Kryon: De Goddelijke Weg / 47

Kryon
De Goddelijke Weg. 47

Gechanneld door: Barbara Bessen

20 februari 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

 

Kryon: Een cursus in liefde – Boek 2.

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 47.

Engelen en andere geestelijke helpers

Heb ik jullie vandaag al verteld dat jullie nooit alleen zijn? Nee? Oh, dat geloof ik niet. Ik probeer jullie de hele tijd te vertellen dat jullie multidimensionaal zijn. Jullie nemen het waar als jullie in dit boek duiken en ook bij alle andere pogingen om de energie van Thuis op te sporen.

Jullie zijn geen enkelvoudige wezens die erop uittrokken om de wereld buiten de Goddelijke Schoot te verkennen. Jullie zijn met velen. Nooit zijn jullie alleen, jullie zijn altijd ingeweven in het Goddelijk Veld.

Herinneren jullie je het begin van dit boek nog? Toen sprak ik over de oerknal en gebruikte daarbij de analogie van het gistdeeg, dat steeds groter wordt maar toch steeds gistdeeg blijft. Misschien doet deze vergelijking wat komisch aan, maar het is een goede en passende vergelijking.

Als jullie ook in dit Goddelijk Deeg zitten zijn alle ander vonken daar ook, nietwaar? En hoe is dit nu in het duale systeem?

Het Hoger Zelf bevindt zich op een neutrale plaats, niet op het speelveld, en is niet in het Goddelijk Deeg gedoken. En waar zijn nu al die andere vonken gebleven, die hier ook willen leren? Elke vonk maakt zijn eigen ervaringen en is tegelijkertijd ook lid van een groep.  Want in dit systeem, in het Goddelijk Deeg, zijn jullie niet alleen gekomen.

Voordat jullie hier kwamen maakten jullie kennis met anderen die hier ook naartoe wilden gaan. Nog aan de andere kant van de sluier, zogezegd, dus nog buiten het Goddelijk Deeg, hebben jullie met elkaar afgesproken en besproken waar jullie elkaar mee kunnen helpen.

Dit gebeurde en gebeurt steeds weer. In de loop van jullie aardse leven wacht jullie alles dat je hartje begeert en wat het Hart en het Plan nodig hebben: Vader, Moeder, Vriend, Broer, Geliefde, Vijand. Alles wat jullie beleven gaat alleen maar met anderen, nietwaar?

Denk eens na: Wie heeft jullie goed gedaan? Wie heeft jullie slecht behandeld? Het waren altijd andere mensen, nietwaar?  Of het nu in dit leven of in een ander leven was. En waarschijnlijk waren de zielendelen die jullie nu kennen ook in andere levens al jullie “speelgenoten.”

Ga even achterover zitten en bekijk je leven vanuit dit perspectief. Kies iemand uit je leven die je zeer lief is en kijk naar jullie verbinding. Misschien hebben jullie je al afgevraagd hoe het kan dat hij/zij zo vertrouwd aanvoelt?

Deze vertrouwdheid is zeker niet alleen in de loop van één leven ontstaan.  Zo steunen jullie elkaar bij het uitpakken van de pakketjes en het werken daarmee.

Dit steunen van elkaar heeft niet uitsluitend gevolgen op het fysieke niveau. Soms worden jullie speelmaatjes aan de andere kant van de Aarde geboren, heel ver bij jullie vandaan. Dan zijn jullie op een andere manier aanwezig om elkaar behulpzaam te zijn. Jullie handelen dan op energetische manieren.

Herinner je dat jullie bij het binnenkomen in dit dualistische systeem in talrijke fragmenten werden verdeeld. Ook zij werken met jullie samen. Zij zijn niet allemaal tegelijk fysiek op Aarde aanwezig en zelfs misschien niet in dezelfde tijd.

Waarschijnlijk zijn zij ook niet altijd in jullie nabijheid. Soms, maar nooit toevallig, komen jullie zo’n zielendeel tegen. Maar dit is niet altijd een vreugdevolle gebeurtenis. Ook als jullie man en vrouw zijn hoeven jullie niet automatisch een geweldig echtpaar te zijn. Vaak is deze betrekking eerder heel moeilijk.

Maar dit thema staat voor het derde boek uit deze reeks op de plank. In ieder geval staan alle delen van jullie zielenfamilie steeds met jullie in verbinding. Hoe dit gebeurt? Bijvoorbeeld, als jullie je tijdens de slaap naar andere niveaus begeven naar een bepaald deel van de astrale gebieden.

Misschien gaan jullie ook naar de gebieden die ik in een ander hoofdstuk beschreef: naar de gebieden waar de zielendelen zich ervan bewust zijn dat zij aan de andere kant van de sluier een pauze tussen de incarnaties houden. Af en toe worden zij vergezeld door de delen die in hun slaap daar naartoe reizen.

Jullie noemen dit astraal reizen. Ook dit thema behandelen wij in boek drie uitvoerig.

Jullie zijn altijd met de andere zielenfragmenten verbonden en ook steeds bewust of onbewust met jullie Hoger Zelf verbonden. Het is de commandocentrale voor jullie aardse ervaringen en het leidt jullie vanuit de neutrale gebieden.

Ooit zijn al jullie zielendelen door alle aarde-ervaringen heen gegaan. Dan komen jullie weer bij elkaar en gaan jullie als een geheel naar het volgende niveau toe.

Ik wens jullie veel vreugde met Kryon.

Jullie,

Barbara Bessen