Kryon: Buitenaardse Broeders en Zusters

Kryon

Buitenaardse Broeders en Zusters

Door Barbara Bessen  

4 oktober 2022    

Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

De wens om me open te stellen voor de “normale” media om informatie te krijgen, neemt voor mij steeds meer af. Ligt dat aan mij? Ik voel in mezelf, in mijn eigen waarheid, dat veel van de informatie die is gepubliceerd onnauwkeurig is. Het past niet in mijn innerlijke, gevoelde wereldbeeld. Ik heb in lange tijd niet zoveel nee’s gevoeld als nu.

Een onderwerp hield me jaren geleden heel wat bezig: wat leeft er nog meer om ons heen? Nadat ik veel had geleerd van de entiteit Kryon (hij was mijn eerste “werkgever”) en ook uittredingsreizen en bewustzijnsreizen ondernam, werd mijn nieuwsgierigheid en dorst naar kennis voorlopig bevredigd. Er is veel te doen hier op de driedimensionale Aarde, realiseerde ik me. Daarom zijn velen van ons hier.

Nu denk ik vaak bij mezelf hoe het verder gaat met de anderen die we met de ogen van buitenaf niet zien (hoewel veel mensen melden dat ze dit ook hebben meegemaakt)?

Ik dacht dat ik Kryon zou kunnen vragen om ons iets te vertellen over wat we kunnen verwachten.

Ik wens jullie een fijne oktober

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen

Kryon Channeling oktober 2022 “Buitenaardse broeders en zusters”

Gegroet, beste vrienden, Ik Ben Kryon van Magnetische Dienst. Het is zoals altijd, nietwaar? Je verheugt je wanneer hoger vibrerende wezens je bezoeken en je kunt jezelf onderdompelen in hogere energie. Je houdt van de geur van thuis. Dat begrijp ik heel goed. Zeker in deze zeer verwarrende tijden. U vraagt ​​zich waarschijnlijk steeds weer af: wat is waar over de informatie die u kunt lezen en horen? Van binnen heb je vaak het gevoel: Dit is niet waar. Vertrouw op je gevoel Het is goed om over het algemeen een beetje of meer geïnformeerd te zijn als je wilt over wat de zogenaamde normale realiteit op dit moment uitdrukt. Het bloeit, zoals jij het noemt. Ik knik. Maar deze bloesems zijn omwegen, wat denk je? Ze leiden waarschijnlijk niet tot vrede. De vraag die velen zich stellen, omdat de kritiek steeds sterker wordt: Hoe moet dit leiden tot vrede? Het lijkt meer op het slijpen van de messen. Ik ben het met je eens. Wij hier in de hogere vlakken spreken van ratelen. Maar deze rammelaar is extern. Waar gaat het eigenlijk om, is de belangrijke vraag? Als je je blik een beetje naar boven of naar de echte buitenkant richt, zul je een heldere planeet zien die zich klaarmaakt voor zijn nieuwe pad dat hem een ​​​​beetje verder naar huis zal brengen. Een planeet die zich verheugt in de mensen die steeds meer ontwaken, stukje bij beetje eigen verantwoordelijkheid nemen en hun leven in eigen hand nemen. Dit gebeuren laat ook zien dat er waarschijnlijk andere onzichtbare wezens zijn die hieraan deelnemen. Maar wie is dat? In overeenstemming met het plan van de ware Galactische Federatie zijn velen van degenen die zich hier duizenden jaren geleden vestigden, of die gebeurtenissen vanuit onzichtbare rijken gadesloegen en leidden, vertrokken. De families en groepen die hun verlangens duizenden jaren lang hebben uitgevoerd, hebben de touwtjes in handen en houden stand. Deze houding wordt een beproeving. Maar meer voor zichzelf. Als een persoon zijn vuurtorenfunctie heeft herkend, namelijk het innerlijke licht van de Gouden Engel naar alle kanten naar buiten te dragen, hebben lager vibrerende wezens verloren. Het is de oude strijd van licht en duisternis. Maar denk eens aan het verhaal over de kamer die donker is en als je erin gaat wordt het lichter. De duisternis heeft geen macht om het licht te weerstaan. Nu is de tijd gekomen waar we het al zo lang over hebben gehad. Je eigen kracht en verantwoordelijkheid. Je kunt alleen voor jezelf beslissen, niet voor anderen.

Zet je licht in focus, laat je geest en persoonlijkheid buigen voor deze gouden engel in jou. Vanaf dit hogere niveau krijgen ze hun taken, hun werkterreinen toegewezen. Jouw Goddelijke Vonk heeft de leiding. In dit verband vervaagt je angst, lost je angst op en weet je wat je moet doen. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: wat je werkelijk bent is een hoog vibrerend wezen van licht dat nu meer leiderschap wil nemen. Geef je eraan over. Laat je Gouden Engel de leiding nemen. Dit is een proces dat geïnitieerd wordt door je zuivere intentie. Ondersteund door de prachtige met licht gevulde golven vanuit het centrum van de Melkweg.

