Kryon: De Goddelijke Weg /18 Een cursus in Liefde – Boek 2

Kryon: De Goddelijke Weg /18

Een cursus in Liefde. Boek 2

Gechanneld door: Barbara Bessen

28 maart 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn – Deel 15.

De nieuwe weg van de Aarde – Sanat Kumara spreekt:

Jullie willen zeker graag weten wat momenteel mijn opdracht is? Weet je, mijn dienst is sinds de Harmonische Convergentie in 1987 zeer veranderd.Ik was lange tijd de Hoeder van het bewustzijn van deze planeet. Deze dienst volbracht ik eonen lang. Het was een zeer verantwoordelijke taak die ik vanzelfsprekend niet alleen uitvoerde.

Vele beproefde en zeer ontwikkelde wezens zijn aan mijn zijde en zij hebben ook een lange trainingstijd achter de rug; als men dat zo kan noemen.

Wij hebben ook enige aardse locaties en een daarvan is bekend als Shamballa en het ligt boven de Gobi woestijn. Een andere bevindt zich in de Binnen Aarde. Wij handelen overwegend vijf-dimensionaal hoewel onze vaderlandse energievelden hoger liggen. Momenteel hebben wij veel contact met afgezanten uit andere niveaus en zonnestelsels.

Ook vanuit andere delen van dit Universum zijn hier boodschappers en wetenschappers om behulpzaam te zijn. Gaia keert weer terug in haar oorspronkelijke omloopbaan die zij lang geleden verliet toen zij in meerdere delen uitbarstte. Zij heette toen Tiamat. Kryon heeft dit al beschreven.

Het speelplan voor de Aarde dat toen werd geschapen (nog niet onder mijn toezicht) was een minutieus geweven materiestructuur die het mogelijk maakte dat lichte wezens in een lichaam konden sluipen om daarmee ervaringen op te doen. Jullie kunnen je voorstellen dat het lang duurde voordat alles zo in elkaar paste dat wezens hier konden leven. Het plan werd enkele malen opnieuw gestructureerd. Ook omdat onze plannen door anderen werden doorkruist.

Maar dat is een ander onderwerp.

Laten wij bij het nieuwe blijven, bij het fantastische wat eraan komt. De Aarde verandert zich en zal op een hoger niveau weer in haar oude structuur terugkeren, hoewel veranderd want het is geen stap terug maar een stap vooruit.

Het is als een Super-Experiment waarbij niemand precies weet hoe de dingen zich gaan ontwikkelen. Omdat alles bewustzijn is zeg ik jullie dat de Aarde en de mensen de belangrijkste katalysatoren zijn. Hoe gaan jullie je verder gedragen? Dat vragen wij ons vaak af. Jullie hebben de mogelijkheid om helemaal in je eigen licht te staan. Hebben jullie de moed om alles los te laten en erop te vertrouwen dat alles goed is zoals het is?

Wij vertrouwen op jullie. Wij weten dat er groepen mensen zijn die bezield met ons samenwerken, die er altijd bij zijn omdat zij het belang van de zaak kennen.Maar er ontbreken er nog een paar. Nog ligt de baby niet in droge luiers. Ja, laten wij een beetje met humor over de zaak spreken.

Ik weet dat het jullie moeite kost, ieder van jullie. Ook als jullie je niet bewust zijn welke opgave jullie hier weten te volbrengen zoals julie de Aarde steeds helpen als jullie je gemakkelijk voelen. Wees licht en vrolijk, stuur licht en liefde naar de wereld, omarm de Aarde, acht elk wezen dat jullie ontmoeten. Houd ervan, ook als het jullie pijn doet. Erken dat alles op het punt staat zich te veranderen. Jullie helpen ook altijd om het pad te behouden als jullie gewoon liefde ZIJN.

Jullie concrete taak, die jullie graag vervullen, zal zich openbaren als het zover is. Wees tot die tijd in vrede met alles en houd van jezelf, want wie niet van zichzelf houdt kan ook niet van de Aarde houden op de manier die zij nodig heeft. Al het slechte weer is een onderdeel van de aardse loutering. Ook als enige van de dingen die nu gebeuren door elitewetenschappers menselijk zijn geforceerd en door politici zijn ingezet. Dan gaat het om machtsstructuren, om experimenten van onrijpe zieldelen die nog helemaal op het speelveld van de dualiteit handelen.

Ik wens jullie veel vreugde met Kryon!

Jullie, Barbara Bessen