Kryon: De Goddelijke Weg /28

Kryon: De Goddelijke Weg /28

Gechanneld door: Barbara Bessen

16 augustus 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Kryon: Een cursus in liefde – Boek 2.

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn. Jullie Goddelijk Bouwplan – Emoties.

Als een mens steeds weer in pijnlijke situaties komt en in paniek en angst raakt schaadt dit zijn structuur. Een mens die zich bewust is dat het denken en handelen zijn leven kan bestemmen door anders te denken en te kijken kan hij zijn gedrag met betrekking tot zijn gezondheid bepalen. Dit mag een beetje drastisch klinken, maar het is wel waar.

Als jullie helder zijn en je structuren steeds meer opruimen dan worden jullie vrij om zonder begrenzing te handelen en is jullie veld stabiel.

Doe dat wat jullie kunnen verantwoorden en leef niet naar de dogma’s van de wereld om jullie heen. Deze dogma’s kunnen stempels zijn van Staat, de ouders, jullie levenswijze tot nu toe en ook kunnen zij uit oude levens komen.

Jullie merken zeker dat ik het steeds weer zeg. Ik heb het vandaag vanuit het kijken naar jullie elektromagnetisch veld verklaard. Alle oude thema’s uit dit en andere levens zitten in jullie emotioneel- en mentaal lichaam opgeslagen. Jullie verschillende lichamen zijn met zeven chakra’s verbonden.

Chakra’s zijn ingangen naar de dienovereenkomstige lichamen die jullie hebben en ook naar de overeenkomstige dimensies die wij later nog bij het thema “buitenlichamelijke ervaringen en geestelijke reizen” zullen belichten.

Helderheid door bewust kijken naar je eigen handelwijzen en naar de vormgeving van je levens en de opgeslagen ervaringen, waardoor jullie als opnieuw geboren kunnen handelen en reageren.

De achtergrond van de overgeleverde zin: “Wees zoals kinderen” betekent: zich onvervalst, on-beïnvloed bewegen, zich niet door opgeslagen en aangeleerde structuren te laten beïnvloeden. Ook dit kan niet vaak genoeg gezegd worden. Jullie zeggen misschien: “Dat weet ik toch al, Kryon”. Ja, ik weet dat jullie het weten, maar leven jullie het ook?

Begin er nu mee om bewust te leven. Dit is de verandering of de verwijding van jullie bewustzijn, daarom gaat het nu op de nieuwe weg van de Aarde en de mensheid. Al het andere komt voort uit deze belangrijke stappen.

Velen van jullie mensen willen buitenlichamelijk reizen, helder zien, helder voelen, teleporteren, door het Al reizen. Dit staat allemaal voor de deur, dat is jullie geboorterecht. Maar eerst moeten jullie streven naar wat jullie zijn en naar wat jullie door de vele levenservaringen hebben toegedekt: een multidimensionaal lichtwezen.

Ik wens jullie veel plezier met Kryon!

Jullie,

Barbara Bessen