Kryon: De Buitenaardsen en Wij

Kryon: De Buitenaardsen en Wij

6 april 2019 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

In alle jaren van mijn eigen ontwakingsproces kwamen vele boeken en veel informatie in mijn handen die zich bezighielden met buitenaardsen, inwerking van buitenaf, politieke achtergrondinstanties en zogenaamde complottheorieën. Zij wezen allemaal meer of minder in deze richting en velen waren behoorlijk geschrokken over hetgeen zij hadden gelezen. Op een bepaald moment heb ik deze boeken terzijde gelegd om de informatie te verteren.

Vandaag de dag kijk ik kritisch naar alle informatie en ik vraag mij innerlijk af of dit waarheid is en vaak merk of hoor ik dat niets is wat het lijkt te zijn en dit geldt in vele opzichten. Dit is trouwens een opmerking van Kryon die hij heel vaak heeft verteld: ”Niets is wat het lijkt te zijn.” Op die manier keek ik naar alles wat ik zo tegenkwam in kranten, tijdschriften, boeken en op het internet. Ik denk dat het probleem is dat men dan ook een soort verslaving kan kweken en er niet meer mee kan ophouden om informatie te zoeken en zich zelfs daarover op te winden.

Deze opwinding kan soms belangrijk zijn als men tegen of voor iets wil beslissen, maar vaak ontneemt dit onze rust. Het is natuurlijk aan te bevelen om je te informeren via het alternatieve circuit, of het nu om medische zaken gaat, over het bouwen van huizen of andere ideeën met betrekking tot het leven.

Zo zou men bij alle ontdekte ideeën en informatie zijn eigen midden, het Goddelijk Zijn, niet moeten vergeten want vanuit deze kwaliteit scheppen wij de waarheid. De Waarheid over Alles Wat Is. Uit deze bron komt ook de zekerheid om ons leven in te kunnen richten en ons Hoger Zelf kan ons daarbij de richting wijzen. Dit is ook de bron voor de kennis over onze buitenaardse buren en wat wij over hen kunnen denken. Ik heb Kryon gevraagd om ons hier wat meer over te vertellen. Wij weten dat waar ons hoofd steeds naar nieuwe informatie zoekt, ons hart eerder naar wijsheid uitgaat.

Laat u hierdoor niet ontmoedigen of irriteren en blijf – zoals men dit zo mooi zegt – met de beide benen stevig (interdimensionaal) op deze prachtige Aarde staan. Leef je leven vanuit het hart en met overgave!

Ik wens jullie een prachtige aprilmaand!

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen

Kryon: De Buitenaardsen en Wij

Wees gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij, de Groep van Kryon, zijn al lange tijd in en om de Aarde aanwezig. Voor de meeste mensen die op deze heerlijke Aarde leven is dit onbekend. Alleen pioniers en degenen die men de Wijzen der Aarde noemt…priesters en koningen uit vroeger tijden, zijn en waren zich hiervan bewust. Wij zijn wezens die van ver weg komen. Wij werden niet in dit Universum tot leven gewekt. Onze weg hier naartoe was lang en avontuurlijk en ook niet zonder bepaalde moeilijkheden, maar niet in die zin dat wij daarbij een aards lichaam hadden. Jullie zijn voor een bepaalde tijd mensen. Eigenlijk zijn jullie zoals ik: Een Vonk uit de Bron van de ENE. Onze wegen zijn echter verschillend. En, jullie weten nog niet zo goed Wie Jullie Werkelijk Zijn….of wel?

Jullie bevruchting, dat wat jullie werkelijk zijn, gebeurde eonen geleden en heeft niet veel met deze planeet Aarde te maken. Hier zijn jullie alleen gasten, jullie zijn leerlingen en jullie zijn ruimtereizigers en bewoners voor een relatief korte tijd. Voor jullie kan dit eindeloos lijken – jullie hebben misschien al in de gaten dat jullie hier andere levens hebben gehad en steeds weer incarneren. De waarheid is dat wat jullie als lange tijd zien maar een fractie is van jullie werkelijk bestaan. En jullie vertegenwoordiging, wat jullie je lichaam noemen, is ook vaak anders geweest. Het varieerde al naar gelang hetgeen jullie moesten leren en naar wat jullie wilden ervaren. Jullie spreken in de seminars en in de lectuur van dit medium vaak over het Hoger Zelf. Jullie hebben geen idee over wie jullie werkelijk zijn want de goddelijke kern in jullie is de initiatiefnemer die als jullie reizen in verschillende lichamen en steeds weer nieuwe persoonlijkheden, wenst. Als ik persoonlijkheden zeg bedoel ik dat wat men kiest als men zich ergens naartoe begeeft om in een bepaalde vorm iets te beleven. Ook dat is zeer verschillend.

