Kryon: De erkenning van Natuurwezens

Kryon: De erkenning van Natuurwezens

Gechanneld door: Barbara Bessen

27 maart 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wij zullen nu de natuurwezens bezoeken. Daar hebben jullie zeker al van gehoord. Alle wezens waarover ik het vandaag kort wil hebben, hebben net als jullie een blauwdruk, hun Goddelijk scheppingsplan. Zij hebben hun ontwikkelingsfasen die natuurlijk anders zijn dan die van jullie, maar zij leven net als jullie met bepaalde opdrachten. Zij bevolken de tweede dimensie en zij zijn belangrijke informatiedragers voor de hogere schepperwezens van deze werelden.

Het is het rijk van de elementaire wezens dat ik dichterbij jullie wil brengen en zeer aan het hart wil leggen.

Natuurwezens zijn steeds in dienst en vaak heel uitgeput omdat zij niet meer het begrip en de steun van de mensen hebben. De mensheid heeft hen vergeten en plaatst deze wezens in de categorie “Sprookjes en mythen”.

In andere tijden verheugden zij zich in grote erkenning en werden geëerd en geliefd en in de familie opgenomen. Men kon hen niet altijd met uiterlijke ogen waarnemen maar vele mensen konden hen opmerken en hun aanwezigheid voelen.

Jullie kennen zeker verhalen van kabouters die de mensen hielpen om hun dagelijks of moeizaam Zijn het hoofd te bieden. Zij hielpen in vele situaties en daarom dekte men bij feestdagen ook voor hen de tafel. Men gedacht hen op bepaalde dagen en betrok hen fluisterend in een gesprek als er ongewone dingen gebeurden. Op vele plaatsen werd hen groot respect betoond en soms was men zelfs bang voor hen en zei bij zichzelf: “O wee, o wee, als onze kabouter dit ziet.” Dit komt uit overleveringen en geschiedenissen die men aan hen toeschreef.

Over natuurwezens als elfen en feeën spreekt men eerder liefdevol, soms zelfs giechelend en lachend. Zij gelden als de fijne, vrolijke, zachtaardige  en fladderende wezens die vreugde, licht en gemak brengen. Wij zullen hier geen categorieën opstellen wie waarbij hoort en welke taken zij in de wereld van de natuurgeesten vervullen.

Dit zou een zeer menselijke manier zijn om dingen te verklaren. Het verstand ordent heel graag. Ik wil deze geëerde wezens naar hun karakteristieken en taken belichten. Zeer hoog aan te schrijven voor wat hun Licht betreft, zijn de wezens van de elementen, het bewustzijn van vuur, lucht en aarde.

Alle elementen werden door hogere wezens gevormd en geleid. Zij leven hun plan dat zij vervullen en in tegenstelling tot jullie hebben zij geen vrije wil. Kijk, er is voor elk element een hogere scheppersenergie, een hoog wezen, een bewustzijn, dat weer ondergeschikt is aan de SchepperGod/Scheppergodin van dit Universum. Het is echter niet zo dat wezens rondom een tafel zitten en plannen. Weet je, jullie probleem is dat jullie je alles dat van achter de sluier is en voor jullie niet zichtbaar is, zo voorstellen als jullie het uit je mensenwereld kennen.

Deze wezens zijn bewustzijn, net als jullie.De natuurwezens zijn Licht, net zoals jullie. Jullie onderscheiden je erin dat jullie een ander Scheppersplan hebben en je ervaringen kunnen gebruiken en met jullie onbewuste deel op het fysieke niveau leven. De wezens der elementen sturen en steunen de krachten der elementen op Aarde.

In elk vuur vinden jullie “Vuursalamanders” zo zullen wij hen noemen, die ervoor zorgen dat het vuur zo brandt als het moet branden. Jullie hebben misschien al vastgesteld dat niet elk vuur dat wordt ontstoken, meteen snel, intensief en hoog brandt.

Jullie denken nu dat de kwaliteit van het hout doorslaggevend is. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, hoe het brandt.Het scheppingsplan uit zich ook hierin.

Als een vuur bewust en in liefde is ontstoken en het welzijn van allen dient zal het goed branden en warmte geven.

Nu zeggen jullie misschien: „Maar hoe zit het dan met de brandstichter die niet tot het welzijn van anderen handelt, of met een bosbrand die ontstaat omdat iemand achteloos een brandende sigaret weggooit?”

Dit is onderworpen aan de Wet van Oorzaak en Gevolg. Misschien wil het slachtoffer van de brand dit ervaren. Misschien is de bosbrand voor enkele mensen belangrijk die daar zeker aan meewerken om de rol van slachtoffer en dader te ervaren. Misschien is het voor het bewustzijn van de “boom” belangrijk dat zoiets gebeurt. Probeer de dienstverlening van de elementen op deze manier te begrijpen.

Zo dienen ook de wezens van het water, vaak “Ondinen of “Zeemeerminnen” genaamd, bekeken te worden. Zij staan achter de kracht van het water zoals dit is voorzien en gebruikt wordt. Vroeger heeft men deze wezens gekend , hun werk op waarde geschat en hen op feestdagen geëerd. Nog vandaag de dag gaan volken in Afrika naar het strand, maar niet in het water omdat zij de geest van het water achten en angst hebben voor de kracht ervan. Kijk naar natuurcatastrofen zoals de tsunami op Kerstmis 2005 als een van deze aspecten.

De taken van de waterwezens zijn veelvoudig en niet altijd gewelddadig, zij kunnen ook heel beschermend, bijna liefdevol zijn. Denken jullie niet dat watergolven soms als levensredder hebben opgetreden als mensen in gevaar waren en weer gezond en monter op de oever aanspoelden?

Of denk aan kinderen die niet konden zwemmen, in het water vielen, minutenlang verdwenen waren, en ondanks dat overleefden. Jullie denken zeker aan beschermgeesten, nietwaar?

Ja, maar zij werken met de elementen samen.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen