Kryon: De Goddelijke Weg /49

Kryon:
De Goddelijke Weg /49

Gechanneld door: Barbara Bessen

6 maart 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Engelen en geestelijke helpers – 3

Een cursus in Liefde – Boek 2

De Universele Geest – de Bron van alle Zijn. Deel 47.

Engelen en geestelijke helpers – 3

Als laatste wil ik jullie de wezens aan het hart leggen die er altijd voor de mensheid zijn geweest, die zich opmaakten om de geestelijke wereld te verkondigen. Ik spreek nu over de Aartsengelen met hun heerscharen, over de opgestegen meesters en over de grote schepper-wezens, de Elohim.

Omdat wij hier geen hiërarchie op willen toepassen wil ik mij tot deze formuleringen beperken en alleen maar weinig over hen vertellen.

Jullie zijn misschien een beetje geïrriteerd als ik jullie vertel dat de opgestegen meester Jezus, die jullie Christus noemen, ook een leidinggevende ruimtecommandant is. En dat Maria, die jullie uit de oude geschriften kennen, aan zijn zijde dient. De facetten en nuances van de geestelijke hiërarchieën zijn alleen op Aarde veelvuldig.

De “eenvoudige rangen” zijn met de hogere groepen verweven die op hun beurt weer zijn verweven met de Galactische Raden. Natuurlijk patrouilleren wezens van andere zonnestelsels en werelden hier rondom de Aarde en kijken naar het toneelspel van de ascensie op de Aarde. Zij geven hun hulp en dit duurt al een tijdje. Daarbij worden natuurlijk de vrije wil van de mens en het speelplan van de Aarde in zijn huidige vorm in de gaten gehouden.

Het bijzondere aan de nieuwe energie voor de mensen is het directe contact dat met deze vele, hogere geestelijke wezens, die misschien wel hogere delen van hen zijn, kan ontstaan.

Misschien zijn jullie wel een deel van Maria dat zij hier naartoe heeft gestuurd om hier te dienen. Jullie hebben dan een klein fragment in je – misschien noemen jullie het erfgoed – dat overigens niet in jullie onderste DNA-strengen te vinden is. Het zijn Goddelijke, inter-dimensionale genen die zij jullie gaf zodat jullie in haar naam hier kunnen dienen.

In enkele ontwaakte mannen zitten bijvoorbeeld genen van Saint Germain die daardoor zijn energie punctueel verdelen om beter met de Aarde te kunnen werken.

Alle ontwaakte mensen zijn ook in dienst voor de Aarde en mensen die onderweg zijn, zelfs de niet ontwaakten, dienen steeds. Zij zijn het zich niet bewust of denken hier voor een andere dienst te zijn maar desondanks werkt het geestelijk dienen en mist het zijn werking niet.

Bij deze wijs ik jullie erop dat jullie ook vele diensten verrichten waarvan jullie je niet bewust zijn. Misschien zijn jullie een van de vele genezers die ’s nachts ronddolende zielsdelen naar de lichtvolle gebieden leiden. Misschien verankeren jullie ’s nachts energieën inde donkere astrale gebieden als verlossing voor degenen die zich daarvan niet los kunnen maken.

 Of ver-netten jullie lichtfrequenties die met het kristallijnen raster samenhangen. Mogelijk werken jullie ’s nachts in de Binnen-aarde om daar energieën te verankeren. Er zijn vele taken, maar jullie kunnen er zeker van zijn dat jullie veelvuldiger in dienst zijn dan jullie denken.

De hogere geestelijke helpers zijn altijd voor jullie aanspreekbaar. Vertrouw erop en zeg niet: “Die zal zich zeker uitgerekend met mij bezig houden. Alsof hij niets anders te doen heeft!”

Misschien zijn jullie voor bepaalde aardse dingen belangrijke personen, ook voor ver-netten of om anderen te helpen. Hiervoor is jullie contact belangrijk. Jullie worden altijd door de hoge lichtwezens aangesproken en begeleid.

Wie zij zijn hangt van het onderwerp af waar jullie op dat moment mee werken. Jullie worden alleen aangesproken door degenen die jullie al langer begeleiden. Dit kunnen bijvoorbeeld wezens zijn die in andere levens al veel met jullie te maken hebben gehad.

Vergis je niet, jullie zijn oude zielen en waren al vaak hier. Dit geldt op zijn minst voor de meesten van jullie die dit lezen. Er zijn ook een paar pioniers tussen die hier maar eenmaal incarneren om gericht te dienen.

Begrijp alsjeblieft dat het contact met de Kryon groep met zich meebrengt dat jullie velden in balans gebracht worden. Jullie worden gereinigd, de weg naar het contact met de geestelijke wereld wordt geëffend.

Dit is een van de vele taken die ik heb. Vertrouw erop aanspraak te maken op het contact met de helpers, want jullie weten dat jullie nooit alleen zijn. Of?

Waarom zouden jullie geen steun van deze hoge wezens krijgen? Zij houden van jullie, houden jullie waarschijnlijk al heel lang in de gaten en wachten erop tot jullie contact met hen opnemen. Zijn jullie bereid voor een ontmoeting?

Ik heb daarvoor een kleine oefening:

Sluit je ogen en kom helemaal tot rust en ga naar de imaginaire weide. In deze samenhang wil ik jullie nog vertellen dat het niets uitmaakt als jullie liever naar een strand of naar een eenzaam eiland willen gaan. Deze weide is gewoon een voorstel mijnerzijds.

Ga dus naar het oord van je keuze. kijk om je heen en neem jezelf waar, kijk naar wat je draagt, bevoel jezelf en neem je kleding waar.

