KRYON: De Engel die op Aarde kwam

KRYON: De Engel die op Aarde kwam.

Gechanneld door: Barbara Bessen

5 Januari 2007
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, wees hemels gegroet. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

In diepe liefde en achting kom ik vandaag jullie veld binnen, jullie energiecirkel, in diep respect, achtend en erend, mij diep buigend voor wie jullie werkelijk zijn: Een Engel zit hier voor mij en leest deze regels. Waar en wanneer jullie ergens zijn, ik ken jullie goed en doe mijn petje af voor zoveel Kracht, Moed, Godsbewustzijn die jullie vertegenwoordigen. Jullie hebben de moed en het onwankelbare vertrouwen om deze dienst op de planeet te verrichten.

Jullie hebben je er niet om bekommerd wat er gezegd werd voordat jullie erop los marcheerden. Jullie werd gezegd dat jullie je in het Vergeten zouden storten, dat jullie niet meer zouden weten wie jullie zijn. Jullie glimlachten en zeiden: “Dat kan ik mij niet voorstellen. Ik zal mij mijzelf altijd herinneren, waar ik ook ben. Heel zeker!” En, kunnen jullie dat nog een keer? Jullie weten dat jullie Engelen zijn die van verre komen met als doel de dualiteit te leren kennen. Met het doel angst te leren kennen en het liefhebben af te leren. Nu is het nulpunt bereikt. 

Jullie herinneren je zeker dat ik, als ik het over de nul heb, over leegte spreek. De nul is zwart, donker en bevat de geen-energie. Deze geen-energie betreden betekent een lanceerplatform beklimmen om een kwantumsprong te kunnen maken. En daar, op dat punt, staan jullie nu. Nu is de tijd bereikt waarin het mogelijk is jullie Engelzijn waarlijk te erkennen en dienovereenkomstig de daad bij het woord te voegen.

Jullie kunnen nu erkennen wie jullie werkelijk zijn. Deze herdefiniëring heeft de laatste jaren veel tijd, kracht en wilskracht gekost. Er zijn dus vele tranen vergoten in dit sterke proces van vinden van het Zelf. Soms hebben jullie woedend op de grond gestampt en gezegd: “Ik heb geen zin meer om deze weg in de nieuwe energie te betreden.Wie zegt mij dat alles klopt dat mij verteld is? Misschien is het allemaal verkeerde informatie en hebben de channelaars zich vergist, hebben zij valse informatie gekregen. Misschien van de duistere zijde. Ik wil niet weer. Laat anderen deze weg maar gaan. Ik staak!” Maar de weg van het niet-liefhebben die jullie willen gaan, werkt niet. Een engel die ontwaakt kan de weg terug naar de Eenheid niet teruggaan, dat gaat tegen Goddelijke regels in. De Engelen, die jullie zijn kunnen de weg der vergetelheid niet teruggaan als zij reeds van vaderlandse, Goddelijke lucht gesnoept hebben. Omkeren is bijna onmogelijk. Dus hebben jullie dapper volgehouden en je in het licht opgesteld. Nu zijn jullie met vele andere ontwaakten op het punt gekomen waarop jullie erkennen dat jullie in vele dimensies aanwezig zijn. De weg in de nieuwe energie, in de opwaardering, is geen sprong naar een ander niveau of een andere tijd, het is het bewust worden van hoe groot jullie werkelijk zijn, hoe interdimensionaal. En dit herkennen is het bespeuren en waarnemen van andere dimensies.

Mijn partnerin waardoor ik nu channel, houdt ervan als ik praktische aanwijzingen en tips geef.Laten wij daarom eens kijken wat er nog meer mogelijk is en wat jullie bedenken kunnen als jullie ook doen als jullie op de golven van de interdimensionaliteit zwemmen.

Nogmaals: Jullie zijn grootse lichtvolle wezens die zich bereid verklaarden om de drie-dimensionaliteit te ervaren en om zich helemaal als Goddelijk aspect te ervaren.

Wie gelooft dat GOD in zijn ontwikkeling stilstaat, terwijl hij/zij toch zo groot is, vergist zich.

God ontwikkelt zich door jullie en door vele anderen altijd verder, breidt zich uit, trekt zich weer samen om opnieuw geboren te worden. Een proces vol toewijding dat zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Jullie dragen vele diep dimensionale ervaringen in je die jullie permanent in het Goddelijk veld binnenlaten.

