Kryon: De Goddelijke Weg /33

Kryon: De Goddelijke Weg /33

Gechanneld door: Barbara Bessen

18 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Kryon: Een cursus in liefde – boek 2

De universele Geest – De Bron van alle Zijn. deel 33

Een cursus in zelfliefde – deel 3.

Ik vraag jullie om samen een reisje te maken: Sluit je ogen en stel je helemaal op je lichaam in. Ik wil graag dat jullie je lichamen over het gevoel verkennen. Ga heel bewust door elk deel van het lichaam. Begin bij je kleine teen en eindig bij je haren. Neem er alsjeblieft de tijd voor. Merk op waar er spanningen zitten, waar iets verlicht moet worden. Misschien komen er wel tranen omhoog.

Het lichaamsdeel waarbij dit gebeurt is dan niet helemaal in het Goddelijk tapijt ingeweven, het is gescheiden. Bij velen vrouwen zijn dit bijvoorbeeld de buik, de geslachtsorganen en de borsten.

Het hart voelt zich misschien wat bedrukt en op zichzelf geconcentreerd. In tweede deel van het jaar 2008  werd er veel in het gebied van hart en longen gereinigd. Daar zijn onder andere de vertrouwensthema’s opgeslagen. Verken je fysieke lichaam. Neem er de tijd voor anders zal een bezoek niet lonen. Het doel is dat jullie je lichaam beter leren kennen en begrijpen dat jullie gezamenlijk handelen. Ik zou willen dat jullie er een liefdevol gevoel voor ontwikkelen. Jullie zitten immers in hetzelfde schuitje, jullie zijn een team.

Bij dit reisje ontstaat de ervaring dat jullie werkelijk uiterst complex zijn. Al jullie delen zijn met elkaar verweven. Er is niet maar één aspect van jullie dat handelt als jullie bijvoorbeeld in je beroep een beslissing nemen. Je lichaam reageert door ontspannen of gespannen te zijn.

Jullie emotioneel lichaam en je mentaal lichaam zijn erbij betrokken, zij brengen oude ervaringen in. Zij handelen zogezegd bij alles wat jullie doen met je mee. Misschien begrijpen jullie nu ook dat het absoluut noodzakelijk is om alle opgeslagen thema’s te reinigen en op te lossenzodat zij jullie niet meer begrenzen en jullie vrijuit kunnen handelen.

Wij hebben de mogelijkheden om op te lossen in het vorige boek uitvoerig beschreven. Ik wil jullie echter nog even wijzen op het innerlijk toneel dat jullie daarbij behulpzaam kan zijn.

In verkorte vorm nog eenmaal deze oefening:

Sluit nu je ogen en bouw voor je innerlijk oog een toneel op, een klein podium zoals in een theater.Je zit op de eerste rij en kan van daaruit met je innerlijke delen of angsten het Hoger Zelf van partners of mensen waarmee je een problematische verhouding hebt, spreken. Je kunt op dit innerlijk podium ook alle dingen van je leven belichten en bewerken.

Als het bijvoorbeeld om vliegangst gaat, vraag deze angst dan op het podium en spreek ermee. Hij zal jullie zeggen wat hem beweegt en wat hij misschien zal willen. Onderhoud je ermee. Zo kun je begrijpen waar de angst vandaan komt en hem begrijpen en loslaten.

Misschien gaat je volgende vlucht dan makkelijker en bij de tweede hebben jullie er misschien zelfs plezier in.

Als je zorgen hebt in de relatie met een ander persoon vraag dan zijn Hoger Zelf, of ook die van jou, op het toneel en bespreek het probleem. Ik weet dat je daardoor een andere zienswijze op de intermenselijke verhoudingen en het speciale probleem zult krijgenwant alles is ook een spiegel voor jezelf en heeft een idee voor de volgende stappen in zich.

Eris niets dat jullie op dit podium niet kunnen bespreken. Ook thema’s als schaamte laten zich daar goed bewerken. Wat is voor jou onaangenaam? Vraag dit gevoel of thema op het toneel en licht het door. Ga diep naar binnen en herken de oorzaken van de schaamte. Niet altijd lost alles zich bij de eerste keer op. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld het thema “schaamte” meermalen op dit toneel moet behandelen. Kijk nog eens naar de thema’s en kijk naar de vooruitgang ervan. Is deze kunst van zelfkennis niet een goede mogelijkheid om bewuster en makkelijker door het leven te gaan?

Ook ziektesymptomen en zelfs kanker kunnen zo belicht worden.Waarom is er kanker? Wat wil hij jullie vertellen? Er zijn mensen die het door innerlijke activiteiten voor elkaar hebben gekregen om het overtal aan kankercellen te laten slinken, want alle mensen hebben kankercellen in hun lichaam. Zij mogen alleen niet overheersen want dan is het ziektebeeld daar! Door het oplossen van ziektesymptomen worden de zelfgenezingskrachten van de mens geactiveerd en het cellenbeeld geharmoniseerd.

Of de mens als aanvulling dan naarandere therapieën grijpt, of het nu om medicijnen of om het zoeken naar Heelheid gaat, moet ieder voor zichzelf beslissen.

Om de weg uit te zoeken waarom een syptoom is verschenen, is werkelijk absoluut noodzakelijk en ik wil dit een Goddelijke Weg noemen. Natuurlijk zijn medische maatregelen ook uit Goddelijke inspiratie ontstaan, zoals alle ontdekkers en uitvinders hun ingevingen vanuit een hoger niveau ontvangen.

Maar bij jezelf de oorzaken voor storingen ontdekken is het beste. Het is de belangrijke stap naar zelfverantwoordelijkheid. De mens moet voor alles wat hem overkomt de verantwoordelijkheid nemen, want niets dat in het menselijk leven komt is van buitenaf ontstaan. Van buitenaf kan er alleen iets gebeuren als daar binnenin toestemming voor is gegeven

Ik wens jullie veel vreugde met Kryon!

Jullie

Barbara Bessen