Nu zijn er veel buitenaardsen rond deze glorieuze planeet, met verschillende taken en interesses. Ze zijn in dienst of zelfs op zichzelf, wat overeenkomt met de kracht van hun groep. Er zijn broers en zussen, goed of slecht, die in dit zonnestelsel en melkwegstelsel leven.

Als je dat al kunt zeggen. Want alles heeft zijn bestaansrecht. Sommigen hebben hun eigen agenda over hoe de dingen zouden moeten zijn en smullen van de energieën van deze planeet en haar medebewoners. Anderen krijgen de opdracht om de Aarde op haar weg te begeleiden. Weer anderen geven bescherming aan de Aarde, ze houden een paraplu van licht vast en bepalen wie deze gang binnenkomt. Laten we het zo zeggen: sinds de Harmonische Convergentie in 1987, besloot een hoge hiërarchie dat de Aarde het ingrijpende pad van verandering moest volgen, dat dit universum ervaart, want niets staat stil, alles stroomt. Bepaalde, laten we zeggen, pogingen die hier door buitenaardse wezens werden gedaan, werden verhinderd. Zoals het nu is, niet alleen in de privésfeer, dat weet je zeker: het duurt even voor iedereen die getroffen is of het echt wil weten, de tijd heeft om op te ruimen. Wat je nu ervaart is een laatste zuivering. Iedereen die nauwkeurig volgt wat er in het bedrijfsleven en de politiek gebeurt en wat er wordt verspreid, weet dat dit niet overeenkomt met zijn eigen innerlijke waarheid. Hier ook is allerlei gerommel. Gerommel om iets te verdoezelen dat is en zal worden gestart. Vaak ook dingen die al eeuwenlang hun gang gaan. De mensen waren in vergetelheid, alleen de ingewijden wisten wat hier gebeurde. Waarom greep de Allerhoogste niet in? Omdat het deel uitmaakt van de ontwikkeling van een planeet om deze en die ervaring te hebben. Als het niet gewild was, was het niet gebeurd.

kijk naar je leven Neem verantwoordelijkheid! En wees in vreugde en sereniteit. Als u uw buitenaardse bezoekers wilt ontmoeten, waaraan u mogelijk ook verwant bent, neem dan gerust contact met ons op. Alsjeblieft in jezelf, ze kunnen zich herkenbaar laten zien. Besteed aandacht aan je dromen en je dagdromen. Je hoeft niet te weten waar je vandaan komt, met wie je verbonden bent, met wie je familie bent. Maar misschien is het goed voor je? En misschien verklaart het sommige dingen in je leven die voor jou onbegrijpelijk waren.

Binnenkort zal een deel van de intergalactische helpers zich ook publiekelijk laten zien. Misschien in eerste instantie alleen voor degenen die er klaar voor zijn. Dan laat die zien hoe het verder moet. Eén ding is zeker: wat er moet gebeuren, gaat gebeuren. En wat ik de mensen aanbeveel, de hoge wezens van licht die een menselijk lichaam dragen, is om je bewust te zijn van je liefde, je kracht. Handel vanuit je hart en heb compassie voor alles wat leeft. En vooral heb veel sympathie voor jullie.

Buitenaardse broeders en zusters van welke overtuiging dan ook, hebben hier op Aarde vele malen bestaan. De laatste 10.000 waren vaak meer degenen die zich hier wilden opfrissen. Zonder na te denken over de Aarde en haar bewoners. Deze heerschappij wordt ontbonden. De rest zal uiteindelijk, zoals jullie graag zeggen, geschiedenis zijn.

We hopen dat u begrijpt dat u degenen bent die moeten herkennen en handelen. Velen van jullie zullen nu nieuwe ideeën hebben voor een mooi, vreugdevol leven dicht bij de natuur. Er ontstaan ​​nieuwe ideeën voor voedingen die niets gemeen hebben met de oude. Je zult weten, je zal worden gegeven, hoe je atoomkracht moet gebruiken, en je zult weten hoe technologie wordt gebruikt voor het welzijn van iedereen. Je zult je ook realiseren hoe belangrijk het is om economische processen te creëren waar iedereen baat bij heeft. Naarmate je hart zich opent en je meer verbonden bent met de kosmische omgeving, zullen de ideeën en wijsheid van het leven naar je toe stromen. Waar je vroeger scoorde, toon je begrip. Liefde wordt je gids. Verwacht grote dingen van jezelf Dit geldt voor allen die ontwaken, niemand uitgezonderd. Denk gewoon dat het mogelijk is. Je innerlijke twijfelaar voert ook een strijd. Maar je Gouden Engel, je Hogere Zelf, zal het transformeren – in liefde.

Wees moedig, neem de controle over je leven. Oriënteer je niet op de externe informatie die angstaanjagend is, maar handel van binnenuit. Er is de kennis van wat te doen.

Nu stuur ik je kracht, de kracht van liefde, liefde vanuit het centrum van de ENE. Hij is bij jou.

Ik Ben in diepe liefde en verbinding.

Kryon

Kantoor Barbara Bessen,
Großer Burstah 44, 20457 Hamburg
info@barbara-bessen.com
www.barbara-bessen.com