KRYON: De Andere Zelven

KRYON: De Andere Zelven

Gechanneld door: Barbara Bessen

21 April 2010
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik verheug mij zeer om weer bewust met jullie in contact te kunnen komen.Ik zeg bewust omdat wij eigenlijk altijd met elkaar verbonden zijn. JULLIE zijn je dit echter niet bewust, jullie nemen het niet waar omdat jullie in het leven van alledag zijn verstrikt. Laten wij het zo zeggen: omdat jullie vastbesloten met het proces van bewustzijnverwijding bezig zijn is er een Groep, een instantie, een bepaalde energie, altijd bij jullie. Zij gaat niet weg omdat jullie als een hulpzoeker de armen wijd open hebben om te laten zien dat jullie ondersteuning nodig hebben.

Deze ondersteuning wordt gegeven door een inter-dimensionaal hulpcommando dat altijd komt als een planeet ascendeert. Een van deze wezens ben ik. Kryon is mijn naam. De titel: “Magnetische Dienst”beschrijft de hoofdtaak van de Kryon-Groep; zij is de magnetische meester die altijd wordt ingezet als een planeet zijn vibraties verandert en en andere weg inslaat. Dat is onze dienst. Maar er is meer. Een daarvan is dat wij altijd aan jullie zijde zijn als jullie de ascensie plannen. Dat betekent dat niets, maar dan ook werkelijk niets ons ontgaat.

Wij zijn, net als jullie, multi-dimensionaal. Ook als de essentie van de groep, die nu tegen jullie spreekt, misschien ook ergens anders bezig is, zo zijn jullie toch met hen verbonden.

Een deel van van mij weet wat jullie nu doen, waar jullie nu vibreren en wie hulp nodig hebben. Dit deel handelt. Het komt direct in actie als jullie roepen: “Kryon, help mij, ik weet het niet meer!” Dit deel, dat eigenlijk uit oneindig veel deeltjes bestaat, handelt in de zin van essentie en het geeft jullie energie als dat nodig is en het hoort jullie als jullie een vraag hebben of je beklaagt en het geeft jullie een antwoord.

Jullie gaan nu misschien in oordeel en denken: “Hoe kan Kryon ergens anders zijn en er toch direct zijn? En als dit zo is dan is het zeker niet zo effectief als wanneer de essentie er is?” Klopt dit?  Dat had je gedacht! Dat is heel menselijk maar ik zeg jullie dat het niet zo is als het lijkt. Ik ben multidimensionaal en kan overal zijn, hoewel de essentie van mij zich in een ander gebied of een andere frequentie bevindt.

Ander gebied houdt ook in: het tijd-ruimte –continuum en het is daarom ook menselijk geklasseerd. Eigenlijk ben ik overal, waar nodig, ben ik mij dat ook bewust. En ik ben in effectiviteit en sterkte zo aanwezig als was het de essentie. Stel het je zo voor: Mijn multidimensionaliteit maakt het mogelijk om overal tegelijk te zijn. Mijn diepe Zijn weet dit allemaal. Het kan echter ondanks dat zo zijn dat ik handel zonder het bewust waar te nemen. Het is voor mij altijd bezig zijn, oproepbaar zijn, maar het zit niet altijd helemaal duidelijk in mijn bewustzijn. Ik kan ook veelvuldig omschakelen en tegelijkertijd naar de verschillende activiteiten van mijn Zelf kijken en tegelijkertijd bij een belangrijke vergadering zijn waarbij ik zeer intensieve en belangrijke situaties van dit bewustzijn daar reduceer om mij te focussen. Zo is het.

Dat is gewoon het multidimensionale concept. Ik kan mijn essentie ook als een kracht inzetten. Dat doe ik als ik met een aards medium, zoals dit medium, werk, als Barbara channelt. Het is niet nodig om in volle potentie uit te zenden. Een deel van mij komt en werkt. Soms is het de essentie, als het grote groepen zijn, en soms een kracht als zij deze channeling ontvangt. Het is niet nodig om in volle tegenwoordigheid te verschijnen als ik de informatie in haar kan deponeren zoals bij een schriftelijke channeling of een persoonlijke sessie.

Bij groepschanneling voor meerdere mensen treed ik helemaal in haar en handel door door haar in een hoge vibratie. Zij verwijdt bij het channelen, of het nu voor veel mensen is of achter de computer, haar bewustzijn. Zij verbindt zich met mijn kracht en downloadt de informatie of zij geeft mij de leiding als ik als essentie voor vele mensen helemaal in haar treed.