Vertrouw op wat je ziet, of je nu helder naar binnen kijkt of verder kijkt dan voelen en “ziet”. Een reis op dit astrale niveau is net zo echt als degene die jullie met uiterlijke ogen kunnen waarnemen. Jullie denken dat jullie nu geen broek aan hebben maar een korte jurk? Natuurlijk is dit mogelijk.

Jullie scheppen toch met jullie gedachten? Als jullie een beeld hebben dat steeds wisselt en beweegt, zijn jullie waarschijnlijk niet rustig genoeg. Neem dan wat meer tijd en probeer wat vaker naar de weide, naar het strand, het eiland, kortom naar de plaats van jullie eigen keuze te gaan.

Kijk nu om je heen. Aan de rand van de weide zie je een weg. Heel in de verte kan je een gestalte ontdekken die naar je toekomt.

Misschien wenkt hij je al. Net als bij alle andere oefeningen is er wat tijd voor nodig om hem/haar te herkennen.

Als jullie in andere levens je innerlijk oog al hebben geschoold is het makkelijker te zien. Dit wezen komt naar je toe en blijft voor je staan.

Neem de tijd om het eens goed te bekijken. Als je een lichtveld ziet, steek dan je armen uit en voel hoe het wezen eruit ziet en wat het draagt. Je kunt het ook verzoeken dat het zich duidelijker manifesteert.

Het kan zich voor je innerlijk oog zo manifesteren als jij dit nodig hebt. Voor jou staat een aartsengel. Zoek zelf alsjeblieft uit wie het is. Vraag rustig: “Wie ben jij? Vertel mij jouw naam.” Dan hoor je de naam in je gedachten of weet je het via je gevoel. Misschien vertelt zijn/haar gewaad je al wie het is. Ik laat je nu alleen met de energie van de aartsengel.

Wat is eigenlijk een aartsengel?

Vele mensen kunnen zich daarbij niet al teveel voorstellen. Zijn aartsengelen aparte wezens of een groep? Van Gabriel wordt in vele religies gesproken als er iets aangekondigd dient te worden. Rafael wordt met genezingsenergie verbonden. Hij zou artsen, verloskundigen, ziekenzusters en allen die een geneeskundig beroep uitoefenen, begeleiden, zo zegt men. Dit kan ik bevestigen.

Maar jullie kunnen ook contact met hem opnemen en met hem samen jullie eigen genezer zijn. De aartsengel kunnen jullie als een congregatie verklaren, die een centrum heeft. Uit dit centrum dat een naam heeft, worden vele fragmenten uitgezonden om de aartsengelenergie te vertegenwoordigen, te verbreiden of ermee te werken.

Dit concept is waarlijk inter-dimensionaal. Er zijn, als jullie het zo willen zeggen, miljoenen van aartsengel Michael. Een essentie van deze energievorm is voorhanden en de rest zijn deeltjes uit deze energie die uitstromen om te dienen waar zij geroepen worden.

Als jullie aartsengel Michael aanroepen wordt dit in de essentie direct gehoord en komt een deel van Michael naar je toe. Soms, bij bijzondere gelegenheden, kan het zelfs de essentie zijn die naar jullie toekomt.

Het mag voor jullie gek lijken als ik zeg: Het wezen dat jullie zijn is gelijk zo. Jullie zijn geen enkelvoudig wezen en wie zegt jullie dat jullie niet de kracht van een aartsengel in jullie dragen? Jullie zijn alleen maar af en toe een aartsengel met vleugels!

Eenzelfde verklaring geef ik over de opgestegen meesters. Er zijn van deze wezens die nog steeds in de vorm waren die zij op Aarde hadden. Maar nu zijn zij niet meer te vergelijken met wie en wat zij op Aarde waren. Zij zijn weer compleet, zij zijn een met het Goddelijk Veld.

Als zij door de mensen geroepen worden, weet hun essentie dit, en een fragment van henzelf gaat dan in dienst. Denk eens over deze verklaring na. Laat hem op je inwerken.

Jullie vragen daarover worden in de hogere gebieden beantwoord. Zo gebeurt dit ook als jullie het aan een van hen vragen of dan wordt jullie het antwoord door hun uitgebreide geest gegeven of heel eenvoudig uitgedrukt: Jullie loggen in op de Goddelijke Computer en laten de verklaring in je stromen. Makkelijker kan het toch niet, nietwaar?

De Elohim zijn hogere schepper-wezens die bepaalde taken in de hiërarchie van de Schepper uitvoeren. Zij hebben ook fragmenten van de Goddelijke Essentie in zich.

Jullie kennen dit misschien ook uit de twaalf Goddelijke Stralen die elk door een Elohim worden gedragen en gestuurd. Verrast het jullie als ik jullie vertel dat delen van de Elohim, ook deeltjes, fragmenten van henzelf, in mensen worden gestuurd?

Natuurlijk zeer verdund om in het beeld van de Essentie te blijven. Zo zou het ook kunnen zijn dat jullie een deel van een hoog schepper-wezen zijn, om zijn eigen werk te kunnen verrichten.

Hoe verder jullie je bewustzijn ontwikkelen, hoe verder het veld reikt dat jullie zijn, hoe meer energieën het omvat of bevat. Bij enkele mensen is het zelfs enige honderden of duizend meter breed, bij Avatars omvat het de hele Aarde.

Zijn jullie nauw met de energie van aartsengel Michael verbonden dan dragen jullie een deel van deze energie. Die groeit steeds verder naarmate jullie je bewustzijn verder reinigen en ontwikkelen. Ik hoop dat ik dit begrijpelijk voor jullie heb uitgedrukt. Vragen jullie het mij anders nog maar een keer!

Ik wens jullie veel vreugde met Kryon.

Jullie, Barbara Bessen