KRYON: De afstemming van het menselijk naar het Goddelijk Bewustzijn.

KRYON:
De afstemming van het menselijk naar het Goddelijk Bewustzijn.

22 april 2016 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Als wij ervan uitgaan dat wij allen alle tijd op Aarde op zoek waren naar God, kunnen wij zeker aannemen dat wij vele oude imprints en overtuigingen van deze zoektocht naar God in ons dragen. Het is nu een goede tijdskwaliteit om je hiervan bewust te maken en indien nodig op te lossen. Laten wij even kort naar de woorden Religie en Spiritualiteit kijken. Wat betekenen zij als zij vrij vertaald worden? Religie kan men met her-verbinden vertalen. Het woord spiritualiteit betekent Geest, Adem, Ik adem.

Deze zoektocht naar her-verbinding met de Oer-geest, met de Oer-schepper, heeft al onze incarnaties doordrenkt. Of wij op zoek waren naar gemeenschap, naar een partner, naar zielsverwanten, of wij in de natuur rust en ontspanning zochten…. God of de Geest was ons doel. Of wij in de hemel een hoger blikveld wilden: ons streven was de her-verbinding met de Hoge Geest van Al Wat Is.

Als wij dit, ons leven bekijken kunnen wij vaststellen dat wij probeerden om contact te krijgen met de geestelijke wereld, naar de intuïtie te luisteren, ons buikgevoel. Aan alles ligt de poging en grondslag om het Hoger Zijn te bereiken en te doorvorsen.

Wij wilden en willen weten hoe de wereld, het zijn als Universums “functioneert.” Wij hebben heimwee naar huis, zoals mijn geestelijk vriend Kryon dit zo graag en vaak uitdrukt.

Wij zoeken wegen om ons te vervolmaken om naar huis te reizen. Wij gaan ervan uit dat het leven zin moet hebben en velen van ons zijn ervan overtuigd dat er niet maar een leven is, dat zou ook een verspilling zijn, nietwaar? Er moet nog meer zijn, een Grote Geest waar vele filosofen over berichten.

„Maar hoe kom ik werkelijk dichter bij de her-verbinding met de Geest?” is steeds de grote vraag geweest.

Als wij nader bezien wat er momenteel met de Aarde gebeurt is het zo dat de wetenschappers nieuwe opmerkelijke ontdekkingen hebben gedaan en wij daardoor weten dat er veel verandert.

Wij krijgen een hoger vibrerende Aarde, wat met zich meebrengt dat wij mensen ook hoger vibreren en duidelijk al sinds langere tijd onderweg zijn.

Sinds de Harmonische Convergentie in 1987 toen verschillende cycli van de Aarde, het zonnestelsel en het Universum ten einde liepen en zich op een groot kruispunt verenigden,ontstond de Nieuwe Weg van de Aarde.

Daarmee verbonden waren het verdere afzwakken van de magnetische velden en daardoor het instromen van hogere energie, een synchronische straal uit het centrum van het melkwegstelsel. Als wij dit steeds weer voor ogen houden wordt het ons duidelijk dat wij ons onstuitbaar in een hogere vibratie bevinden die een sterke transformatie, reiniging van het oude met zich meebrengt. Dit kan niet gestuurd en niet tegengehouden worden – het IS gewoon zo. Deze nieuwe energie waar zoveel over wordt gesproken, werkt aan Aarde en mensen. En wij doen er goed aan om onszelf daaraan over te geven en los te laten. Wie vasthoudt aan het oude wordt mogelijk omgeworpen. Vele mensen merken dit.

Wij zien dit ook al aan alle economische, geopolitieke en verregaand bij de politieke gebeurtenissen. Alles verandert. Kryon zegt dat wij ons bevinden in een tijdraam van zesendertig jaar dat zich tot het centrum van het melkwegstelsel uitstrekt.