Wij zijn op deze manier zeer intensief met elkaar verbonden en het vreemde is misschien dat zij helemaal niets hoeft te doen om zich met mij te verbinden. Jullie denken misschien dat zij zegt: “Hallo, Kryon, goedemorgen, ben je daar? Kunnen wij nu gaan schrijven aan de channeling van april? Halloooo!” Zij begroet mij netjes voor ons werk en soms maken wij een grap. Ik houd ervan als zij lacht, want dan staat alles open. Dan begint zij gewoon. Maar zij zou dit ook kunnen zonder mij eerst te begroeten. Dat is een deel van het multidimensionaal concept. Wij zijn altijd met elkaar verbonden en elk deel van ons weet dit.

Wij zijn verstrengeld en hebben geen geheimen voor elkaar. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik wel meer van haar waarneem dan zij van mij. Maar als zij zich concentreert kan zij ook waarnemen hoe Kryon overal werkt. Dat zou misschien haar opnamecapaciteit een beetje verhogen, maar het is mogelijk.

Waarom ik dit allemaal vertel? Ik wil jullie bemoedigen om jezelf beter te leren kennen. Ik wil jullie vertellen dat jullie ook zo zijn. Jullie staan met een aards been bewust op de fysieke Aarde. Wat jullie echter ook doen: jullie nemen het met aards bewustzijn waar. Maar veel van wat jullie doen gebeurt ook op vele andere niveaus.

Jullie zijn misschien ook tegelijkertijd in de niveaus en helpen daar iemand om te herkennen dat zij is overgegaan en niet meer leeft. Jullie leiden hen liefdevol vaar de lichtere niveaus waar hij/zij kan uitrusten en herkennen wat er met hem/haar is gebeurd. Misschien zijn jullie met een deel van je Zijn een leraar in een klas vol Lichtwerkers-leerlingen. Dat gebeurt in de hogere niveaus of in een lichtstad in de vijfde dimensie, ook. Daar leggen jullie uit hoe men zich op Aarde zou moeten gedragen. Misschien zijn jullie op de nieuwe Aarde en bespreken met een bioloog nieuwe zaaisystemen die voor beplanting dienen en zijn jullie helemaal in dit heerlijke idee gedoken. En met een ander deel houden jullie voor een ander misschien een helingsessie waarin jullie de Goddelijke energie naar het betreffende lichaamsdeel en het meridianensysteem sturen. Alles is gelijktijdig mogelijk. Jullie zijn het je vaak alleen niet bewust. Dat overkomt vele ontwaakten. Zij zijn er niet zo vaak meer mee bezig om het aardse dualiteitsgebied te beleven en daar de ervaringen te verzamelen. Dat is een bijna afgesloten leergang want de vele ontwaakten, die bewust circa 9, 5 miljoenen mensen zijn, zijn steeds in dienst.

Ook al mag jullie lichamelijk deel misschien een verkoudheid hebben of een beetje uitgeteld op de bank liggen, dat betekent niet dat jullie niets doen omdat jullie toch handelen op andere niveaus. Als jullie de stilte binnengaan geniet en lekker van de sofa genieten, kunnen jullie deze delen van jezelf die ergens bezig zijn, observeren.

Wees je van je multidimensionaliteit bewust. Oordeel niet als je dualistisch zegt: “Ik ben ziek en niet in staat om mijn dienst op Aarde nu te doen, ik lig hier op de bank. Schrap de groepsmeditatie van vanavond.” Nee, niet schrappen! Jullie kunnen deze meditatie ook in de geest uitvoeren. Daarvoor hoeven jullie niet eenmaal van de bank op te staan. Jullie gasten kunnen ’s avonds in de meditatieruimte zitten en zich naar binnen begeven en in de geest en jouw gedachten volgen. Dat werkt! Ik beloof het jullie.

Laten wij verder gaan: Je ligt op de sofa en in jouw bedrijf is het erop of eronder, tenminste dat denk jij. Hoe zou het zijn als je in de geest daar bent en de dingen  die je moet aanpakken of die begeleid moeten worden, gewoon geestelijk regelt? Jij inspireert de mensen geestelijk zonder met hen te spreken. Dat functioneert, zeker weten! Misschien heeft het iets meer tijd nodig voordat het zich fysiek laat zien, maar over het algemeen worden alle dingen in de geest geschapen, gevormd, om zich daarna te manifesteren.

Deze wet moeten jullie visualiseren. Jullie zijn niet lamgelegd als jullie ziek of verhinderd zijn of je op een andere plaats bevinden. Jullie kunnen dankzij de hoge energie toch bewust beïnvloeden. Vroeger hebben de bekende Magiërs, occulte verenigingen en mythische scholen dit aan de novieten (leerlingen) geleerd. Het was als geheime leer bekend. Tegenwoordig weet men dat er vele hogere werelden zijn die meedenken en vormen wat er op Aarde gebeurt.

Jullie zijn mensen op weg naar hun meesterschap enzouden deze wet ten nutte moeten maken. Alles zal eerst in de geest, in het astrale en in de hogere gebieden in gedachten geschapen worden en dan manifesteert het zich op aards niveau. Er is niets wat jullie in de geest, bij het handelen op de hogere niveaus, niet kunnen beïnvloeden.

