Kryon: De Goddelijke Weg /32

Kryon: De Goddelijke Weg /32

Gechanneld door: Barbara Bessen

12 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Kryon: Een cursus in liefde. Boek 2.

De Universele geest. De Bron van alle Zijn. Een cursus in zelfliefde – deel 2

Jullie etherisch lichaam bevat ook de belangrijke chakra’s die de Goddelijke energie ontvangen en verdelen. De chakra’s zijn poorten naar de dienovereenkomstige dimensie niveaus die de mensen tijdens hun ervaringen op Aarde bezoeken. Nog hogere niveaus waarin jullie ook aanwezig zijn, bereiken jullie door hogere chakra’s die zich boven jullie fysieke en etherische lichamen bevinden.

Chakra’s zijn poorten naar de niveaus die jullie graag (zouden) willen verkennen. Als jullie hogere, lichtere niveaus willen bezoeken is het wel vereist dat jullie dienovereenkomstig zijn gereinigd. Jullie moeten in resonantie zijn met de daar aanwezige niveaus anders zal het binnengaan niet lukken.

Vaak gebeurt dit binnengaan ook met steun van een geestelijk helper die de weg kent en behulpzaam is. Het is werkelijk jullie geboorte recht om al deze gebieden te leren kennen. Hoe meer jullie je met je totale Zijn bezighouden des te beter begrijpen jullie overigens het gezamenlijk, Goddelijke bouwplan. Want in jullie is in het klein verankerd wat in het groot als plan werd geschapen.

Jullie chakra’s zijn de poorten naar jullie ontwikkeling. In de huidige tijd zijn bij vele mensen de chakra’s vervuild. Dit betekent dat zij niet correct draaien en niet stromen. Deze vervuiling moet meestal niet worden begrepen als zonden in traditionele zin, maar het zijn belastingen die jullie zelf produceren.

Nu zijn wij weer bij de angsten. Ieder mens heeft hier op Aarde vele ervaringen die vaak met angsten zijn verbonden. In jullie tweede lichaam, het emotioneel lichaam, worden deze angsten, die ook met emoties zijn verbonden, opgeslagen. Zij worden dan bij passende of soortgelijke situaties actief, overkomen jullie en heel snel zitten jullie dan in een onaangenaam, beangstigend gevoel, in onzekerheid.

Dit op zijn beurt is te merken in de chakra’s die langzamer gaan werken. Daardoor wordt de toevoer van Goddelijke energie verminderd. Wij bevelen aan om in angst- of panieksituaties langer diep te ademen. Diepe prana-ademing helpt jullie om weer rustig te worden. De chakra’s draaien weer sneller en de verzorging van Goddelijke energie is weer gewaarborgd. Ondanks dat zouden jullie je angsten moeten bekijken, er bewust naar kijken en hen waar mogelijk af te bouwen en te verwijderen. Dit is spirituele hygiëne. En daarna stroomt alles makkelijker.

Jullie derde lichaam is het mentale lichaam. Het is nauw met het verstand verbonden en kan ook de hersenactiviteiten sturen. Als de Goddelijke energie echter goed kan stromen, worden de hersenen over het algemeen door het vierde, het spirituele lichaam, gestuurd. Dit brengt wetenschappers nog steeds tot verbazing.

Deze vier lichamen zijn het basispakket voor alle zieldelen die ervaringen op Aarde willen doormaken. Daarboven is er het 12-chakra’s-systeem. Het wordt door jullie andere, hogere delen aangestuurd, die de twaalf dimensies van dit Universum vertegenwoordigen.

Al naar gelang van de stand van ontwikkeling van de mens werken zij meer of minder actief. Nu, op de nieuwe weg van de mensheid, zijn alle chakra’s paraat, respectievelijk zeer actief bij jullie groei betrokken. Eigenlijk is het niet helemaal correct om van twaalf dimensies te spreken omdat er bij de hoofddimensies nog verdere onder dimensies zijn. Maar in dit Universum wordt bij alle berekeningen en plannen het twaalf systeem gebruikt.

Daarom zijn er onder deze twaalf hoofddimensies weer twaalf onder dimensies enzovoort, zonder begrenzing. Dit kunnen jullie nu zeker niet bevatten. Houd je ermee bezig zolang je het leuk vindt. Jullie kennis is aangepast aan de stand van jullie ontwikkeling. Over twee, drie jaren zullen vele dingen die jullie nu nog raadselachtig voorkomen beter doorzien kunnen worden. Jullie bewustzijn heeft zich uitgebreid. Het is ook oneindig!

In dit lichaam systeem zijn jullie als zieldeel geïncarneerd. Jullie brengen alle ideeën mee over welke ervaringen jullie in dit leven willen hebben en beleven alles met dit lichaam. Dat wil zeggen, dat het ook alles krijgt wat jullie ervaren, of het nu een ongeluk is waarbij het lichamelijk betrokken is, of anders. Ook de andere delen van dit systeem worden daardoor bedrukt. Het trauma van dit ongeluk wordt in jullie emotioneel lichaam opgeslagen.

Bij volgende, soortgelijke situaties komt dit gevoel weer naar boven. Of dat van je eerste kus. Dat wordt ook door jullie lichamen ervaren, met alle facetten van dit gebeuren. Als jullie een mens ontmoeten die uiterlijk of gevoelsmatig lijkt op jullie kus partner van toen, komt de herinnering van de kus weer in jullie omhoog. Spannend, nietwaar? Daardoor ook de indruk in jullie afgezet die jullie van deze mensen krijgen.

Waar ik naartoe wil is dat er zonder jullie lichaam niets werkt. Het is er altijd bij. Voelen jullie nu dat je in de gaten wordt gehouden? Nee, goed zo. Jullie zijn toch een eenheid. Geen deel van jullie is gescheiden van de andere delen terwijl jullie onderweg zijn.

Ik wens jullie veel vreugde met Kryon!

Jullie,

Barbara Bessen