Kryon: De Goddelijke Weg 12 – Een cursus in Liefde – Boek 2

Kryon –De Goddelijke Weg 12

Een cursus in Liefde. Boek 2

Gechanneld door: Barbara Bessen

14 februari 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn – Deel 9.

Zoals jullie zeker al hebben gemerkt is deze cursus in Liefde waarlijk een weg naar de Goddelijke Liefde, naar de Eenheid.

En wij willen deze weg gezamenlijk gaan maar niet op een zakelijk niveau of zonder informatiepakketten. Want alle informatie die er is, is op een hoger niveau van zijn in jullie opgeslagen.

Kryon wil jullie de Goddelijke Eenheid laten voelen. Ik wil graag dat jullie niet met het verstand maar met het hart de weg terug naar de Eenheid vinden.
Nu, de vele handen, de Uitgezondenen van de Bron, schiepen vele universums. Die schiepen daarna weer melkwegstelsels en zonnestelsels.

Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat alles gelijk is aan de oerkern. Alles is, zoals al beschreven, een uitdijen van de Bron. Zij verwijdt zich maar blijft in zichzelf toch een. Dat betekent het als er gezegd wordt: “Zo boven zo onder, zo binnen, zo buiten.” Alles is naar hetzelfde patroon geschapen. En alles zit in de ENE.

Misschien helpt jullie de analogie van het Russische poppetje. In de grote pop zit een pop, en een kleinere en nog een kleinere….De kleinste deeltjes van de Schepping, voor zover het jullie bekend is, zijn de atomen en hun snaren enook zij zijn volgens hetzelfde bouwplan geconstrueerd. Alles bevindt zich weer in alles. Het is eigenlijk heel eenvoudeig en toch een geniaal concept. Jullie zitten daar middenin en zijn ook volgens dit bouwplan geschapen.

Ik wil jullie nog een kleine oefening aanbieden om te vertellen hoe het procedé van het uitbreiden van de Bron zich kon afspelen.

Sluit je ogen en stel je het Centrale Universum voor als een grote lichtzuil.Om deze lichtzuil heen zijn er vele ringen of raderen die door spaken met de lichtzuil zijn verbonden. Kijk hoe gestaag energie uit de hoge zuil naar de enkele raderen wordt gevoerd en hoe het overal pulseert.

Als jullie naar onder kijken zien jullie oneindig veel raderen. Het worden er steeds meer. Ook die zijn constant in beweging, het is een eeuwige ontwikkeling. Mystici zeggen dat dit het uitademen van God is. Als God weer inademt trekt de gezamenlijke schepping samen.

Zij implodeert om ooit weer te exploderen, zo gauw God weer uitademt. Als wij hier al van tijd kunnen spreken, verstreken er tussen het inademen en het uitademen van God enige miljarden jaren.

Maar daar zouden jullie beter niet over kunnen denken. Misschien willen jullie ter afsluiting van deze oefening heel diep in je gevoel gaan. Voel de Goddelijke stromingen want jullie zijn een deel van hen.

Het Universum waarin wij nu samenwerken – ik ben hier alleen maar een gast, ik werd in een ander Universum geschapen – is nog zeer jong. In het beeld van jullie visualisatie bevindt het zich aan het onderste einde.

Aan de buitenkant heeft het een zonnestelsel met een bijzonder gebied: het Duale Systeem. Deze vorm van leren en van Zijn bestaat nergens anders. Het bevat de mogelijkheid om naar vrije wil te handelen.

Dat mag voor jullie een beetje zeldzaam klinken. Jullie vragen misschien: “Heeft men ergens anders geen vrije wil? Mogen zij niet doen wat zij willen?”

Op een ander niveau, weet je, wat ik bedoel als ik dit zeg is: Buiten dit systeem zijn jullie geheel bewust met de Bron verbonden en leven in allesomvattende liefde. Hier in het duale systeem regeert de kracht van de polariteit.

Hier geldt de wet van wrijving, hier is er een af en aan van ontwikkeling. Hier regeert de kracht van licht en donker, van zwart en wit. Maar ik hoef jullie de dualiteit niet te beschrijven. Als jullie niet gericht vanuit je midden en uit jezelf leven, beleven jullie de duale wereld. En dat gebeurt jullie elke dag weer, nietwaar?

Dit systeem waarin jullie te gast zijn is een buitengewoon experiment dat op last van de Bron door Hoge Wezens voor wezens werd geschapen die moedig genoeg zijn om hier binnen te gaan en zo de Bron ervaringsmogelijkheden te geven. Ja, zo is het. Het is allemaal niet toevallig ontstaan maar het kwam uit een groots plan van de ENE.

En jullie zijn een deel van de ENE dat zich geïnspireerd voelde om erbij te zijn. Zogauw jullie hier klaar zijn, zijn jullie jezelf weer helemaal bewust. Daarbij speelt het geen rol of jullie hier maar eenmalig waren om te helpen bij de opwaardering of dat jullie als pioniers al vele incarnaties hebben doorleefd.

De sluier van het Vergeten is dan opzij geschoven. Waarschijnlijk zullen jullie dan zeggen: “Grote goedheid, hoe kon ik daar zo verstrooid zijn om te geloven dat ik maar een mens was en verder niets!” Dan zullen jullie verdergaan. Als een groep of als individu. Maar dat is een ander onderwerp.

Ik wens jullie veel plezier met Kryon!

Jullie, Barbara Bessen