Kryon: De andere Jij’s – Deel 2

Kryon: De andere Jij’s – Deel 2

Gechanneld door: Barbara Bessen

19 april 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Bewustzijn en de andere Jij’s in jezelf .

Nu gaat het verder: Bij het binnengaan werden de engelen aan andere engelen toegewezen. Zij doen als speelpartners mee om elkaar wederzijds te steunen. Zoals in een groot theaterstuk werden de rollen verdeeld. Het stuk heeft vele rollen, vele delen, en elk deel wordt door elke speler gespeeld. Op zijn minst bestaat de mogelijkheid daartoe. Als een speler op een bepaald moment het ervaringspalet in alle facetten doorlopen heeft wacht hij aan de rand van het speelveld in een hogerdimensionale rustzone totdat alle andere delen hun spel hebben beëindigd. Aan het einde van het speelseizoen krijgen alle deelnemers een prachtig eerbetoon en vele geschenken en gaan met vele ervaringen terug naar de ware wereld der engelen. Dit is, simpel verteld, julie persoonlijke weg.

Ja, jullie zijn zo’n engel. De delen waarin jij bent opgedeeld, verzamelen hun ervaringen nu op dit moment in andere tijdramen, misschien in Atlantis, in het stenen tijdperk of in het jaar 2020. Enkele delen zijn misschien niet geïncarneerd en wachten in het neutrale speelveld (de astrale gebieden) tot zij opnieuw worden ingezet.

Zij kijken welke rollen er nog ontbreken en waar, in welk tijdraam, deze gespeeld kunnen worden. Nu is het punt in de tijd gekomen waarop de fanfares van de spelleiders klinken, die jullie willen vertellen: “Het speelplan van de Aarde verandert. Allemaal luisteren: het plan van de Aarde is veranderd. De dualiteit loopt op ten einde. Lichtere niveaus zullen ontstaan om meer liefde en activiteiten te brengen. Word wakker, spelers, word wakker!”

Wat nu gebeurt is makkelijk uit te leggen maar misschien niet makkelijk voor jullie te verteren. Jullie andere delen die zich in de verschillende rijken bevinden om daar te leren, komen in jullie spel, jullie energieveld. Dit betekent niet dat zij in hun tijdraam eerst moeten sterven om zich daarna met jullie te verenigen. Zij kunnen verdergaan met daar te handelen maar zij zullen op energetisch niveau jullie veld naderen en daar integreren.

De vele druppels die jullie warenworden nu weer een druppel. Zij zullen weer versmelten. Dit betekent dat elke druppel zich bewust wordt van de verbinding met het Hoger Zelf, met de essentie en daardoor vanzelfsprekend zijn leven laat sturen. De druppels worden zich ervan bewust wie zij zijn en leven voortaan intensiever, helderder en zelfs bewuster. Enkelen zullen besluiten te sterven om op deze manier helemaal in de essentie te duiken, enkelen gaan de weg van incarnatie tot aan het einde.

De niet geïncarneerde druppels die in het neutrale gebied wachten en een hierop Aarde levend deel verzorgen, verbinden zich ook weer helemaal met de essentie.

Dit is wat er bij alle ontwaakten gebeurt. De afloop is heel ontspannen en verloopt voor elke druppel die in dit tijdraam is geïncarneerd, zoals het hem past, want dit is het tijdraam waarin een belangrijke stap voor de Aarde wordt gezet. De engeldruppels worden langzaam weer een hele engelzoals het voor jullie geschikt is. De versmelting wordt door de ascensiespecialisten ingeleid. Dit is een fysiek spiritueel proces dat heel omzichtig wordt gestuurd.

Er is daarvoor geen aards-menselijk plan en er zijn geen passende woorden om dit exact te verklaren.

Jullie zijn verdicht licht en wat er gebeurt is een weer aansluiten van jullie licht op het net. Stel het je zo voor dat jullie bij het “binnenkomen” van het speelveld “Aarde” jullie lichtstructuren in een bundel werden opgedeeld. Het was een subtiel en moeilijk proces, waarlijk, ik zeg jullie dat hoge wezens zich veel moeite hebben betracht om dit te doen. Nu brengt alles zich weer in die uitgangspositie.

Maar een ding is anders dan tevoren: Jullie hebben nu enige lichtstrengen in je die intensiever zijn.De kleuren lichten helderder op en zijn krachtiger en enkele kleurencomposities zullen alle andere engelen tonen, waar jullie hen ook ontmoeten, wie jullie zijn en waar jullie zijn geweest. Het is in jullie energieveld zichtbaar dat jullie op Aarde waren en de ontberingen op je namen om een gevallen engel te zijn. Daarvan komt het begrip “gevallen engel”. De meeste mensen impliceren dit als iets dat slecht is. Het is het tegendeel: Geëerd is het geliefde engelwezen dat zich bereid verklaarde om deze dienstverlening te doen.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen