Kryon: De Goddelijke Weg /39

Kryon: 
De Goddelijke Weg /39

Gechanneld door: Barbara Bessen

Kryon: Een cursus in Liefde. Deel 2

12 december 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn. Deel 39.

Je Gouden Engel, jouw Goddelijk bewustzijn. Deel 2.

Je Gouden Engel was natuurlijk nooit weg. Hij was er altijd en het was alleen jullie contact dat onderbroken was. Het was een lang en moeilijk proces om dit contact te onderbreken want voordat jullie in het duale systeem kwamen of misschien op een ander soort planeet leerden, waren jullie nauw met God verbonden.

Dit was het meest nauw in de hogere gebieden die dichter bij de Bron staan. Daar was jullie verbinding 1:1. Jullie waren schepper en schepping. Niets kon jullie scheiden. Toen jullie in dit systeem kwamen moesten jullie een moeilijk en langdurig proces doorlopen totdat de scheiding tot stand was gekomen.

Jullie terugreis houdt een opnieuw versmelten in met jullie Goddelijke Kern.

Een beetje problematisch en verstorend is bij dit proces de verbinding met je persoonlijkheidszelf, ook ego genoemd. Dit Ego ligt graag dwars en vertelt jullie dat alles maar onzin is.

“Jij bent jij” fluistert het jullie misschien steeds weer toe. “Vertrouw op mij, ik ben jouw leider!”

Dit kan in andere tijden op Aarde heel passend zijn geweest want het ging erom voor onderkomen en voedsel te zorgen en daarbij heeft het ego met zijn verstand jullie vaak gediend. Het was ook behulpzaam toen jullie in niet zeer lichtvolle tijden een schuilplaats nodig hadden om je te verstoppen omdat jullie iets hadden gedaan wat de autoriteiten niet beviel.

Ook vandaag de dag zullen wij het verstand en de persoonlijkheid niet helemaal opzij schuiven. Maar als dualistisch gereedschap zullen wij het niet meer de overhand laten nemen. Wij zeggen graag dat er een versmelting plaats moet vinden. Het lagere Zijn dient zich met het hogere te verbinden. Dit kan nu gebeuren.

In bijzonder moeilijke situaties is de oefening met het innerlijk toneel aan te bevelen. Vraag je persoonlijkheidszelf op het toneel te komen en spreek daarmee over de situatie die jullie zorgen baart en waarin het zich mengt.

Stel de vraag: “Waarom stel jij je op tussen mijn Hoger Zelf en mij? Wat wil jij daarmee bereiken?”

Misschien vertelt het ego dat het bang is om niet meer in beeld te zijn. Spreek daarover met hem en vertel dat je dit helemaal niet van plan bent maar alleen verzoekt om met je Hoger Zelf in verbinding te komen en ermee samen te werken.

Dit kleine rollenspel maakt het makkelijker om de verbinding met je Hoger Deel te stabiliseren. Je kunt ook het persoonlijkheidszelf bij de hand nemen en het naar de Gouden Engel leiden en hen beiden met elkaar verbinden.

Vraag erom om samen je leven te sturen, op de manier die voor jou het beste is.

Ik wens jullie veel vreugde met Kryon!

Jullie, Barbara Bessen