Kryon: De Goddelijke Weg /27

Kryon: De Goddelijke Weg /27

Gechanneld door: Barbara Bessen

 9 Augustus 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Kryon: Een cursus in liefde – Boek 2.

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn. Deel 27.

Jullie Goddelijk Bouwplan – Bijzonderheid bij de structuren.

Er is een bijzonderheid bij de structuren van jullie Zijn en ook bij de structuren der dieren. Daarin onderscheiden jullie je ook van het verdergaande Goddelijk plan: Omdat jullie hier in de regionen van de polariteit ophouden is ook jullie veld aan deze polariteit onderworpen.

Jullie veld verandert steeds naar aanleiding van jullie gedrag. Jullie gedrag hangt weer af van oude patronen, van de emoties die jullie activiteiten beïnvloeden.

Stel je eens voor dat jullie een hele dag naar dit veld zouden kunnen kijken terwijl jullie je op Aarde bewegen. Alle gedachten, jullie activiteiten, de hele dag door, kunnen jullie bekijken hoe jullie veld erop reageert. Alles is vibratie, tonen en vibraties, kleuren en vibraties.

Als ik mijzelf zou moeten beschrijven zou ik zeggen: “Ik besta uit vormen, kleuren en tonen, net zoals jullie.” Zo is het. Jullie ontwikkelen iets dat jullie aura-fotografie noemen. Dat is een mogelijk om via een foto vast te houden welke kleuren jullie veld domineren. Het bevat niet alleen de kleuren van de regenboog waarover ook in de moderne tijd nog graag mythisch wordt verteld.

De kleuren en hun combinaties die daarin herkenbaar zijn zullen jullie verbazen. Het zijn schakeringen die jullie misschien nog nooit gezien hebben.Dit heeft ook te maken met het feit dat jullie meer zijn dan als de reeds beschreven lichamen en dat de hogere chakra’s en lichamen andere kleuren en vibraties hebben.

De kleuren veranderen immens snel. Zojuist was je nog in hel licht gedoopt omdat je vrolijk en vol levensvreugde was, een moment later als een telefoontje je uit je rol heeft gehaald, domineert er een andere kleur in je aura. Zo gaat het de hele dag door. Als een dag eerder vermoeiend is en je vaak in een gevoelscarrousel bent, kunnen jullie je voorstellen hoe het er in jullie veld uitziet.

Jullie veld verandert ook bij ziekte, bij diepe treurnis, bij misbruik van drugs en dergelijke. De conclusie is: Hoe evenwichtiger jullie leven is, des te stabieler, lichter en helderder jullie veld is. “Wat moet ik doen?” vragen jullie. Bekijk je leven en probeer het zo in te richten dat jullie in evenwicht en tevredenheid met mij zijn. Jullie leven altijd nog met een been in de dualiteit maar als jullie je voor ogen houden wat jullie zojuist zelf hebben gezien, kunnen jullie je bewust gedragen.

In stresssituaties, in treurnis of woede, trek je dan terug en stabiliseer je dan door prana-ademen, (uitvoerig beschreven in het laatste boek), door bewust je hart te openen of door intensiever contact op te nemen met je Hoger Zelf. Een beschrijving van de ontmoeting met het Hoger Zelf volgt in een van de volgende hoofdstukken.

Daaruit kunnen jullie gevolgtrekken dat jullie de Heer van jullie velden moeten zijn. Niets en niemand zou jullie moeten beïnvloeden zodat je veld troebel en niet stabiel of gesloten is. Want dat is de volgende factor. Jullie veld wordt omzoomd door een lichte rand. Als jullie er goed naar kijken zullen jullie een zachte violette rand herkennen. Als jullie niet bij jezelf zijn, geïrriteerd zijn, ziek of drugs gebruiken, wordt re rand van je veld instabiel. Het kan onderbroken of er kunnen gaten in zijn.

Als jullie goed geestelijk kunnen kijken en door iemand om hulp worden gevraagd, kijk dan in het aura van deze zieke of instabiele mens. Waarschijnlijk zullen jullie het als gebarsten of vol gaten waarnemen. Natuurlijk moeten jullie deze mens eerst vragen of jullie mogen kijken.

Niemand zou ongevraagd zo diep in een andere mens moeten kijken, laat staan in zijn aura handelen.

“Hoe krijgt men het aura weer stabiel?” vragen jullie zeker?  Met behulp van Goddelijke Licht, de Goddelijke energie, kan jullie veld weer worden gesloten.

Maar vergeet niet dat ook de uiterlijke omstandigheden veranderd moeten worden. Als jullie behulpzaam zijn maar de oorzaken van de beschadiging van het veld, niet worden aangepakt, zal het weer snel instabiel zijn. Daarom spreken wij zo vaak over het ophelderen van de patronen, de emoties.

Ik wens jullie veel vreugde met Kryon!

Jullie,

Barbara Bessen