Kryon: De andere Jij’s – Deel 1

Kryon: De andere Jij’s – Deel 1

Gechanneld door: Barbara Bessen

12 april 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Bewustzijn en de andere Jij’s in jullie.

Jullie zijn nooit alleen. Zijn jullie je hiervan bewust? Ja? Mooi! Dan kunnen wij de volgende stap doen. Wie of wat denken jullie dat jullie zijn? Wie zijn jullie, afgezien van het feit dat jullie multidimensionaal en interdimensionaal zijn? Het ene betekent jullie grootte in vele dimensies, het andere betekent veelvoudigheid. Waaruit bestaat nu zo’n groot wezen zoals jullie? Wij hebben het in het voorbijgaan in het eerste boek al aangestipt.

Jullie mogelijkheden om te handelen zijn uiterst veelvoudig. Totaan de Harmonische Convergentie waren jullie geheel onderworpen aan het aardse speelplan. Sinds die tijd hebben jullie af en toe van de interdimensionale lucht gesnoven.

Daarvoor waren jullie ermee bezig om het aardse leven te verkennen.

Jullie duiken er helemaal in en hebben weinig gelegenheid om de drama’s vanuit een ander perspectief te bekijken. Terwijl jullie dit deden hielden de andere aspecten van jullie Zijn zich ook hiermee bezig. Want: Jullie zijn een deel van een Gehele Zieleneenheid, jullie zijn een zielenaspect. Enkelen van jullie ontwaaktenzijn al weer een beetje completer, en enkelen bijna weer compleet. Dit wil zeggen dat de alle andere delen van jullie Zijn zich weer hebben verenigd.

Hoe dit gebeurt? Dat wil ik jullie graag uitleggen:

Er was eens een prachtige engel, een engel vol liefde en vertrouwen die vele, vele werelden en melkwegstelsels bereisde en ervaringen verzamelde. Soms zond hij een paar delen van zichzelf naar een planeet die zij daar intensief onderzochten.Als de leerervaring was beëindigd verenigde hij zich weer met hen en reisde verder. Soms ging hij, als het om hogere dimensies ging die hij wilde onderzoeken, met zijn hele Zijn in het experiment.

Soms waren de dimensies wat lager in vibraties en kon zijn eigen energie, zijn hele licht, het daar niet uithouden en zond hij daarom maar een deel daarheen terwijl de essentie in een hoog vibrerend oord verbleef en daar ander werk verrichte, maar steeds met een blik op het deel dat in het diepere buiten ervaringen verzamelde.

Nu fluisterde men overal in dit universum over de Aarde, over Gaia, over deze buitengewone planeet die zo anders was dan men gewoonlijk kende. Onze kleine engel was heel nieuwsgierig en bedacht dat hij zich daar misschien eens wilde vestigen. Hij praatte met andere engelen, die soortgelijke gedachten hadden en zij overlegden wat zij moesten doen. Zij besloten om zelf eens deze interessante planeet met de bijzondere ervaringsmogelijkheden te benaderen. Zo reisden zij gezamenlijk richting Aarde.

Bij de ingang van het “speelveld Aarde” (en haar buurplaneten die ook aan het spel deelnamen) kwamen zij bij een grote poort. Deze poort is in de buurt van Sirius. Het is een grote poort die engelen moeten passeren als zij aan het spel van dualiteit willen deelnemen. De wachters van deze poort verklaarden aan de hierheen gereisde engelen de regels van het spel van de dualiteit. Niet alleen de Aarde deed daaraan mee maar ook vele planeten en constellaties in haar nabijheid.

Het is als in een arena. Aan de buitenkant kijken er velen ontzet toe en denken erover na met welke idiote ideeën de speelpartners zich zullen inlaten.

Elke hier naartoe gereisde engel ervoer nu dat hij in enige delen werd opgedeeld, in verschillende Jij’s. Dit is nodig om te kunnen deelnemen. De engelen dachten even na en stemden toen met frisse moed met de voorwaarden in. Na de opdeling bestond elke engel nu uit een engelessentie en enkele andere Jij’s. Deze Jij’s bespraken het speelplan met hun essentie, werden gesteund door helpers die in het gezamenlijk gebied met de speelpartners handelden.

De helpers zijn andere engelen die zich tot taak gesteld hebben om dit moeilijke spel bij te wonen. Het is een grote liefdesdienst. De essentie van de engelen- dat hebben jullie zeker al bedacht, is het Hoger Zelf dat altijd met de andere delen verbonden is.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen