Kryon: De Goddelijke Weg /4 – Een cursus in Liefde – Boek 2

Kryon: De Goddelijke Weg /4

Een cursus in Liefde – Boek 2

Gechanneld door: Barbara Bessen

20 december 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Universele Geest – de Bron van alle Zijn.

Hebben jullie zin om weer eens diep in de Goddelijke Liefde te duiken en helemaal in jezelf te zijn – doorstroomd door de heerlijke Gouden Golf, de energie, die nu uiterst intensief door de planeet stroomt?  Deze planeet die bereid is zich vanuit de diepte en de kaken van de materie te verheffen  en nieuwe stappen in haar eigen evolutie te maken. Hebben jullie zin om mij een paar minuten, of misschien nog iets langer, te volgen? Ik neem jullie gewoon mee.

Ik nodig jullie uit om mij als een broer de hand te geven en mij vol vertrouwen toe te staan dat ik jullie een tijdje vasthoud. Ik wil jullie zeggen dat wij altijd EEN zijn als jullie dat willen.

Jullie kunnen altijd weer in deze situatie teruggaan als jullie aan mij denken. Nu ben ik er al en zeg jullie: Hier is de Liefde van Thuis; hier zijn de Kracht en de Sterkte die jullie nu nodig hebben.

Hier is de luchtigheid die jullie op het moment misschien ontbreekt, maar die wel nodig is voor de komende stappen die jullie willen gaan.

Misschien zijn jullie een beetje verhard en zien jullie je leven door de bril van verbetenheid. Dan kunnen de woorden en ideeën van jullie Hoger Zelf of van mij niet doorkomen.

Ik kan nu de verbinding verhelderen, de Goddelijke straal direct naar jullie toe leiden en jullie verbinden.

Maar ik zeg jullie dat deze sterke kracht vroeg of laat in jullie leven zal komen.

Ik kan jullie ook met graagte vertellen hoe het is om niets te doen, eenmaal helemaal niets te doen. Gewoon te zitten of te liggen en naar de Lieve God te gaan.

Dat is soms het beste want jullie lieve mensen neigen er allemaal toe om steeds in gedachten te zijn: “Is alles goed wat ik doe? Ben ik echt op de goede weg?  Of ben ik alweer een doodlopende straat ingegaan? Ik ben vaak zo verward omdat ik niet weet hoe ik de Gouden Golf van alle Zijn (de nieuwe energie die naar de Aarde stroomt) voor mijn ontwikkeling gebruiken kan. Wat komt er nu?

Ik voel mij vaak in de kaken van gedachten en ervaringen uit dit en andere levens. Zij slingeren zich als oude patronen steeds weer door mijn leven en veroorzaken verwarring. Dan lijkt het erop alsof ik stagneer. Hoe kom ik uit deze wirwar? Hoe vind ik de juiste weg voor de komende jaren op deze planeet? Ik wil mijn leven vredig maar ook met inhoud en spannende dingen invullen.

Ik wil mij van deze ervaringen die mij nog steeds beïnvloeden af. Maar hoe? Ik heb al Kryon-boeken en ook andere literatuur van geestelijke helpers gelezen. Maar steeds glijd ik weer terug naar diezelfde energie. Wat doe ik verkeerd?”

Zulke en gelijkaardige gedachtegangen bewegen mensen dagelijks.

Maar laten wij eens vertrouwen en ons verzinken in het nietsdoen. Wij zijn zoals wij zijn: Wij bewegen ons als Godskinderen en verheugen ons in het Zijn.

Alles wat wij moeten doen is ons erop te bezinnen dat wij een deel van God zijn.

Wij zijn, zoals ik graag zeg, “God in de buitendienst.” Maar wel een medewerker die is geschapen en heeft vergeten dat hij een deel van God is. Hij vraagt zich af: “Wie ben ik. Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe?” Het komt bijna altijd neer op deze vragen.

Wij willen tijdens ons samenzijn alle vragen opzij leggen en zeggen: Wij zijn in het hier en nu. Wij zijn goed zoals wij zijn. Alles is voor ons bestwil.” Ik wil jullie opvrolijken tijdens onze bijeenkomst in dit boek en ook later als jullie met mij contact opnemen, door in alle situaties van onrust, onwetendheid en zelfs vertwijfeling te zeggen: Ik ben goed zoals ik ben!

Ik ben in diepe verbondenheid.

KRYON

Ik wens jullie veel plezier met Kryon!

Jullie  Barbara Bessen