Laat je voorstelling over wat jullie denken dat echt is gewoon los. In de science-fiction-films  waar jullie naar kijken is een beetje, soms ook veel, te zien wat er nog meer in dit Universum is en wat als realiteit wordt uitgedrukt. Er zijn vele mogelijkheden. Stel je nu eens voor dat jullie waarschijnlijk al vele reizen hebben gemaakt in dit Universum. Misschien willen jullie nu, op dit moment, deze reis in de geest vervolgen, want ik stuur jullie beelden. Ik laat jullie deelnemen aan waar jullie allemaal al zijn geweest. De beelden die nu in je opkomen vertellen de waarheid. Vertrouw op hetgeen nu in je opkomt. Laat het even op je inwerken. Enkele beelden zullen in jezelf ook emoties oproepen. Die kunnen goed of slecht zijn, naar jullie eigen indruk, en dit heeft weer te maken met hoever jullie zijn geconditioneerd en welke concepten jullie in je dragen met oude, nog niet losgelaten herinneringen.

Er is hiermee betrokken ook een collectief veld om de Aarde heen, waarin deze herinneringen worden opgeslagen want bepaalde ervaringen hebben met deze Aarde en haar verleden te maken. Geniet even van deze kleine tijdreis.

Deze wonderschone planeet heeft veel ervaren, heeft vele bezoekers gehad, was betrokken bij oorlogen van buitenaardsen en leed ook onder grotere krijgsactiviteiten en biologische probeersels van andere planeten.

Wat zijn buitenaardsen voor jullie? Zien zij er uiterlijk anders uit? Hebben zij hogere en andere technologieën? Zijn zij krijgshaftig of zijn zij zoals jullie al wat verder ontwikkeld naar de Goddelijke Al-liefde? De buitenaardsen zijn in groten getale aanwezig op en rondom de Aarde en hun ontwikkelingen zijn verschillend. Sommigen zijn al lang hier en experimenteerden met de Aarde in de zin van het weghalen van waardevolle grondstoffen van de Aarde. Zij hebben die nodig voor hun planeten want zonder die grondstoffen kunnen zij niet meer bestaan. Er zijn soorten die hun emoties verregaand gereduceerd hebben en nu graag weer terug zouden gaan naar de oude situatie en hier zijn om van jullie te leren. Zij leven verstopt in afgelegen gebieden. Veel van deze bezoekers zijn voor jullie ogen niet herkenbaar. Als wij in het kort een soort inventarisatie opmaken zijn er rond zeven verschillende soorten wezens die al lang deze Aarde in- en uitgaan. Jullie zijn je hier meest niet van bewust. Zij hebben ruimteschepen die gedeeltelijk zichtbaar zijn en daarvan getuigen de vele ufowaarnemingen. Er zijn andere ufo’s die verschillende vormen kunnen aannemen en ook in het binnenste van de Aarde doordringen zonder daarvoor een fysieke ingang te gebruiken.

Of alle bezoekers ons welgezind zijn, vragen jullie? Dit hangt ervan af wat jullie daaronder verstaan. Als jullie het in zijn geheel bekijken zullen jullie het “dit is onze planeet” eens overdenken. Als het voor andere volken belangrijk is weegt hun ontwikkeling of die van anderen mee en kan het misschien wel legitiem zijn om hier te zoeken.

Waarom zij zich niet vaak laten zien? Omdat het zo is dat hun aanwezigheid voor de mensen verborgen wordt gehouden. Of lezen jullie weleens hierover in de zogenaamde serieuze media? Hier spelen de Hoge Heren hun rol, de mensen die nog steeds mensen beïnvloeden en willen benutten ten eigen voordele, voor hun eigen doelen! Dit valt niet mee, nietwaar? Maar ik ben er zeker van dat vele mensen  zich hier allang van bewust zijn.

Oervolken spraken al van bezoeken van vreemden en over inzaaien. Vaak zijn de buitenaardsen ook hier gekomen ten faveure van de ontwikkeling hier en dit was afhankelijk van de verschillende aarde-cycli. Maar vaak was het zo dat deze ondersteuning in de loop der tijd de verkeerde kant opging – door misbruik te maken van de lichtvolle gereedschappen die werden gegeven. Dan trokken de helpers zich terug.

Aan wie behoort deze planeet? De Aarde is, net zoals jullie, een wezen en alleen door de aardse vorm veel groter dan jullie. Dit wezen is bewust en werkt ook met buitenaards leven….of het nu galactische of planetaire wezens betreft. Ga ervan uit dat er sedert het begin van de Aarde vele bezoekers zijn geweest die in liefde of voor eigen voordeel hier waren.

Sommigen gaven de mensheid kennis, hun genetica, hun zielenessentie, en anderen haalden uit het lichaam van Gaia wat zij nodig hadden. Het was een constant komen en gaan. Dit is nu beperkter want de Aarde geniet grote bescherming. Sinds de Harmonische Convergentie van 1987 werd toegekend dat de Aarde op een hogere vibratie zou gaan trillen in verband met het zonnestelsel. Elke planeet ervaart zijn eigen soort verandering van trillingsgetal. Dit is eenvoudig uitgedrukt, er zijn boeken die meer hierover vertellen.

