Kryon: De Goddelijke Weg / 46

Kryon
De Goddelijke Weg /46

Gechanneld door:Barbara Bessen

13 februari 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

 

Kryon: Een cursus in liefde – Boek 2.

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 46.

Jullie Gouden Engel, jullie Goddelijk Bewustzijn – Deel 8.

Het contact met jullie Gouden Engel.

De verbinding met je Hoger Zelf, je Gouden Engel, kunnen jullie op verschillende manieren bereiken. Een daarvan hebben wij in het vorige hoofdstuk benoemd. Voor het dagelijks leven zijn er verschillende verdere varianten. Om te beginnen, en ook als jullie het contact willen intensiveren, beveel ik jullie aan om tijdens een meditatie te visualiseren en je Hoger Zelf op een weide of op een plaats naar eigen keuze te ontmoeten.

 Daar kunnen jullie dan zien, voelen en communiceren en uitvoerig contact opnemen. Dit opnemen van contact is een stromend proces. In het begin is de ontmoeting eerder verlegen maar later zullen jullie het contact intensief in je hele lichaam en in het bijzonder in je hoofd voelen.

Als jullie al dieper in het proces zijn adviseer ik jullie om het contact overal uit te proberen, bij elke gelegenheid en op elke plaats. Begrijp alsjeblieft dat de Gouden Engel niets liever wil dat in contact met jullie te staan. Het is zijn hoogste doel. Hij is er altijd, alleen jullie bepalen in hoeverre jullie hem bewust in je leven verweven. Ik kan jullie verzekeren dat jullie leven fundamenteel zal veranderen als jullie dit contact onderhouden.

Ik wil jullie nu een volgende oefening voor het contact met je Hoger Zelf aanbieden:

Sluit je ogen en visualiseer je hart. Niet zoals het er anatomisch correct uitziet, maar gewoon in een “hartvorm.”

In het midden van je hart er een deur, die open ik nu voor je. Je Gouden Engel komt uit deze deur. Ik hoef dit niet nader uit te leggen. Het Hoger Zelf stelt zich dusdanig op als het voor jou goed is en als je een boodschap kunt ontvangen, luister dan naar zijn gedachtestromen die naar je toe komen.

Nog een oefening:

Aan het opnemen van contact met je Gouden Engel zijn geen grenzen gesteld.

Jullie kunnen hem ook helemaal zonder voorafgaande visualisatie in de meditatie bezoeken. Laat alles zich dan als vanzelf ontwikkelen.

In plaats van de weide kunnen jullie natuurlijk ook andere plaatsen die jullie lief zijn, uitkiezen en voor je innerlijk oog oproepen en je Hoger Zelf vragen je daar te bezoeken. Misschien visualiseren jullie liever een strand, een tuin, je mooiste kamer, een grote wolk. Alles is mogelijk.

Je Hoger Zelf bepaalt zelf de vorm waarin hij zich aan jullie vertoont. Hij weet of jullie hem liever als oude wijze of als een grote zus zien, of als een androgeen wezen, wat hij uiteindelijk ook is.

De verbinding met je Gouden Engel is het belangrijkste in jullie tijd op Aarde. De versmelting met hem, jullie Hoger Zelf, is een proces. Hoe meer jullie ervoor openstaan, hoe uitgebreider het bezoek zal zijn. Bepaalde dingen kunnen jullie door bewuste handelingen ondersteunen maar het meeste gebeurt op een voor jullie onmerkbare energetische manier.

Barbara’s persoonlijke ervaringen

Mijn eerste bewuste contactopname was zeer beknopt en zelfs niet gepland. Ik had tot dan toe alleen in diepere meditaties eerder een schemerig contact. De situatie met een bewuste, heldere verbinding vond plaats toen ik in een boekwinkel een boek kocht dat op een wat bijzondere manier beschreef hoe men contact met de geestelijke wereld kan opnemen.

Ik vond dit zeer interessant omdat het mij zeer ongewoon voorkwam. Ik was behoorlijk aarzelend bij de koop omdat het boek mij niet helemaal serieus leek. Nauwelijks thuisgekomen voelde ik direct een sterke drang om papier en pen ter hand te nemen.

Ik merkte dat er iemand met mij wilde spreken en ik moest opschrijven wat hij of zij zou zeggen. Het was een dictaat van Kryon, mijn Hoger Zelf, die ik toen nog niet onder die naam kende. Wat ik toen ontving was als een klein onweer.

De strekking van de boodschap was zoiets als: Of ik zo’n dom ding werkelijk wilde lezen? Deze auteur zou met zulke aanwijzingen zware schuld op zich nemen, dat zou geestelijke misleiding zijn. Heel duidelijk en drastisch kwamen de woorden. Ik was zeer geschrokken en gooide het boek direct in de vuilnisbak.

Ik wens jullie veel vreugde met Kryon!

Jullie,

Barbara Bessen