Kryon: De eigen Goddelijke Waarheid leven

Kryon:  De Eigen Goddelijke Waarheid Leven.

Gechanneld door: Barbara Bessen

1 juni 2006
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Voelen jullie de liefde van jullie familie? Het is de nabijheid van de wezens die altijd bij jullie zijn en jullie steunen in deze spannende, energierijke en opwindende tijd. Deze lieve familie is erin geïnteresseerd jullie goed en makkelijk naar de nieuwe tijd te brengen. Zij zien welke problemen jullie hebben om in vol vertrouwen achterover te gaan zitten en de kracht van de nabijheid van de voor jullie nieuwe dimensie te voelen, te bevatten en dan langzaamaan en zachtjes binnen te laten komen. Jullie bevinden je in twee werelden, zo zou je kunnen zeggen. Jullie wandelen op jullie dualistische, oud beschreven weg en bevinden je tegelijkertijd, steeds bewuster, met bepaalde niveaus van Zijn, in de nieuwe wereld.

Het is deze wereld die jullie ziel zo gaarne nastreeft. Deze wens om eindelijk naar huis te gaan, drijft jullie voort. En nu is het moment daar waarop het voor jullie mogelijk is om steeds grotere stappen te maken in een nieuwe wereld van het Zijn.

 

Het gaat hier niet om een andere dimensie die er plotseling is, het gaat hier om de volledig nieuwe oriëntering van het Zelf. Het gaat om het vinden, verkondigen en het leven op de eigen Goddelijke frequentie, de Goddelijke Waarheid die duizenden jaren lang op de achtergrond trad, werd verdrongen en vaak niet de kans had om jullie te bereiken. Jullie waren in een andere wereld gedoken. Alleen aan de buitenkant was het soms mogelijk om jullie met jezelf te verbinden waarmee jullie hier op deze planeet rondwandelen.

De Goddelijke Waarheid kon maar gedeeltelijk tot jullie doordringen. Nu reikt jullie eigen Goddelijkheid, jullie Hoger Zelf je de hand en trekt jullie zachtjes, steeds meer in een hoger bewustzijn. Het is de Aarde die verandert, dat is jullie belangrijkste dienstverlening, om haar te helpen om zich te veranderen en zachtjes haar ascensie binnen te glijden. Het is jullie eigen opgaaf om als zeer groot wezen dat jullie zijn, je volledig in dit hogere bewustzijn te begeven. En in deze weken en maanden van het jaar 2006 zullen velen van jullie een grote sprong maken.

Dat is de reden waarom velen van jullie zich momenteel in onzekerheid en verwarring voelen. Enkelen komen voor de zoveelste keer in de diepste diepten van hun problemen en oude patronen om die uiteindelijk af te sluiten. Het is ook de fase van verder werken in je hoofd. Aan het groter worden van de voor jullie meest onbekende kleinere chakra’s die echter van groot belang zijn voor het ontwaken wordt gewerkt zodat de gezamenlijkheid van jullie Zijn zich kan verenigen. Een groot deel van jullie bewustzijn is al op een ander niveau.

Ik druk alles hier heel bewust eenvoudig uit zodat jullie het langzaam op je in kunnen laten werken. Zie het zo dat kleine, met informatie opgeslagen balletjes hier door het lezen in jullie worden opgenomen. Zij openen zich langzaam en jullie herkenning en zienswijze op het Zijn worden door jullie opnieuw geordend en herkend.

Ik weet dat jullie enkele komische symptomen bemerken die jullie dagelijks en in de nacht begeleiden. Misschien zijn jullie in rustige momenten opeens in een andere dimensie, horen jullie boodschappen: “Vandaag is het bijzonder heet” of “Jullie arbeidsresultaten kunnen veel beter zijn”. Zinnen zonder belang die jullie niet uitgesproken hebben. Die zijn niet uit jullie onderbewustzijn gekomen maar jullie pikken boodschappen op uit een andere tijdlijn die ook tot deze planeet behoort. Deze evolutiebaan van de planeet omvat ook verschillende parallelstromen en -tijden. Zij bewerken vele dingen die zich in jullie ogen als curiositeiten voordoen.

Jullie nemen misschien ook andere kleuren en geuren waar. Dat kunnen ook geuren van jullie geestelijke leiders zijn die jullie willen vertellen dat zij altijd om jullie heen zijn en zij willen jullie aanmoedigen om met hen contact op te nemen. Misschien gebeurt ook het volgende: Jullie zijn in een menigte met meerdere mensen en plotseling weten jullie iets over iemand die jullie eigenlijk niet kennen.

Jullie zien misschien een woonruimte, ruiken de geur van zijn woning en zien enkele problemen. Jullie openen nu langzaam jullie andere waarnemingsmogelijkheden.

Voor het slapen zwerven jullie misschien zichtbaar in andere werelden. Jullie sluipen langzaamaan in een vreemd dagelijks gebeuren, zien beelden van straten en mensen. Vaak zijn jullie voor hen onzichtbaar. Soms zien zij jullie en zeggen iets tegen jullie. Geen angst, jullie zijn niet gek, maar glijden in andere niveaus. Enkelen van jullie hebben daaruit een nieuwe dienstverlening ontwikkeld. Zij helpen deze wezens als het mogelijk is. Deze wezens bevinden zich niet in deze bijzondere tijd van ontwikkeling. Hun weg van evolutie is een andere. Ook daar zijn mensen die ver ontwikkeld zijn maar die niet zo makkelijk op hogere niveaus kunnen komen als jullie. Vergeet niet dat jullie in een bijzondere tijd hier op deze planeet zijn gekomen, in deze tijdlijn.