Als jullie in je hart voelen, in je Heilig Hoger Hart, de zetel van jullie Goddelijkheid, zullen jullie een begrijpen voelen. Daar is het Goddelijke Ja tot jullie informatie. Momenteel zijn hier troepen van buitenaardsen die werden uitgenodigd door regeringen om experimenten op mensen uit te voeren. Als tegenprestatie kregen zij technische nieuwigheden. Dit gaat al meer dan zestig jaar zo. Degenen die zich met dit pact inlieten konden niet alles voorzien want er is altijd nog een vrije wil op Aarde. Een ingreep mag niet gebeuren als een wezen nee zegt. De vraag is echter of buitenaardsen dit hebben genegeerd en niet het JA van een enkeling voor ogen hadden, maar alleen het belang van het eigen ras of van een politieke groep. Daarbij dient men ook te bedenken dat er mensen zijn die zich dermate intensief bezighouden met buitenaardsen dat zij bereid zijn om alles te beleven. Zij roepen hen op en krijgen dan misschien contact met hen. Dit heeft allemaal te maken met het leven in de dualiteit. Daardoor kan ieder bepalen of en welk contact hij graag wil hebben. De kring van buitenaardsen die, zoals jullie dit waarschijnlijk zien, in liefde hierheen komen, om hun broeders en zusters te helpen, heeft nu de overhand. Het was een galactische beslissing om de Aarde te steunen. Toch zijn de bezoekers nog gemengd. De duidelijkheid hierover komt echter in zicht want nu komt de verhoging van het trillingsgetal van de Aarde in het spel! Jullie hebben allen gemerkt dat de Aarde door de hoge energie, door de synchronisatiestraal vanuit het centrum van het melkwegstelsel sterker wordt doorstroomd en dit heeft met de afstemming en de weg van de andere planeten te maken.

Eenvoudig uitgedrukt verwijdert alles zich van de Aarde dat zich qua vibratieniveau niet kan aanpassen. De broeders en zusters van buitenaf die hier niet in liefde zijn gekomen maar in eigen voordeel handelen, verdwijnen. Zij voelen zich hier niet meer goed.

Er waren in alle jaren van het bestaan van de Aarde steeds weer bezoeken van andere wezens die zich met degenen die hier leefden, vermengden, en ergens was dit natuurlijk de eerste keer. Dit stamt uit de tijd van de pioniers van de Pleiadiers. Van andere planeten kwamen in de begintijd van het inzaaien ook andere pioniers die kwamen genieten van waar jullie tegenwoordig van houden en van genieten.

Deze planeet aan de rand van dit zonnestelsel was steeds heel bijzonder. Tot slot van mijn huidige bezoek zou ik jullie hart willen openen voor de bezoekers aan deze heerlijke Aarde, ook als zij niet altijd dingen deden die als prijzenswaardig betiteld konden worden.

Ergens treffen wij elkaar allemaal weer op een veel lichter platform – de Zee van Eenheid. Verheug je tot dan omdat jullie hier in een tijd op Aarde zijn geïncarneerd die steeds meer licht krijgt, helderder wordt en die een sterke transformatie met zich meebrengt.

De weg naar een hoger vibrerend gebied is voorbereid. Jullie dienen alleen het geleidende licht van liefde te volgen. Dit brengt met zich mee dat jullie niet zo vaak meer oordelen als het andere culturen en verre volkeren betreft.

Richt je steeds op het hoger vibrerende. Dit garandeert een ontspannen reis naar huis. Ten slotte vraag ik jullie dit: Zijn wij niet allemaal buitenaardsen? Het is nuttig om hier eens over na te denken. En als het jullie doel is om je te ontworstelen aan de manipulaties – zij zijn in het dagelijks leven duidelijk zichtbaar en alom tegenwoordig – doe dit dan.

Het is jullie leven en jullie bepalen altijd wat jullie in je opnemen en wat jullie vormt. Jullie zijn de Baas en niemand anders. Als het jullie erom gaat anderen te dienen, doe dit dan vanuit je hart. Open je hartkanaal en stuur de Goddelijke Liefde vanuit je eigen essentie naar de wereld. De essentie weet wat er gedaan moet worden. Jullie gaan er gewoon mee door om je door de Goddelijke Liefde te laten transformeren.

Dit is een proces dat loopt en loopt en loopt. De liefde is de transformator voor alle dingen die jullie in je leven niet meer willen uitdrukken. Dit geldt voor gedachten, daden en ideeën.

Leef je leven dus in volle tegenwoordigheid!

Ik Ben in diepe verbondenheid.

Kryon

Ontvangen door Barbara Bessen in april 2019. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.

Büro Barbara Bessen,
roßer Burstah 44,
20457 Hamburg
+49 (0) 40 37 50 32 01
info@barbara-bessen.com

https://www.barbara-bessen.com/