Kryon: Chakra Meditatie

Kryon Chakra Meditatie

Gechanneld door: Barbara Bessen

20 januari 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Meditatie met tonen voor je chakra’s.

Om je op je eigen Goddelijkheid af te stemmen en energieën in balans te brengen waren tonen en gezangen in Lemurie en Atlantis zeer geliefd. Vaak gebeurde dit ook met boventonen.

Hoe zou het zijn als jullie je over het algemeen een beetje met gezangen bezighouden? Misschien hebben jullie zin om vaker te zingen. Ik bedoel het zingen dat vrij is, ik bedoel gewoon neurieën of zingen zoals het op dat moment uit jullie komt. Dit is vrij van oordeel en haalt naar boven wat eruit moet komen.

Misschien denken jullie dat je niet kunt zingen. Dit is dan waarschijnlijk door een ongevoelige leraar verteld. Iedereen kan zingen. Zing voor jezelf. Jullie kunnen bijvoorbeeld zelf je chakra’s “door-tonen.”

Hier een paar aanwijzingen: 

Ga zitten en ontspan je, adem een paar keer diep door, misschien moet je een paar keer je keel schrapen of hoesten. Concentreer je op je onderste chakra’s en blijf daar korte tijd. Probeer nu om heel ontspannen een toon voort te brengen. Sommige leraren geven aan hoe de toon moet zijn. Ik wil jullie de vrijheid laten om je op jezelf af te stemmen.

De toon zal zijn zoals de chakra op dat moment op dat moment is. Articuleer deze toon vaak. Hard of zacht. Daarna kun je weer op krachten komen. Er kan ook een krassen uitkomen. Dit maakt niets uit. Oefen dit totdat je denkt dat het goed is. Je zult eventueel na een paar pogingen een heldere toon voortbrengen.

Misschien komen er tijdens deze oefening ingevingen, innerlijke beelden en/of informatie naar boven waarom de energiestroom stokt of met welk thema jullie juist nu al bezig zijn. Maar als het niet zo is, maak je dan niet druk. Het gaat er in deze oefening niet om perfect te zijn. Je zet met deze tonen processen in gang. En vergeet niet, wij zijn er ook nog om je te sturen en te helpen. Ieder mens die zich op weg naar het eigen licht begeeft, heeft onze steun.

En als jullie deze tekst ter hand nemen is Kryon er altijd, dit is geen schijnvertoning! Werk jezelf zo door je chakra’s heen.

Je kunt daarbij ook kleuren visualiseren. Ik wil jullie graag aanbevelen je een kleur te laten schenken. Als je aan het tonen bent zal je een kleur opmerken of zien. Het is de energie, de vibratie die jullie op dit gebied ontbreekt. Bij het bovenste, het kroonchakra, kun je tot besluit het beroemde “OM” tonen. Dit is een mooi besluit. Je zult dit “OM” diep in je hart voelen.

Dit artikel is geen instructie voor instrumenten en geneeswijzen uit het Verre Oosten. Dit is in andere geschriften na te lezen als je dit zou willen. Ik zeg je dat in de nieuwe tijd de toegang naar je eigen Goddelijkheid ook zonder moedra’s, mantra’s en symbolen en wat dies meer zij, mogelijk is. Als je die desondanks wilt gebruiken, doe het dan met plezier. Al deze geëerde dingen waren hulpmiddelen in oude tijden om verbinding met de hogere niveaus te kunnen opnemen. Maar wij hebben nu een andere tijd. De weg kan direct belopen worden.

Het zingen van boventonen is ook een goede mogelijkheid om jezelf te reinigen. Dit zouden jullie onder leiding van een kenner moeten doen. In elk gebied waar dit artikel wordt gelezen, werken uitstekend opgeleide mensen met boventonen .

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen