Kryon: De Goddelijke Weg /31

Kryon: De Goddelijke Weg /31

Gechanneld door: Barbara Bessen

5 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn.

Jullie Goddelijke Plan – Aarde-magneetraster.

Een cursus in zelfliefde

Hebben jullie er ooit eens over gedacht hoe makkelijk het zou kunnen zijn als je liefde voor jezelf hebt? Nee, vinden jullie dit helemaal niet makkelijk? Waarom niet? Kijken jullie wel eens naar jezelf en negeren jullie je Goddelijk lichaam zoals zoveel mensen dit doen? Ook dit is uit de Eenheid gevormd.

Het kan dan wel door Schepperwezens zijn gebeurd die uit andere regionen kwamen en hun zaad gaven maar misschien irriteert dit jullie. Het waren zelfs vele zaden die jullie Zijn lieten ontstaan.

Wij hebben daar al eerder over gesproken. Deze Schepperwezens zijn uit de Bron gekomen, zijn uitgestroomd en hebben in naam van de Schepper geschapen. Lange tijd geleden hebben zij onder andere in vele schepperfasen de zaden voor de menselijke lichamen op Aarde gebracht.

Het concept van deze lichamen werd intussen vaak veranderd, ook met behulp van Sanat Kumara. De mensen noemen dit evolutie. In deze ontwikkeling werd door hoge wezens tijdelijk gericht ingegrepen, vaak ook op aanwijzing van nog hogere niveaus die ook het speelplan Aarde en de dienstverlening van Sanat Kumara overzien.

Herinner de ook de analogie van de leider of de traptreden waarmee ik jullie heb beschreven hoe de verschillende niveaus uit het Geheel naar voren komen en daarmee verbonden zijn. De afloop van de evolutie past precies in dit beeld.

Jullie lichaamis een deel van jullie dat jullie dientterwijl jullie hier zijn. Zonder lichaam zouden jullie hier niet zo kunnen rondspringen en salto’s maken zoals jullie dit in je kindertijd hebben gedaan. Die salto’s maken jullie nu in de geest, nietwaar? Maar wacht maar af tot het verjongingsproces merkbaar wordt. Dan zullen jullie moed nodig hebben als jullie tot verbazing van alle familieledennet zoals vroeger een salto in de woonkamer maken. Ik weet het!

Jullie lichaam is soms een beetje treurig omdat jullie er weinig aandacht aan schenken. Het heeft een eigen bewustzijn en handelt zoals jullie het behandelen. Als jullie er liefdevol voor zijn, verheugt het zich en zegt: “Oh, mijn baas spreekt met mij, dit vind ik prettig, hij/zij heeft mij eindelijk in de gaten! Nu zal hij/zij rekening met mij houden!”

Als jullie er geen notitie van nemen maar het zonder opmerkzaamheid behandelen, handelt het zonder jullie steun. Dan is het eerder treurig en zegt misschien: “Hij/zij houdt helemaal niet van mij, ik word niet gezien. Zou hij of zij wel weten dat wij samen kunnen handelen waardoor alles goed, harmonisch en hand in hand loopt zoals het zou moeten zijn?”

Jullie zijn met je hogere Zijn, met je zielendeel in dit lichaam gegaan. Jullie kwamen en namen alle andere lichamen, die jullie zijn, met je mee. Jullie verzorgers hebben hen met elkaar verbonden zodat jullie hier met hen samen kunnen leven. Ik wil hier gemakshalve iets van jullie vier-lichaam-systeem beschrijven: Ten eerste is er jullie fysieke lichaam. Daarmee verbonden is er het etherische lichaam dat net als bij de Aarde, met meridianen, belangrijke energetische banen, is gevuld. Zij sturen de voor het leven benodigde Goddelijke energie in jullie lichaam. Het etherisch lichaam is een evenbeeld van het fysieke lichaam. Daarom gelden beide in vele leerstellingenals een eenheid en worden zij als alleen maar één lichaam gezien.

Ik wens jullie veel vreugde met Kryon!

Jullie,

Barbara Bessen