KRYON: De dienstverlening van de Lichtwerker

KRYON: De dienstverlening van
de Lichtwerker

Gechanneld door: Barbara Bessen

6 Juni 2006
Vertaald uit het Duits door Henk Steur.

KRYON Channeling voor het spirituele tijdschrift:
„Terasof“, door Barbara Bessen.

Wees gegroet, lieve vrienden, wees gegroet. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Ik verheug mij zeer hier te zijn en met jullie te kunnen spreken. Ik spreek direct tegen jullie in je moedertaal. Is dat niet mooi? Ik spreek tegen jullie via mijn Duitse medium, men zou kunnen zeggen, via ons Duitse tussenstation. Jullie merken dat ik met luchtigheid en humor onderweg ben en zo wil ik vandaag ook even met jullie spreken. Blij om te zijn, licht, en vol humor. Jullie denken vaak – juist jullie –die hier in dit land jullie dienstverlening doen – spirituele ontwikkeling hebben houdt in dat men doorgaans ernstig dient te zijn. Helemaal niet.

Ernstig zijn bij jullie dienstverlening als lichtwerker siert jullie, maat teveel ervan is niet de Goddelijke bedoeling. Vrijheid, luchtigheid en humor zijn heel behulpzaam om je spiritueel te ontwikkelen. Ik spreek tegen jullie als Kryon van de magnetische dienst. Met diepe achting, liefde en waarheid en ik wil jullie bij de hand nemen voor de tijd die deze regels nodig hebben, om jullie helemaal te openen. Als mijn kanalen op deze planeet bezig zijn om mijn boodschappen te verbreiden, zijn er verschillende belangrijke criteria. Weten jullie, het komt erop aan waar deze boodschappen verbreid worden. Natuurlijk is algemene informatie over de nieuwe tijd overal op deze planeet geldig. Maar hier in deze channeling wil ik tegen jullie spreken, tegen degenen die op dit vlekje op Aarde zijn geïncarneerd.

Waarom jullie in dit land geïncarneerd zijn?

Laten wij gewoon beginnen. Waarom jullie hier geïncarneerd zijn. Enkelen van jullie zijn hier al vaak gekomen. Jullie hebben dit centrum van licht ditmaal bewust uitgezocht, om hier te zijn, omdat het passend voor jullie was. Hier zaten alle dingen in het morfogenetisch veld die jullie nodig hadden om hier je dienstverlening te kunnen verrichten. Misschien ook, omdat dit land – ik spreek over de Duitse gebieden precies heeft wat jullie nodig hebben om je karma en/of jullie kwaliteiten te kunnen doorleven.

Stel je voor, misschien waren jullie grote dichters en filosofen of vonden jullie belangrijke dingen uit.

Misschien werd de Nobelprijs wel aan jullie toegedacht, wie weet? Misschien lezen jullie vandaag de toenmaals door jullie gemaakte of geschreven boeken? Is dat geen raar idee? Daarmee wil ik niet zeggen dat zich alleen hier op Aarde geestelijke en menselijke potentiëlen kunnen ontwikkelen. Maar hier zijn door de oer-rassen die hier leefden en doortrokken, vele krachten, sterkten en potentiëlen vastgehouden.

Waarom zijn jullie hier geïncarneerd? Jullie hadden net zo goed Latijns Amerika, Ijsland of de Seychellen uit kunnen kiezen. Ik hoor al: “Oh ja, daar is het altijd warm en al die mooie stranden….” Nee, hier is jullie werkplek. Jullie zijn hier geïncarneerd om een belangrijke functie te vervullen: hier als lichtwerkers je dienstverlening te doen. Waarom juist Duitsland, zullen jullie misschien vragen, waarom niet Spanje? Ik zeg jullie dat dit land een grote opgave heeft in het nieuwe Europa, in het nieuwe geestelijke Europa. Ik heb het hier niet over politieke zaken.

Hoewel het in de uitwerking natuurlijk zo is dat geestelijke ontwikkelingen zich ook naar het politieke toneel uitstrekken. Maar als jullie buren over de politieke ontwikkelingen en maatregelen horen die hier te lande zullen ontstaan, zullen velen de handen voor ogen slaan. Denk aan jullie verleden waar men niet graag aan herinnerd wordt. Daarover wil ik wel zeggen dat alles wat hier is gebeurde niet toevallig was. Denk aan de dualiteit, want jullie zijn hier op de scholingsplaneet Aarde. De planeet in dit zonnestelsel die is ingericht voor extreem teervaren materie.

Jullie hebben je in dit experiment begeven, om als deel van de Bron te ervaren hoe het is om diep in de materie verwikkeld te zijn. Gescheiden van het Hoger Zelf. Helemaal op jezelf aangewezen. Jullie worden geëerd en zijn geliefd voor deze dienst die jullie presteren. Om Moeder Aarde en het Universum te dienen. Want als jullie je vibraties door je lichtwerk verhogen, verhogen jullie automatisch de vibraties van de Aarde en van het Universum. Zo eenvoudig zijn de samenhangen. Zijn jullie je hiervan bewust?

