Kryon: De Goddelijke We /7 Een cursus in Liefde – Boek 2

Kryon: De Goddelijke Weg  / 7

Een cursus in Liefde – Boek 2

Gechanneld door: Barbara Bessen

05 Januari2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn – Deel 4

Als jullie je God als een steeds scheppende Geest voorstellen dan kunnen jullie een beetje beter begrijpen hoe alles ontstond, wie wij zijn en nog veel meer. Jullie zouden dan ook zeker erkennen dat jullie nog niet veel weten. Dat is het lot van vele ontwakenden. De Geest is oneindig. Stel je eens het begrip ‘oneindig’ voor.

Jullie hebben zeker het idee dat ‘oneindig’ ergens moet eindigen. Waar is het einde? Ik wil jullie liefdevol verzekeren dat jullie nog veel niet zullen begrijpen zolang jullie op deze planeet Aarde verblijven. Voor jullie ervaringen die jullie hier in de dualiteit kunnen hebben, was het noodzakelijk om jullie lichamen dusdanig te construeren dat het bij jullie ervaringswereld zou passen. Simpel uitgedrukt, jullie zouden in het vergeten worden gestort.
Jullie wisten niet meer wie jullie werkelijk zijn: Een multidimensionaal wezen dat van ver weg komt om hier God de mogelijkheid te geven speciale ervaringen te verzamelen. Het gezamenlijk Weten is in een hoger deel van jullie opgeslagen maar vaak (nog) niet toegankelijk voor jullie. Daarom is ‘oneindig’ ook werkelijk een zeer aards woord.

Nu worden jullie teruggeroepen naar de Operation Room en afhankelijk van hoe je plan eruit ziet is jullie weg daarheen korter of wat langer. God ademt weer in. Alle uitgezonden gedachten, alle daaruit onstane scheppingen worden weer naar de Goddelijke Oermassa teruggvoerd. Daaruit zullen zeker weer nieuwe scheppingen ontstaan. Jullie zijn oermassa, jullie zijn geest en werden door God gevormd en naar de werelden gestuurd om ervaringen te verzamelen.

De roep terug kan voor jullie ervaringen betekenen op andere niveaus en in andere werelden of een directe gang terug naar de schoot van de Eenheid. Ook als er nog andere ervaringen in jullie plan zitten gaan jullie ooit weer op in de oermassa van Al Wat Is. Dat is jullie loopbaan – de mijne overigens ook.

Ik wil jullie in dit boek vertellen dat jullie een deel van het geheel zijn. Verlos je van het beeld dat jullie ‘alleen maar’ een mens zijn. Dit GEHEEL is onmetelijk, onvoorstelbaar groot en zit toch in het Kleine. In alles zit de kern van God, in de kleinste zandkorrel en in het grootste huis.

Alles is Goddelijk bewustzijn. Alle stamt uit de ENE. Erken jullie multidimensionaliteit en probeer die in het dagelijks leven te brengen. Leef het!!

Dat is niet altijd even makkelijk, dat is duidelijk. Jullie zijn nu ontwaakt en er is geen weg terug meer. Wij zitten hier gezellig samen en ik wil jullie bemoedigen om alles in je leven in zijn totaliteit te bekijken. Erken deze samenhang ook. Denk aan de tussenruimte in de atomen.

Daar is Goddelijke energie en wat is Goddelijke energie uiteindelijk? LIEFDE!!! Liefde is de stof waaruit alles is gemaakt. Is dat niet wonder-lijk? Als jullie deze erkentenis in je leven omzetten kunnen er steeds meer wonderen in je leven komen.

Vaak denken mensen dat wonderen van buitenaf naar je toekomen of worden geschonken. Wij noemen wonderen synchroniciteit. Synchroniciteit komt voor als de liefde harmonisch werkt. Als alle gereedschappen van het leven goed zijn afgestemd en het electromagnetische veld dat jullie natuurkundig gezien zijn, effectief op het grote veld is afgestemd. Dan kan alles stromen wat jullie voor je leven nodig hebben.

Dan zitten jullie in de Goddelijke stroom en kan niets jullie meer tegenhouden om multidimensionaal te handelen. Jullie zijn in resonantie met Al Wat Is. Jullie communiceren zogezegd Goddelijk met elkaar. Als dat gebeurt hebben jullie erkend wie jullie werkelijk zijn.

Ik wens jullie veel vreugde met Kryon!

Jullie, Barbara Bessen