Dit venster was er aan het einde van 2012 voor de helft. Wij hebben nu dus nog vijftien jaren waarin wij grote veranderingen kunnen laten plaatsvinden, ook bij onszelf en ook op alle uiterlijke gebieden. Wij zijn in resonantie, in wisselwerking met alles en allen.

Wij merken dat niets meer is zoals het was en wij denken dat wij daar niets tegen kunnen doen. Of toch? Misschien moeten wij ons afvragen hoe het met ons persoonlijk leven verder moet? De Goddelijke Logica zegt ons ook: Als wij veranderen, veranderen wij ook het morfogenetische veld.

Wij mogen ervan uitgaan dat wij zeer belangrijk zijn – ieder van ons – voor de ware veranderingen van de Aarde. De Weg naar het Licht is onstuitbaar en begint bij onszelf. Als wij ons dus veranderen, veranderen wij alles.

Ieder van ons heeft invloed op grotere veranderingen. Deze samenhang vertelt de kwantumfysica ons. Wat de verbinding met de Geest betreft is het nu ook een geweldige gelegenheid in dit kosmisch raam om de voelhoorns naar de eigen hogere werkelijkheid uit te strekken, naar het Hoger Zelf.

Hoe dit kan? Als wij ons steeds meer naar binnen begeven, de tijd nemen voor onszelf, naar onszelf kijken om helderder en transparanter voor de geestelijke niveaus te worden.

Wij zouden ermee moeten beginnen te kijken en te weerspiegelen wat wij de hele dag denken. Wij moeten ervan bewust worden dat alle gedachten een uitwerking hebben. Echt alle gedachten!!! Wij kunnen ons het best elke avond voor het slapen afvragen: Hoe was de dag en wat heb ik gedacht en gedaan?

Waar zit ik nog vast in oude dingen? Welke overtuigingen voeren de boventoon en van welke zou ik afscheid moeten nemen? Welke van mijn daden kwamen voort uit oude patronen vanuit het verleden? Wij neigen ernaar om elke dag steeds weer beslissingen uit het verleden te nemen. Als wij ons hiervan bewust zijn kunnen wij hen loslaten en in plaats daarvan hier en nu weer opnieuw beslissen wat wij willen denken en doen.

Het VERANDERT ONS LEVEN WERKELIJK BESLISSEND. Als vele mensen dit doen verandert alles. Ook oorlogen en religieus fanatisme kunnen zo veranderd en tegengehouden worden. Maar voor alles mogen wij steeds weer vaststellen: Wij gaan in resonantie met wat ons bij onszelf niet bevalt. Een spiegel voor ons om te zien wat er nog niet is opgelost. Tegelijkertijd trekken wij steeds meer dingen en mensen in ons leven aan die zo zijn als zij en wij werkelijk zijn.

De verbinding met de Geest kent vele wegen. Een daarvan gaat via het gevoel. Misschien hebben jullie zin in een kleine oefening? Sluit de ogen en leg een hand op je hart. Adem heel bewust verder en kijk hoe een prachtige energie zich langzaam in je borst uitbreidt.

Zij verbindt je handchakra met het fysieke hart dat in het rechtergebied een goddelijk verbindingspunt heeft en jullie verbinden je met je Heilig Hoger Hart, de zetel van je Hoger Zelf. Jullie voelen je goddelijkheid. Jullie zijn daar innig BEWUST mee verbonden. Je daar langer in bevinden kan niet alleen heerlijk zijn maar misschien ook inspiratie brengen voor oplossingen van iets dat jullie nu bezighoudt.

Dit is een mogelijkheid om je weer te verbinden met het Goddelijk Bewustzijn. Dit kan men uitbreiden door directe communicatie. Daar is misschien alleen een beetje oefening voor nodig. Als vele mensen in zichzelf duiken, het Hoger Zijn ontdekken, is een grote verandering op Aarde verzekerd.

Uiteindelijk zijn wij allemaal EEN. Op deze manier bewegen wij ons van het menselijke naar het Goddelijk Bewustzijn.

Hartelijke Groeten,Barbara Bessen