Kryon: De Goddelijke Weg /19 Een cursus in Liefde – Boek 2

Kryon: De Goddelijke Weg /19

Een cursus in Liefde – Boek 2

Gechanneld door: Barbara Bessen

11 april 2014 – Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn. Deel 16.

De nieuwe weg van de Aarde – Sanat Kumara spreekt:

Schenk aandacht aan de Liefde, niet degene die jullie zo grandioos voorkomt. Laat je niet door uiterlijkheden beïnvloeden. Het ware geschiedt in het innerlijke en in dat van Gaia. Omdat jullie, net zoals ik, zoals wij allemaal, in een veld verweven zijn denk er dan goed aan wat jullie goede gedachten veroorzaken. Elke gedachte die jullie denken gaat naar het veld, draait zijn kring en komt ook weer naar jullie terug.

Hoe zou het zijn als jullie vaker liefde in het veld zouden sturen zonder precies te weten waar het heen moet? Het Goddelijk veld is intelligent en weet waar jullie goede intentie en liefde ingezet kunnen worden. Jullie liefde werkt ook zonder een doel op te geven.
Wat kunnen jullie nog meer doen? Leef de dag bewust, overdenk of al jullie dagelijkse routine-achtige handelingen nog jullie opvatting van de nieuwe Aarde, de nieuwe wereld, De Gouden Eeuw vertegenwoordigen. Als dat niet zo is, verander dan je leven. Hoe meer mensen bewust leven des te makkelijker heeft Gaia het.

Wat mijn dienstverlening betreft wil ik nog vermelden dat wij hoog bezoek uit het Centrale Universum hebben. Er staat ons een wezen terzijde van de hoogste en helderste energie en instucties van Thuis van de ENE, hoe jullie die ook willen noemen en interpreteren.

De Aarde is in hoogste paraatheid. Wees ervan verzekerd dat het Licht zal zegevieren. Ook al zullen degenen die hun machtspelletjes willen blijven spelen nog zoveel vage acties starten. Maak je geen zorgen! Wij mogen nu bij enkele transacties ingrijpen. Dat mochten wij vroeger niet.

Maar de vrije wil regeert hier nog steeds. Hoe zou het zijn als jullie je vrije wil onder de hoede van je Hoger Zelf zouden stellen? Als jullie zeggen: “Leid mij op mijn weg, jij zult weten wat er nu gedaan moet worden, wat er te doen is. Ik vertrouw jou!”

Dat zou een wijze beslissing zijn en weet daarbij dat jullie je leven dan niet in vreemde handen geven. Jullie zijn het zelf die uiteindelijk de troeven in handen hebben, vrij van invloeden van buitenaf, direct in Goddelijke hand.

Wees ervan verzekerd dat in het innerlijke en uiterlijke bereik van de Aarde ons best doen voor verandering van bewustzijn van Aarde en mens. Wij hebben grote steun van Galactische Raden en instituten. Het pad is verzekerd. De Aarde zal haar weg gaan, met of zonder de mensen. Willen jullie meegaan op de weg? Goed, houd je dan vast, zit vast in het zadel, er zal jullie niets gebeuren. Vertrouw erop! Ik ben Sanat Kumara.

Een oefening voor jullie.

Als jullie dit willen staat Sanat Kumara jullie voor een bezoek ter beschikking. Wij zullen hem op de denkbeeldige weide ontmoeten. Sluit je ogen en ga naar de jullie bekende weide.

Bekijk jezelf op deze weide, strijk met je handen over je lichaam en neem waar wat je draagt. Neem de omgeving met alle zintuigen waar . Voel alles wat je ziet. Voel het gras, de bomen, misschien een vijver.

Beleef alles alsof je daar op een aardse weide staat. En geloof mij, het isecht, dit niveau is net zo echt als hetgeen jullie met je eigen ogen zien. Kijk nu hoe een wezen naar jullie toekomt. Het is Sanat Kumara. Jullie weten nu wat jullie moeten doen. Ga helemaal in deze ontmoeting op.

Als jullie Shamballa zouden willen bezoeken zouden jullie eerst in de geest moeten vragen of het gepast is. Jullie zullen antwoord krijgen. Jullie zullen ook weten als het juiste moment is gekomen. Leun achterover en wacht af wat er gebeurt. Misschien gaat jullie bezoek op droomniveau verder of laten jullie je aardse lichaam achter om op etherisch niveau te reizen. Wat goed voor jullie is wordt medegedeeld , maak je geen zorgen.

Barbara’s persoonlijke ervaringen.

Ik had nog nooit direct contact met Sanat Kumara. Het is gewoon nog nooit gebeurd. Ik weet het in ieder geval niet bewust. Maar wie weet of ik niet vaker in Shamballa was zonder dat ik het mij herinner of mij ervan bewust ben. Nu heb ik zelfs de tekst ontvangen.

Ik vraag hem nu of ik hem kan bezoeken? Zijn antwoord luidt: “Ons centrum staat je altijd ter beschikking. Als je het meent, houd je dan later gereed en dan zullen wij jou ontvangen. Het is ons een eer. Ik mag je ook zeggen dat het jouw verwachtingen zal overstijgen. Het is aan te raden om je geheel te openen en je niet te begrenzen.

Beleef het als een kind, schakel je verstand uit en geniet. “De reis is dan vanavond voorbij. Hij was adembenemend. Er werd mij echter verzocht om geen bijzonderheden te vermelden. Ook op grond van het feit dat het een persoonlijke ervaring is en anderen dan vooringenomen aan hun reis zouden gaan beginnen.

Het was een zeer mooie, bijna onbeschrijflijke ervaring. Heel veel dank, Sanat Kumara!


Ik wens jullie veel vreugde met Kryon.

Jullie,Barbara Bessen