Kryon: De Goddelijke Weg /29

Kryon: De Goddelijke Weg /29

Gechanneld door: Barbara Bessen

 22  augustus 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Kryon: Een cursus in liefde – Boek 2.

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn. Jullie Goddelijk Bouwplan – Electromagnetisch veld.

Een aanvullende informatie voor de lezers die alleen voor deze incarnatie op Aarde zijn om haar te helpen: Jullie zijn al met een andere structuur op Aarde gekomen. Jullie electromagnetisch veld is vergaand gereinigd. Jullie zijn al verbonden met de kristallijnen structuren van de Aarde. Jullie veld is alleen door de geboorte of door ervaringen met de ouders, opvoeders en vrienden in de kindertijd een beetje aangeslagen of ietwat uit zijn verband geraakt.

Als jullie dit hier lezen stuur ik een bijzondere straal in je hart zodat jullie weten dat jullie zo bedoeld zijn. Jullie behoren tot degenen die heel snel zullen ontwaken waardoor jullie dienstverlening kan gaan beginnen.

Als jullie je nu afvragen: “Ja, maar wat is nu mijn dienstverlening?” dan antwoord ik jullie: Houd je bezig met dit veld, neem contact op met je Hoger Zelf, onderhoud deze verbinding en heb een beetje geduld. 

Misschien is het jullie tijd nog niet en duurt het nog even voordat jullie taak begint. Misschien hebben jullie plotseling een gedachteflits die je ergens opmerkzaam op maakt. Of misschien hebben jullie je taak al op je genomen en zitten jullie nog niet zo vast in het zadel. Dit gaat veranderen. Heb vertrouwen!

Zoals jullie weten is het veld niet om jullie heen, maar overal. In het eerste deel van dit boek hebben wij de Aarde en haar speelplan uitvoeriger beschreven. Wij vertelden dat zich om de Aarde heen enige rasternetten bevinden. Wij vertelden dat een daarvan het electromagnetisch veld van de Aarde is.

Alle velden hebben iets met het speelplan van deze planeet te maken. Samen met Sanat Kumara en zijn team zorgen zij voor een effectieve omgeving en omstandigheden zodat er hier in de dualiteit geleerd kan worden.

Tot nu toe konden de meeste mensen in alle tijdramen dit grote veld maar zelden doordringen. In dit speelveld was het maar gedeeltelijk mogelijk om de Goddelijke energie te ontvangen, de energie waaruit alles bestaat en die het mogelijk maakt om door jullie gedachten al het gewenste te vormen…..alleen ver ontwikkelde mensen zoals profeten hadden de mogelijkheid om daarmee te handelen. Dit was niet makkelijk en het gebeurde zeer zelden.

Door de Harmonische Convergentie in 1987 is het speelplan van de Aarde veranderd.

De Kryon groep heeft voor alle mensen die nu tot multidimensionale wezens zullen ontwaken, een volledig andere omgeving geschapen. En jullie zijn daarvoor de pioniers. Pioniers zijn alleen dan belangrijk als het erom gaat nieuwe stappen te zetten. Velen zullen jullie pioniers volgen!

Jullie leggen hier de energetische lijnen, jullie veranderen het veld voor dat wat voorheen op Aarde niet mogelijk was. En zoals het bij nieuwe wegen altijd is weet niemand precies hoe zij geconstrueerd zijn en hoe zij mogelijkerwijs eindigen. Niemand kan de weg beschrijven.

Jullie verkondigen hen voor jezelf en voor de anderen. Wie jullie dan zal volgen, kan ik jullie niet zeggen want dit beslist ieder mens voor zichzelf. Maar ik ben er zeker van dat velen nu ontwaken omdat de stappen van Moeder Aarde niet te overzien zijn. Velen zullen in de stilte gaan en zich afvragen: “Wat is hier aan de hand? Waarom gebeurt dit allemaal? Wat kan ik voor mijzelf en het algemeen doen?”

De weg naar loutering begint ermee dat jullie (h)erkennen wie jullie kunnen zijn. Je hoeft geen wetenschapper te zijn om te begrijpen dat jullie electromagnetisch veld met het grote veld moet corresponderen zodat jullie weer helemaal Heel kunnen zijn en (h)erkennen dat jullie niet alleen maar mensen zijn.

Onderzoek je Zijn door innerlijke reizen en communicatie met geestelijke hiërarchieën en neem contact op met je Goddelijke kern. Het is de sleutel voor jullie Gehele leven. Het toont jullie bijvoorbeeld hoe je met je cellen kunt spreken en verantwoordelijk (h)erkent wat er in je leven echt belangrijk is. En het zal ervoor zorgen dat jullie vanuit het speelveld van de Aarde, door het aardraster heen,contact met andere werelden kunnen onderhouden. Ook dat wat vroeger bijna onmogelijk was. Is dit geen bijzondere tijd?

Ik wens jullie veel vreugde met Kryon!

Jullie,

Barbara Bessen