Begin bij je eigen aangelegenheden. Later kunnen jullie misschien in je vele geestelijke meditaties  bij andere groepen inspanningen en veranderingen in honger/oorlogsgebieden tot stand brengen.

Jullie zullen verbaasd zijn en zullen je bewust worden van het aantal geestelijke activiteiten dat er nu voor de Aarde plaatsvindt. Jammer genoeg zijn dat ook degene die niet het licht dienen. Dat komt omdat in de astrale niveaus de allesomvattende liefde nog niet op alle niveaus de leiding heeft overgenomen.Zo is er is het veld van de hogere psychische activiteiten, waarin de galactische oorlogen  onder andere plaatsvinden. Hier wordt gemanipuleerd en in gebeurtenissen ingegrepen  – ongelooflijk, wat daar allemaal gebeurt.

Laat mij nog zeggen dat alle mensen die met verslavingen te maken hebben vanuit deze gebieden geanimeerd worden om verder die verslaving in te gaan. Er zijn wezens die zich met deze energie voeden. Zij kiezen niet voor een incarnatie maar leven in deze werelden van de energieën van de zwakke, uit balans zijnde mensen.

Om niet direct te oordelen moet gezegd worden dat het op de aardse school thuishoort Alles wat met dualiteit te maken heeft, en dat is veelvoudig, wordt hier ervaren, inclusief dit astrale niveau.

Dat heeft verschillende niveaus, van donker naar stralend, helder wit. En de delen van jullie die zich daar ophouden beleven hetgeen zij uitkiezen.

Wij hebben er in vroegere boeken vaak op gewezen dat dat steeds meer delen van jullie zich met het geheel verbinden. Dat gebeurt altijd als een mens de aardse cyclus, de aardse school, afsluit.

Al die delen van jullie die zich van jullie hebben teruggetrokken en die zich aan de andere kant van de sluier of in een ander tijdkanaal bevinden, verzamelen zich nu om zich weer met jullie te verenigen.

Dat geldt ook voor de afgespleten delen van jullie die zich van jullie terugtrokken toen jullie zeer pijnlijke ervaringen hadden. Alles waar jullie je niet meer van bewust waren verzamelt zich nu bij jullie waardoor jullie je steeds meer bewust worden hoe groot, hoe heerlijk jullie in werkelijkheid zijn.

Samen zijn jullie sterk en oneindig. Jullie hebben weer de mogelijkheid de aan te sluiten bij het oude Goddelijke Weten en alle kwaliteiten te leven.

Ook degenen die jullie in dit leven niet hebben ervaren. Jullie zitten niet meer in de vergetelheidmaar weten wie jullie werkelijk zijn: multidimensionale wezens die erop uittrokken om de dualiteit te leren kennen en die waarschijnlijk lange tijd hier waren om menselijke ervaringen op te doen.

Daarbij hebben jullie je verveelvoudigd en hebben een grote schat verzameld die niemand jullie kan afnemen. Aan de kleuren zal men jullie herkennen als jullie in andere gebieden en andere kringen verkeren.

Mijn raad aan jullie in het hier en nu van het fysieke leven: Ga veel in jezelf en kijk wat je denkt: Ga voelen hoe jullie in gedachten op andere niveaus zijn, wees je daarvan steeds meer bewust. Dat helpt jullie ook om je menselijke drama’s gelatener te zien. Juist de ervaren lichtwerkers, de geheel ontwaakten, hebben het in deze tijd moeilijk met de dingen die zich in het fysieke openbaren. Dat betreft alle gebieden van politiek, wetenschap, persoonlijke gebeurtenissen  em ook alle gedachten van degenen die hier nu incarneren.

Jullie worden geschud en geïnfiltreerd door de gebeurtenissen hoewel jullie weten welk spel er hier gespeeld wordt. Daarbij helpt het alleen om geheel gecentreerd te zijn, het hart binnen te gaan, het Hogere Hart te bezoeken en je daar in de stilte weer bijeen te pakken om daarna de prachtige energie van het Hogere Hart te bemerken.

Dat geeft jullie kracht voor de verdere dag in het aardse hierzijn. Handel in de Hogere Werelden door het verwijden van je bewustzijn en twijfel niet aan de innerlijke beelden die jou aangrijpen.

Zij zijn waar. En vergeet niet, ik ben bij jullie. Ik help jullie zoals een vader of moeder een klein kind helpt dat wil leren lopen. Ik stuur jullie stappen steeds zoals jullie het op dat moment nodig hebben.

Ik weet wat jullie beweegt, ik ben, net als jullie, interdimensionaal. Laten wij ook samen het verdere pad van Licht opgaan.

Ik ben in diepe Liefde en verbondenheid.

KRYON

 

Ontvangen door Barbara Bessen in maart 2010. Deze tekst mag vrij worden gebruikt. Veranderingen zijn niet toegestaan.