Wat hier in dit land voor lichtwerkers te doen is.

Jullie zijn hier op dit vlekje Aarde geïncarneerd om via baanbrekende dingen de weg aan te geven. Misschien vragen jullie nu: “Ik…? Ik ben toch maar een lichtje in dit grote universum. Wat kan ik nu voor elkaar krijgen?” Erken de samenhang. Jullie zijn een deel van de Bron, een deel van dat wat jullie GOD noemen. Jullie zijn hier om de Bron behulpzaam te zijn. Dat is jullie taak.

Nu verder met dit land, Duitsland. Wij hebben het nu niet over het deel dat jullie Duitsland noemen, maar ook over delen van de omliggende landen.

De morfogenetische velden, die zoveel inhouden, zijn er niet alleen voor dit land. De grenzen worden door oorlogen, veroveringen, vastgelegd. Wij spreken over wat over lange tijd geleden te begrijpen is. Ik bedoel een deel van Oostenrijk, Zwitserland, Oostelijke gebieden en ook Westelijke delen die men onder heel Duitsland zou kunnen verstaan. Ik zou jullie daar ook een andere naam voor kunnen aanbieden die wij benutten als wij over jullie spreken. Hebben jullie geweten dat Duitsland met Atlantis verbonden is? Dat is niet ruimtelijk te verstaan maar energetisch. Met Tibet bestaat er ook een nauwe verbinding. Verdere boodschappen daarover geven wij jullie gaarne later.

Misschien hebben jullie vaak gevraagd: waarom komen hier in Duitsland spirituele dingen als boeken, informatie, seminars, zo laat? Waarom komen vele nieuwe dingen vanuit Amerika naar ons toe?

O, dat zal anders worden, lieve vrienden. Jullie hebben in dit land voldoende eigen potentiëlen. Kijk eens om. Luister naar hen die hier nu de scepter kunnen overnemen. Jullie hebben grote kracht om dingen snel op te nemen en om te zetten.Vele door ons gechannelde boeken kwamen later bij jullie , maar jullie hebben hen snel verwerkt en in daden omgezet. Jullie beginnen steeds meer deze Duitse kracht te leven. Jullie zijn een “Rammen-land” en de astrologisch geïnteresseerden onder jullie weten wat ik hiermee bedoel. Met het Rammen aspect verbonden zielen, steden en gebieden zijn met een sterke regeneratiekracht uitgerust. Kijk naar jullie verleden, wat is er met jullie gebeurd?

Ik wil jullie nu niet je verleden verklaren – dat ga ik in een andere ontmoeting doen. Ik wil jullie er alleen op wijzen dat alles dat hier ervaren is, zin heeft, maar nu niet meer geldig hoeft te zijn. Jullie kunnen je transformeren, reinigen en je karma vrijlaten. En jullie Duitsers – jullie buren hebben veel respect voor jullie, voor jullie kwaliteiten, maar ook angst, zij zien jullie vaak als onprettig want jullie hebben de kracht en de energie om baanbrekende hervormingen voor heel Europa in gang te zetten. Daarom zijn jullie hier geïncarneerd, jullie die dit lezen.

Jullie zijn hier in deze incarnatie gekomen om Europa te helpen om zich te transformeren en te reformeren. Kijk nog eens om. Wat gebeurt er nu op Aarde, wat gebeurt er in Europa? Er ontstaan nieuwe formaties, de landen verbinden zich, willen gemeenschap. De eerste stappen zijn gedaan. Maar er zijn nog veel meer eigen initiatieven van elke ziel nodig om in de richting te snellen die nu uitgestippeld is. Nieuwe hervormingen in het gezamenlijke sociaal-politieke gebied van Europa.

Kijk naar jullie kleuterscholen, de scholen en de universiteiten, daar waren hervormingen nodig. Het is oude energie hoe daar jonge mensen geleerd en geschoold worden. Hervormingen op sociaal gebied zijn nodig, de wetenschap heeft nieuwe denkwijzen nodig, nieuwe wegen.

De mens herinnert zich wat oer-gevoelens zijn. Jullie herkennen langzaam dat jullie uiteindelijk allemaal een zijn; wonderbaarlijke grote lichtwezens die elkaar met achting en liefde zouden moeten behandelen.

Leef de liefde en de vrede

Jullie die hier nu leven, in dit mooie land, kijk om je heen, wat valt er te doen? Doe de 1:1-heling waar ik zo graag over spreek. Straal julie licht uit en draag het de wereld in. Wees als een vuurtoren die anderen, die nog zoeken, herkennen. Vertel over jullie ervaringen en breng die (niet missionerend) over. Steun nieuwe ideeën hier in dit land. Kom bijeen, discussieer, mediteer, verander! Het is tijd. Daarom zijn jullie hier. Jullie weten dat de Aarde naar een nieuwe omloopbaan gaat en dat alles gaat veranderen. Help je medemensen om erbij te kunnen zijn, om wakker te worden. En: Neem je eigen verantwoordelijkheid – een van de belangrijkste attributen van de nieuwe tijd.