Ook jullie hebben in andere incarnaties gemerkt hoe het is om Goddelijk zeer afgesneden te zijn. Wie zich aangesproken voelt om in deze gebieden een dienst te verlenen, zal door de geestelijke wereld geleid en gesteund worden.

Jullie zullen onder andere voor het inslapen heldere beelden waarnemen. Jullie bevinden je in het stadium van voorbereiding waarin jullie doelbewust van informatie voorzien worden die van hogere helpers en jullie Hoger Zelf komt. Misschien zien jullie beelden van oude Egyptische symbolen of Tibetaanse gebedswijzen. Aaanwijzingen die uitstijgen boven jullie oude weten en die jullie kunnen helpen om dieper in je dienst hier op Aarde te duiken. Omdat velen van jullie ook in andere tijden planeten bij de ascensie hebben geholpen zijn jullie ingewijd in vele communicatiemogelijkheden. Misschien zien jullie tekens die jullie weliswaar bekend voorkomen maar die jullie nog niet kunnen duiden. Al deze dingen treden waarschijnlijk nu in jullie levens. Het zijn ondersteuningen om in jullie uitbreidend licht te duiken, aanwijzingen voor oud weten en verdere gegevens voor verder reikende uitdrukkingsvormen van het Zijn. Jullie multidimensionaliteit breidt zich uit.

„Wat kan ik doen, Kryon?“ kunnen jullie vragen. Neem het gelaten tot je en verheug je in deze interessante gebeurtenissen. Als jullie niet kunnen slapen, houd je dan bezig met je helpers. Als jullie nog geen hoorbare woorden ontvangen, zullen jullie desondanks weten wat men jullie wil vertellen.

De Geestelijke Wereld werkt ook met ingevingen. Jullie weten opeens wat er bedoeld wordt.

Geniet van deze steun van jullie geestelijke vrienden. Experimenteer met geestelijke reizen en vertel jezelf dat jullie multidimensionaal zijn. In het aardse leven gaat het nu parallel om het uitdrukken van de eigen waarheid. Wat daarmee bedoeld wordt? Jullie moeten jezelf leven. Velen van jullie leven het leven van een ander. Jullie weten wat ik bedoel…..jullie worden gestuurd en geleid door de mening van anderen. Dat kunnen jullie ouders zijn die jullie opgevoed en beïndrukt hebben. De openbare mening kan het ook zijn. Wetenschap, politieke propaganda kleuren jullie zienswijzen. Helder aljseblieft jullie oude patronen op die jullie nog begeleiden. Doe dit graag met de hulp van Aartsengel Michael en Saint Germain. Het is echt belangrijk dat jullie die oude banden loslaten. Alleen als jullie schoon zijn kunnen jullie effectief nieuwe doelen visualiseren. Jullie eigen helderheid is nodig om jullie Hoger zelf de teugels in handen te kunnen geven.

Dat doet het al, alleen glijden jullie in het “normale leven” steeds weer in het veld van de dualiteit en van het massabewustzijn.

Misschien helpt jullie de voorstelling van een gouden kogel die tijdloos in een lege ruimte zweeft? Steeds als jullie merken dat jullie weer gevangen zijn in jullie dagelijkse beslommeringen en alles uitzichtloos lijkt, hul je dan in deze gouden bol.

Jullie hebben alleen jezelf nodig, jullie zelf zijn genoeg. Al het andere in jullie leven zou een ondersteuning van het Goddelijke moeten zijn, zonder belemmering. Alleen jullie, in jullie Goddelijkheid, weten wat goed voor jullie is, niemand anders.

Jullie zijn degenen die bereid zijn om de weg naar de nieuwe planeet te belopen. Jullie hebben daarvoor de beslissing genomen en daarom zijn jullie nu hier.

Ga nu in je kracht staan, verlos je van de storingen. Ruim alle oude belemmeringen op om je weg in helderheid te kunnen gaan , hoe jullie nieuwe doelen er ook uit kunnen zien, en vertrouw op GOD.

Het is belangrijk om je eigen Waarheid te leven. In jullie is alles erop gericht om je ware Zelf nu uit te drukken.

Verheug je in de nieuwe attributen, om in verschillende niveaus te kunnen leven. En vergeef jezelf als je het niet altijd voor elkaar krijgt , om helemaal helder te zijn. Dan kunnen jullie er zeker van zijn dat wij altijd achter en naast jullie staan om jullie de hand te reiken voor een nieuwe trede die beklommen zal worden.

Wij zijn bereid om jullie bij de aanstaande kwantumsprong te helpen want jullie zijn hier op de planeet om te helpen. Jullie dienstverlening bestaat eruit om de Aarde te helpen, maar ook de vele mensendie om jullie heen ontwaken.

Jullie worden geëerd voor jullie dienstverlening, geliefde leraren.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid

KRYON

„Vertrouw op God“. Veel plezier bij het lezen!

Barbara Bessen