Kryon: De Goddelijke Weg /20 Een cursus in Liefde – Boek 2

Kryon: De Goddelijke Weg /20

Een cursus in Liefde – Boek 2

Gechanneld door: Barbara Bessen

18 april 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn. Deel 17.

De andere kant van de sluier.

Ik wil jullie nu het dichtstbij de Aarde zijnde gebied beschrijven. Het gebied dat mensen betreden als zij hun leven beëindigen. Jullie noemen het sterven. De meeste mensen hebben angst voor de dood en voor het sterven. Alleen in het oostelijk deel van deze planeet weet men veelal dat sterven een overgang naar een andere dimensie is.

Een wisseling naar een gebied waar andere wetten heersen. De meeste mensen hebben geen voorstelling van deze zaken en van de zin van deze sfeer. In de christelijke leer waar de westelijke mensen zich toe aangetrokken voelen, wordt verschillend beschreven  hoe het na de dood verdergaat.

Ik wil hier niet de vele stromingen van de christelijke kerk en hun kijk op de dood en het verdere verloop belichten, maar jullie de waarheid daarover aan het hart leggen. Zelfs als jullie in dit leven zonder belijdenis zijn opgegroeid hebben jullie toch in het algemene leven sterke indrukken door de dood en wat er daarna komt, in je. En zij zijn vaak met overwegend angstige en soms grijpbare voorstellingen verbonden over hoe het verder gaat als het lichaam de levensstroom afgeeft.

Het hele leven wordt bedrukt door de gedachten en patronen die jullie als mensen vormen. Jullie bestemmen je leven zelf. Geen ander wezen heeft daar schuld aan. En ook de overgang naar de volgende dimensie richt zich naar hetgeen jullie ervan verwachten.

Aan de andere kant van de sluier gebeurt dat wat hier langzamer gebeurt: De gedachte werkt direct. En door de gedachten wordt geschapen wat jullie daar zien. Als je aanneemt dat aan de andere kant de hel op jullie wacht of dat Petrus aan de hemelpoort staat die hij met een password opent, dan zal het zo zijn.

Vele mensen denken dat er aan de andere kant misschien een rechtbank zal zijn die het eigen leven beoordeelt en dan beslist hoe het verder gaat. Sommige mensen zijn er ook van overtuigd dat het helemaal niet verder gaat. Zij geloven niet in een verder bestaan van de ziel en het Hoger Zelf. Zij denken dat er maar een leven is en het daarna voorbij is. Zou het niet een hoop moeite kosten om dit voor maar een keer te construeren? Wat denken jullie?

Zij hebben een beetje gelijk als zij aannemen dat alles maar eenmaal gevormd wordt en zich dan oplost.

Hoewel natuurlijk in zoverre als de persoonlijkheidsdelen oplossen en het aardse denken ontsnappen. Later worden bewerkende thema’s meegenomen en de Goddelijke kern blijft. Het Goddelijke aandeel bestaat altijd, het gaat nooit verloren en gaat later op weg terug naar de Eenheid.

Ik wens jullie veel vreugde met Kryon.

Jullie, Barbara Bessen