Jullie huidige ervaringen beschrijven de bron, hoe het is om op zo’n buitengewoon evenement dat de Aarde met haar cellen, de mensen, ervaart, deel te nemen. Men kan jullie ook als een grote bibliotheek zien met vele oproepbare gegevens voor het algemeen. Jullie ervaringen in deze 3D-vorm gaan het einde tegemoet. Jullie beschrijven nu de weg van de multidimensionaliteit.

Jullie ondervinden hoe het is om op vele niveaus tegelijk te zijn. Jullie leren je daar te bewegen, het te ontdekken.Het is als het onderzoeken van een nieuw gedeelte van de Aarde. Jullie merken nu zeker dat jullie vlak voor het slapen heldere beelden hebben die jullie uiterst vreemd voorkomen.

Misschien zien jullie plotseling mensen voor jullie innerlijk oog die heel echt voor jullie staan . Of zien jullie een onbekend huis alsmede een nieuwe omgeving vlak voor je. Of zien jullie een bed met beddengoed vlak voor je met alleen maar blauwe stippen daarop (dat gebeurde enige dagen geleden met mijn partner)

“Wat is dat?”, zouden jullie kunnen vragen. Jullie bewegen je op andere niveaus. Het wordt tijd dat jullie begrijpen wat enige wetenschappers in gang beginnen te zetten: Er zijn naast jullie tijdspoor vele andere niveaus die bestaan.

Gewoon daar waar jullie leven vinden op dit moment vele andere dingen plaats. Daar waar jullie zijn is er ook veelvoudig ander leven. Jullie delen zogezegd een ruimte. Tot nu toe was het echter zo dat jullie dit leven niet konden waarnemen. Jullie worden er nu door deze ervaringen opmerkzaam op gemaakt. Jullie hebben misschien ook vastgesteld dat als jullie je op deze beelden willen concentreren, zij dan langzaam of plotseling verdwijnen. Er gelden in de geestelijke wereld andere wetten. Dat zal ik later uitvoerig verklaren. Wij zullen ons vanaf 2007 meer met deze thema’s bezighouden omdat jullie deze wereld beginnen te veroveren.

Blijf heel gelaten bij deze ervaringen, jullie zullen langzaamaan bevindingen verzamelen.

Voor alle alle verdere bevindingen geldt dat je hen niet kunt generaliseren. Elk wezen gaat zijn individuele weg, ook als zij op hogere niveaus met elkaar verbonden zijn.

Ik zou voor deze innerlijke beelden een tip willen geven: negeer hen, neem hen aan de buitenkant waar. Concentreer je er niet op; heb niet de wil het duidelijker te maken. Dan wordt het meestal onduidelijker. Er ervaringen om in andere werelden te gaan zullen zich uitbreiden en daar zullen jullie mogelijk contact met andere wezens op kunnen nemen en zelfs een dialoog kunnen voeren.

Het verdere zullen jullie van de zusters van de andere kant van de sluier via boodschappen ontvangen, aanwijzingen. Die kunnen over het dagelijks leven gaan, het kunnen oplossingen voor jullie problemen zijn of inzichten over gebeurtenissen die als potentiëlen voor de nabije toekomst zijn. Er kunnen komische tekens voor jullie geestesoog opduiken; dit gebeurt vaak voor het slapengaan of voor het ontwaken.

Zij zijn heel duidelijk te zien, kort of lang. Misschien kunnen jullie hen op dat moment niet zo goed ordenen. Zij hebben meestal de opdracht bij jullie iets te openen. Het is als een code die ervoor zorgt dat zich iets ontsleutelt. Stel je voor dat je voordat je in de diepte van 3D duikt en in je lichtere lichamen informatie verzegeld wordt weergegeven, die nu bij het ontwaken zich mag openen. Stuk voor stuk, zoals dat voor jullie uitgemeten is. Jullie staan nu op het punt je verder te openen voor de nieuwe energie die sinds oktober 2006 in versterkte mate door de planeet en de mensen stroomt.

Wees er niet bang voor, het is normaal. Deze waarnemingen van andere niveaus breiden zich ook naar overdag uit. Als jullie helemaal stil zitten of staan kan het ook gebeuren dat jullie een wijdere blik hebben. Jullie hebben het misschien ook al uit je ooghoeken waargenomen. Jullie wisten dat er iets anders zichtbaar was wat je normaal gesproken niet kan zien. Het gaat zelfs nog makkelijker als jullie in de natuur zijn, zodat jullie met de natuurwezens contact maken, met het kleine volk .