De eigen potentiëlen herkennen

Het nieuwe, geestelijke Europa heeft lichtwerkers nodig die herkennen wat er gedaan moet worden. Het licht verspreiden van het ene wezen naar het andere. Ik heb het nu over het openen van harten want dat is het doel van de nieuwe tijd. Wij – ik ben een groep en alle andere helpers en vrienden, ik spreek van Michael en van Tobias die jullie bekend zijn en nu ook voelbaar nabij zijn; wij helpen jullie graag om in de nieuwe tijd te komen. Maar wij mogen alleen helpen als jullie ons daarom vragen om jullie dienstbaar te zijn. Er zijn er velen onder jullie die ver ontwikkeld zijn, jullie ontvangen boodschappen van ons maar vertrouwen jezelf nog niet zo om al deze nieuwe gaven te gebruiken. Ik wil niet iedereen oproepen om een channel te zijn. Maar het zijn degenen onder jullie die de moed hebben om zich deze taak te stellen. In jullie mediazie ik vele buitenlandse gechannelde informatie die natuurlijk als zij in naam van de Bron worden overgedragen, hoog geëerd worden. Maar nu is het tijd om in dit snel levende land te herkennen dat jullie zelf al deze vaardigheden hebben. Het is mooi om gasten in dit land uit te nodigen omdat zij jullie ook boodschappen brengen. Maar, ik spreek nu uit het diepst van mijn hart: Jullie hebben hier vele zielen die zich bereid verklaard hebben om boodschappen uit de geestelijke wereld door te geven.

Bezin je op jullie wortels. Er zijn hier sterke potentiëlen verankerd. Gebruik hen.

Sterke krachten van Transformatie over Berlijn

Wisten jullie dat hier in deze stad Berlijn in het etherisch gebied een bijzondere tempel zijn dienst verricht? Het is de tempel die een deel van de violette straal draagt. Ik denk dat jullie weten dat jullie twaalf Goddelijke Stralen ter beschikking staan. Vele geestelijke helpers wachten erop om jullie van dienst te zijn. Gebruik deze hulp.

De 7e Goddelijke straal, die door de opgestegen meester St. Germain wordt gesteund, heeft hier ook een deelaspect. Het aspect van deze straal is vrijheid. Ik mag jullie vertellen dat de val van de muur niet door aardse handen werd ingeleid. De geestelijke wereld had daarbij – jullie zouden zeggen – een vinger in de pap.

Hier in deze stad zullen ook verdere transformele interacties gebeuren. Maar natuurlijk hebben ook andere steden hun bijzondere taken. Hier nog iets over de Duitse ontwikkeling: De ziel die jullie Gerhard Schröder noemen heeft zijn belangrijke taak in dit land al bijna vervuld. Waarbij het zijn eigen menig is dat er nog benodigde dingen in gang gezet moeten worden. Maar het belangrijkste was een NEE tegen oorlog uit te spreken. Als jullie het zo zouden kunnen zien als ik zouden jullie kunnen zien welke wonderbaarlijke uitwerkingen deze ene zin tot stand heeft gebracht.

De mensen zijn wakker geworden. Ook hier werkt de 1:1 heling. De mensen kwamen samen, demonstreerden, lachten, wisselden ervaringen uit en zetten daarmee veel in gang.

Bedenk dat alles dat jullie in materie willen omzetten, in de geest begint.

Er is zoveel gebeurd in dit land.Laat je niet beïnvloeden door de negatieve kranten- en TV-berichten. De ontwaakten onder jullie weten hoe ik het bedoel. Ik wil niet slecht spreken maar er is geen vrije pers.

Wees dus waakzaam, zoek bewijzen, beslis zelf wat er gedaan moet worden en laat de televisie eens uit en communiceer met jullie geestelijke leiders en jullie Hogere Zelven. Het is werkelijk een prachtig geschenk van de nieuwe tijd om met de geestelijke wereld in contact te kunnen komen.

Het magneetraster is gericht, de sluier is opgetrokken. Wij staan ter beschikking. Als jullie zouden kunnen zien hoeveel scharen van helpers naast jullie staan en er alleen maar op wachten om aangesproken te worden, zouden jullie verbaasd zijn.

Ik kwam vandaag in lichtheid en vrolijkheid. Mijn vriend Tobias sprak enkele weken geleden vele woorden over het belang om zich voor het leven op Aarde in te zetten.

Dit is mijn afscheidszin: Leef dit aardse lichtwerkers-leven met reine ziel en met liefde, luchtigheid en een goede portie humor.

Ik ben Kryon

Zo is het!