Kryon: De Goddelijke weg /25 – Een cursus in Liefde – Boek 2

Kryon: De Goddelijke weg /25
Een cursus in Liefde – Boek 2

Gechanneld door: Barbara Bessen

26 juli 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Universele Geest – de Bron van alle Zijn.
Deel 25: Jullie Goddelijk Bouwplan.

Jullie zijn geschapen naar het evenbeeld van de Schepper. In het begin hadden jullie weinig van doen met de uiterlijke vormen waaraan jullie nu misschien denken. Ik spreek niet over jullie fysieke lichaam, ik bedoel de Goddelijk Structuur van jullie Zijn. Voor het leven op Aarde kregen jullie een bijzonder kleed. Het werd speciaal voor jullie ontworpen. Geen mens is gelijk aan een ander, ieder mens is individueel.

De kern echter is Goddelijk en bij al het leven gelijk. Jullie kwamen uit de Bron als een Goddelijke Vonk die eruit stroomde om nieuwe dingen te ervaren.

Waarschijnlijk waren jullie als Lichtwezens in vele Universums  en hebben jullie daar om je heen gekeken. Waarschijnlijk hebben jullie ook daar een lichamelijk kleed gehad dat passend was voor dit bepaalde Universum met haar melkwegstelsels en zonnestelsels.

Dit kleed zag er heel anders uit dan hetgeen jullie nu hebben. Zoals jullie zeker al hebben gehoord is bewustzijn veelvoudig. Al het bewustzijn dat de Bron verlaat is Licht en kleedt zich in het gewaad dat voor de daar aanwezige ervaringsniveaus is aangemeten. Dit gewaad hoeft geen menselijke trekken te hebben. Het kan ook heel anders zijn, zonder vorm. Dit hangt ook af van het dimensie-niveau waar jullie op bezoek zijn.

Hoe hoger het niveau, met hoe meer Licht jullie daar onderweg zijn en des te minder vast is jullie gewaad. Op hogere niveaus zijn jullie je ervan bewust dat jullie in vele bewustzijnsvelden zijn betrokken, zoals SanatKumara dit beschreef. Stel je voor dat jullie, hoe dichter jullie bij de Bron zijn jullie jezelf ook steeds minder individueel ervaren. Want elk Universum heeft de Goddelijke Kern en breidt zich dan uit. Dit proces hebben wij al beschreven.

Waar jullie ooit ook mogen zijn in al deze Universums, de Goddelijke kern is in jullie. Jullie hebben momenteel voor jullie ervaringen een vorm om je heen gekregen die gepast is voor het niveau waarop jullie je nu bevinden.

Misschien kunnen jullie het je op dit moment niet voorstellen en vragen je af: “Hoe zit het met mij? Waar blijft mijn leven? Waar en wanneer kan ik mijn voorliefden en mijn interesses uitleven?” Jullie kunnen hen ook in de Eenheid leven want jullie Zijn de Eenheid als jullie je hiervan bewust zijn en daarnaar leven.

Op deze manier bewust verweven in het Goddelijke kunnen jullie je individualiteit nog gerichter en liefdevoller leven. Dit functioneert veel beter omdat de Eenheid reine Liefde is en alles voor jullie eigen en het heil van jullie medemensen wordt samengevoegd.

Kijk een moment naar je leven en maak een kleine inventaris en controleer waar jullie Zijn werkelijk alleen maar voor jezelf plaatsvindt. Zijn jullie nog niet zo met allen verbonden? Niet alleen geestelijk gezien. Jullie leven vindt nooit alleen plaats, jullie zijn altijd met anderen verbonden.

Zelfs bij een bezoek aan het park of bij de bakker handelen jullie nooit alleen. Alles wat jullie aan de buitenkant doen is met anderen verbonden. Zo is ook het individuele meestal iets dat op en met anderen (in)werkt. Op een hoger niveau zijn jullie op elk moment met andere delen van jullie of andere zielsaspecten bezig.

Jullie handelen altijd multidimensionaal. Er is gewoon niets anders mogelijk. Jullie werden gefragmenteerd maar de andere delen van jullie zijn zich nu niet van jullie bewust.

Ik wens jullie veel plezier met Kryon!

Jullie,

Barbara Bessen