Deze waarnemingen van andere niveaus zijn variabel. Jullie persoonlijke ontdekken van jullie bewuste waarnemingen en levens in de zo lang verwachte vijfde dimensie gaat geleidelijk aan en niet zoals zo vaak wordt gespeculeerd, in een keer.

Misschien interesseert het jullie nu wat er nog meer uit deze niveaus kan opduiken en waar jullie het contact mee kunnen intensiveren. Mijn verzoek is op jezelf te letten. Kijk hoe jullie je dagelijks leven ervaren. Is het overwegend driedimensionaal of doe je al dingen vijdimensionaal? Hoe je dat moet begrijpen? Jullie hogere bewustzijn is er altijd als jullie meer zijn versmolten met je Hogere Zelf.

Het draagt jullie als het ware naar de hogere niveaus. Enkele voorbeelden voor en van alledag:

Als iemand jullie opbelt om jullie dramatisch nieuws te vertellen, wat doen jullie dan? Gaan jullie mee in het drama of blijven jullie gelaten en neutraal? Dan hebben jullie uit hogere niveaus gereageerd. Als jullie tegenover problemen staan die opgelost moeten worden, gaan jullie dan in gevoelens van angst of zorgen of knuffelen jullie jezelf vol vertrouwen in de energie van jullie Gouden Engel en weten dat de oplossing er al is, buiten de dualiteit? Jullie zoeken naar een nieuwe woning en hebben dit aan de geestelijke wereld verteld. Storten jullie je doelloos op alle mogelijkheden om er een te vinden, of leunen jullie vol vertrouwen achterover terwijl jullie weten dat de juiste woning er op het juiste tijdstip zal komen met de juiste grootte en een adequate prijs als de tijdkwaliteit daar is?

Jullie weten het. Jullie ZELF bepalen op welk niveau in je leven jullie willen leven. Als jullie gebonden zijn aan de stress van alledag en op de golven van de dualiteit zwemmen, stop dan even, word je van de andere realiteit bewust en zweef op de golf van de nieuwe energie naar de niveaus van de vijfde dimensie.

De nieuwe werkelijkheid voelt altijd helder, licht, zonder zwaarte aan. Jullie voelen je als gedragen. En er is altijd een flinke portie humor aanwezig. Misschien beginnen jullie in de hoge energie opeens zonder herkenbare reden te lachen.

Ja, eigenlijk is het werkelijk komisch. Die heerlijke energie is er altijd geweest maar was voor jullie onbereikbaar.

Experimenteer met de nieuwe mogelijkheden om je leven opnieuw te ontwerpen. Ik raad jullie niet aan om je leven zo te leiden dat jullie alles links laten liggen om de andere niveaus te kunnen bestormen.

Jullie zouden je leven verder schoon moeten leiden en niets toelaten dat anderen zou schaden of hen zou belasten. Maar jullie kunnen het karwei klaren om jullie leven stukje bij beetje lichter te maken, makkelijker, niet zo gecompliceerd. De geur van vrijheid en luchtigheid bevleugelt jullie om je uit de wirwar van de dualiteit los te weken.

Steeds weer wil ik jullie zeggen dat jullie uitmaken wat, wie en wanneer iets in je leven gebeurt. Nu kan er in jullie leven komen wat voor jullie goed aanvoelt, wat jullie voorstellingen van het leven inhouden. Het kunnen utopische, aanmoedigende ideeën zijn die in jullie opkomen en geleefd willen worden, of het nu over privé of over jullie sociale leven gaat. Een nieuw era kan nu de weg van ombuigen vinden. Jullie staan figuurlijk gesproken met een been in de derde en met het andere been in de vijfde dimensie.

Jullie bepalen hoe deze prachtige reis zal gaan verlopen. Engelen werden in het verleden met vleugels geschilderd en bezongen. Zo hebben kunstenaars zich door de geestelijke wereld laten inspireren. De meer intellectuele mensen van de huidige tijd lachen misschien een beetje over deze voorstelling. Maar waarom zouden engelen vleugels hebben? Als jullie zouden willen dat die bij jullie zouden groeien, dan zal dat ook gebeuren!

Sta op, lieve engelen en word je bewust van jullie vleugels en zweef – verbonden met de Aarde – deze nieuwe werkelijkheid in!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON