Kryon: De Goddelijke Weg /40

Kryon:
De Goddelijke Weg /40

Gechanneld door: Barbara Bessen

20 december 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

 

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn.

Jullie Gouden Engel, jullie Goddelijk Bewustzijn. Deel 3.

In het voorgaande boek is steeds weer op de verbinding met het Hoger Zelf gewezen. Ik wil hier desondanks nog eens uitvoerig op ingaan omdat jullie het meeste weliswaar met je verstand opgenomen zullen hebben maar het nog niet werkelijk hebben geïntegreerd omdat jullie soms niet in resonantie waren met dit boek.

Het Hoger Zelf is jullie Goddelijk Deel dat met het tapijt, met de Eenheid is verweven. Het bevindt zich aan de andere kant van de dualiteit. Het Hoger zelf is niet alleen met jullie verbonden maar het heeft ook contact met de andere delen, die jullie zijn. Jullie zijn een fragment. Ik hoop dat jullie je daar geen zorgen over maken.

Jullie persoonlijkheid zelf houdt ervan om een beetje te versieren of op te tuigen. Het reageert dualistisch en het wil graag uniek zijn, wat het natuurlijk ook is.

Er zijn dus meerdere enkelvoudige delen van ons gehele Zijn. Stel je weer eens de analogie van het vuurwerklichaam voor. Jullie kwamen hier in dit duale systeem als een hoog lichtwezen dat een deel van een Groter Lichtwezen is. Dit deel heeft besloten om naar dit duale systeem te gaan om daar ervaringen te verzamelen.

Hebben jullie zin om je dit als beelden voor te stellen? Goed. Reis in gedachten dan naar een oord dat in de buurt van de sterrengordel van Orion ligt. Daarvoor hoeven jullie niet noodzakelijk een sterrenkaart op te zoeken. Visualiseer het gewoon, ik help jullie.

In het gebied van Orion is er een sterrenpoort naar dit systeem. Het is als een pad waardoor men geleid wordt. Jullie kunnen het je voorstellen als een luchthaven waar je door een poortje gaat en wordt gekeken of jullie mogen passeren. In dit geval gaat het om een toelating.

Hier worden jullie ontvangen en op alle voorwaarden die jullie moeten kennen, opmerkzaam gemaakt als jullie enige tijd in dit concept van de dualiteit willen doorbrengen. Hier op de lagere niveaus onder het vijfde vibratieniveau wordt gewerkt met de constructie: tijd.

Het is waarlijk een andere wereld waar jullie induiken. Als jullie er visueel nog bij zijn, stel je dan een wijze wachter voor die jullie alles uitgebreid verklaart.

Jullie worden zeker naar een bepaald gebied geleid  dat jullie ter voorbereiding helpt. Misschien zijn jullie samen gekomen met andere avontuurlijk ingestelde personen die met jullie de wereld van de dualiteit in willen duiken.

Jullie hebben zeker gemerkt dat ik alles luchtig en ongecompliceerd beschrijf. Het is voor mij heel belangrijk dat jullie jezelf en deze overgang gevoelsmatig waarnemen. Het heeft zin om je dit allemaal speels te herinneren. Kijk eens goed: Jullie zijn Goddelijk Licht en dit Goddelijke Licht is nooit weg, hoezeer het ook vermomd mag zijn. Het blijft altijd Licht.

Jullie hebben langzaamaan je gewaad, je uiterlijk omhulsel, veranderd om in dit zonnestelsel, in deze uithoek deze voor het Universum belangrijke ervaringen op te doen. Jullie worden geëerd voor jullie moed en daadkracht om deze weg te belopen.

Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat jullie complete Zijn in fragmenten is verdeeld. Jullie zijn niet meer een geheel, maar vanaf dat moment zijn jullie Velen. Jullie essentie is je Gouden Engel. Die verblijft daar en verenigt zich weer met jullie als jullie deze ervaringscyclus hebben beëindigd. Tot op dat moment voelt het aan alsof jullie van het Hoger Zelf gescheiden zijn.

Jullie kunnen nauwelijks geloven dat jullie je eigen Gouden Engel zijn!

Ik wens jullie veel plezier met Kryon!

Jullie, Barbara Bessen