Jullie zijn het niet en het zijn de slakken en de afscheidingen van de anderen en van de Aarde.

Fysiek en kwantummechanisch gezien dragen jullie als deel van het grote geheel het lijden en de pijnen van anderen mee. Jullie dienstverlening is het zijn van een vuurtoren en je licht sterk te laten schijnen en daardoor een rustpunt te zijn in deze tot stranden verleidende tijd. Tegelijkertijd bespeurt jullie veld de slakken en de transformaties van andere velden in het grote veld van het massabewustzijn van de Aarde.

Uiteindelijk zijn jullie met alles verenigd en merken jullie dit ook. Jullie lijden met anderen en dragen een deel van hun last. Dat maakt jullie misschien een beetje treurig of voelen jullie je bevestigd omdat jullie het aanvoelden of dat een van jullie geestelijke helpers het jullie toefluisterde.

Nee, het is geen bezetting, jullie slaan alle slakken van de anderen kapot en helpen bij de transformatie. Jullie vinden het misschien en beetje vreemd en zeggen: “Wat heb ik met de dingen van anderen te maken, hoezo moet ik hen helpen te transformeren?”

Lieve mens, het gaat niet om jou alleen, het gaat om de Aarde en om de mensheid. Allen bevinden zich in sterke transities, niet alleen de ontwaakten, de lichtwerkers. Alle mensen. Velen zijn het zich niet bewust maar jullie zijn je wel bewust wat er in deze tijd gebeurt. Het was jullie wens om hier nu dienstbaar te zijn en erbij te helpen dat het grondig en zo snel mogelijk zal plaatsvinden.

Hoe meer mensen hun individuele veld reinigen hoe sneller de hogere helings-energieën, de nieuwe ideeën voor milieuvriendelijke energieën en andere dingen, doorkomen, zich settelen en zich samenvoegen. Alles wat jullie zo hartstochtelijke wensen , of het nu vrede op Aarde is, genoeg te eten voor iedereen, werkelijke globalisering, staat voor de deur. En jullie kunnen het nu binnenlaten en omzetten als er een veld van helderheid is. Ik spreek altijd graag over de minder dan een procent van de bevolking die nodig is om de grote omwentelingen te laten plaatsvinden diede Gouden Eeuw inleiden. Het is nog niet bereikt, maar jullie zijn er bijna. Ik wil jullie nu opmonteren door de energie van 1 mei binnen te laten. Laten wij allen gezamenlijk een diepe adem teug nemen en de energie van 1 mei verwelkomen.

Deze energie is verbonden met een groot vrijheidsdenken van de westelijke wereld en Europa. Zij is verbonden met het solidariteitsgevoel van de arbeidersklasse. Het is de geur van vrijheid. Het heeft ook iets te maken met de geur van de nu bloeiende seringen die door de sterke kleur vibratie en de vibratie van de geur hoge helingskracht wordt toegedacht. De kleuren wit en violet zorgen voor een verbroedering met de hoge Machten van het Licht.

Seringen golden door de tijden heen ook als een geur van vervoering. Laten wij ons vervoeren naar een nieuwe manier van denken dat met het gevoel van de eigen Goddelijkheid vanuit het hart gepaard gaat. De 1e mei moet een symbool van vrijheid en uitbreiding zijn. De uitbreiding van het hart. Het voelt misschien alsof jullie de wereld willen omarmen.

Voel nog eens in de energie van 1 mei en bemerk hoe sterk er een gevoel van warmte je hart binnenkomt.  Het is dit gevoel dat jullie uit je jeugd kennen, toen er misschien een vlinder op je vinger ging zitten, naar je keek en jullie je helemaal een met het diertje voelden. Of toen je eerste speelgoed er op je verjaardag eindelijk was. Of toen je wens naar een huisdier heel diep was en jullie er met kerstmis een kregen en je neus diep in zijn vel staken.

Het was het gevoel van gelukzaligheid en van blijheid en van Goddelijke liefde. Jullie hadden werkelijk de wereld kunnen omhelzen.

Adem nogmaals het gevoel van 1 mei in, ik zou het jullie als het gevoel van levensvreugde willen betitelen. Het is lente, de bomen lopen uit, de bloemen bloeien, de seringen verspreiden hun geur en nodigen jullie uit om alle oude sintels en slakken te vergeten. Ik wil jullie met deze stemming opmonteren om je dienstverlening wat makkelijker te nemen. Laat de sintels van anderen door je lichaam systeem trekken, houd het niet vast. Laat alles los, wees je ervan bewust dat het een illusie is van het begrip over wat er juist nu aan de hand is.Verzamel kracht in de natuur,tank bij en herken het gouden lichtpunt aan het einde van de straat.

Dit punt, dat jullie Gouden Engel is en dat zeer graag met jullie samen de dienst aan de Aarde en de mensheid wil volbrengen. Ik weet dat sommige dingen die eigenlijk zeer liefdevol zijn, nog niet met aardse ogen gezien kunnen worden. Dan moeten jullie in het gevoel gaan en met deze Goddelijke gave het nieuwe vol levensvreugde waarnemen.

Veel plezier bij het ontdekken! Moge het voor jullie altijd 1 mei zijn!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in mei 2009.

Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.