Kryon: De Goddelijke Weg /2- Een cursus in Liefde Boek 2

Kryon: De Goddelijke Weg /2 

Een cursus in Liefde – Boek 2 

Gechanneld door: Barbara Bessen

22 november 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Lieve Kryon-vrienden!

Welkom in het veld van Eenheid, waarin Kryon thuis is.

Zoals ook in het eerste boek van “Een cursus in liefde” aangaf gaat het er in het tweede boek van “Een cursus in liefde” hoofdzakelijk om in de energie van Kryon te duiken. Hij dient direct de Bron van alle Zijn en dat betekent dat hij ons direct in het veld van Eenheid kan leiden.

Hij neemt ons als een broer of een vader bij de hand en leidt ons naar de wereld van God. Wij mogen hem geheel onbevooroordeeld en vrij als kleine kinderen volgen. Ik ben zeer benieuwd welke ervaringen er ditmaal op ons staan te wachten!
Aan de lezers en lezerinnen die hier voor het eerst bijzijn – en Kryon vertelt mij dat er enige ontwaakten zijn gekomen – zou ik graag willen zeggen dat zij bij dit boek kunnen aansluiten zonder de andere boeken gelezen te hebben. Alle hoofdstukken zijn zo opgebouwd dat zij niet na elkaar gelezen hoeven te worden, maar heel goed op zichzelf gelezen kunnen worden, al naar gelang het jullie aanspreekt.

Ik adviseer jullie ook: doe rustig aan met het boek. Dit boek vereist geen haast.

Zoals Kryon zelf zegt bemerkt men bij het openslaan direct zijn energie. “Dat is een interdimensionaal concept” vertelt hij. Dat betekent dat de energie die wij voor het transformatieproces goed kunnen gebruiken zogezegd direct oproepbaar is. Wij kunnen in dit boek duiken zonder veel te weten. Kryon verzoekt ons ook om dit boek met gevoel en ook met het hart te lezen. Het gaat hier om de Liefde zoals de titel van deze trilogie al aangeeft.

Wij zouden ons hart langzaamaan van alle membranen die wij er als bescherming omheen hebben gelegd moeten bevrijden. Dat is het hoofdaspect van deze grote transformatiegolf die door ons mensen heengaat.

Hoe mooi zou het toch zijn als wij nu alleen maar met het hart denken en handelen. Zouden er dan nog steeds oorlogen zijn om macht, geld en religie? Zouden wij ons dan allemaal niet bij de hand nemen en dan hard lachen om de dingen die wij elkaar in duizenden jaren hebben aangedaan, in de handen klappen en ons verheugen over de nieuwe weg naar vrede?

Wij zitten op de beste weg daar naar toe. Steeds meer mensen ontwaken uit hun Doornroosjeslaap. Maar er is geen prins die ons laat ontwaken, maar dat doet het gebeuren op deze planeet. Misschien is het ook een liefdevol duwtje van Kryon.

De wereld van de dualiteit is aan het afbrokkelen. Dat blijkt ook uit de “oorlogen” tussen de film- en mediasterren, in politiek en wetenschap en zelfs ook bij de spreekwoordelijke “buren van hiernaast” die met hun zorgen niet meer uit de voeten kunnen, waarover de media geregeld berichten.

Overal erkennen wij dat wij niet door kunnen gaan met op deze manier te leven en beginnen wij nieuwe maatstaven aan te leggen voor onze manier van Zijn.

Wij willen de familie en andere mensen eren en achten, maar niet meer op de manier die men ons als kind bijbracht – zoals onze ouders die weer van hun ouders hebben geleerd en dat aan ons doorgaven.

Wij willen ons vrijmaken van massa-overtuigingen en steeds weer zelf kunnen beslissen wat goed voor ons is. Dat is volgens mij een flinke bewustzijnstap. Daarvoor zouden wij onszelf moeten complimenteren.

Tegelijkertijd neigen wij ernaar om onszelf onder druk te zetten en steeds meer van onszelf te eisen. Wij moeten snel, effectief en productief zijn. Wij komen bijna niet meer tot rust en ontspannen gesprekken houden wij veel te weinig. Het treurige daarbij is dat het al zo wijd verbreid is dat wij het zelfs niet meer in de gaten hebben.

Ons ontbreekt de ware, allesomvattende Liefde in onze harten. Als wij ons weer vaker daardoor laten vullen kan dat ook vanzelf bij de anderen om ons heen gebeuren.

Als wij vrede willen bereiken moeten wij bij onszelf beginnen en dat weten wij inmiddels. Wij moeten ons veranderen, ons bewustzijn moet zich veranderen en dan verandert ook ons elektromagnetisch veld en daardaar ons leven dat dan op zijn beurt het liefhebben verandert, ook als dat langzaam gebeurt en soms heel anders dan wij dit zouden willen.

Degenen die wij door ons veranderen aansteken, veranderen ook hun eigen veld en beïnvloeden daarmee hun milieu. Op deze manier gaat de verandering steeds verder zoals bij een kettingreactie. Zo kan de Nieuwe Aarde groeien. Dat wilde Kryon ons vertellen!

Ik wens jullie veel plezier met Kryon!

Jullie, Barbara Bessen