Kryon: De Goddelijke Weg /5 – Een cursus in Liefde – Boek 2

Kryon: De Goddelijke Weg /5

Een cursus in Liefde – Boek 2

Barbara Bessen

26 december 2013 / geplaatst 12 april 2014

Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn – Deel 2

Ik ben goed zoals ik ben!

Ik leun nu onstpannen met jullie achterover en duik, net zoals bij het eerste deel van deze cursus, met jullie in de golven van de ENE. Ik neem jullie mee in de Liefde van de Vader, van de Schepper, naar Daar, waar alles goed en volkomen is. Want jullie Zijn volkomen. Niets aan jullie is verkeerd of onvolkomen.

Probeer nu het gevoel van heelheid te ontwikkelen. Begeef je in de energie van de dichte verbondenheid met mij. Leun daarvoor ontspannen achterover, maak het je gemakkelijk, adem een paar maal diep door en merk hoe ik jullie hand vasthoud of een arm om je heen leg; of kies een andere manier waarop jullie je met mij verbonden kunnen voelen.

Kom dan tot rust en neem waar hoe alles om je heen langzaam oplost. De tijd staat stil voor de duur van onze ontmoeting. Misschien kunnen jullie dat later op de klok zien. Jullie zullen het gevoel hebben dat wij lange tijd samen waren terwijl er maar een paar minuten voorbij zijn. Of denken jullie dat er maar een paar minuten voorbij zijn terwijl het uren waren.

Wij zullen het zo brengen als jullie nodig hebben. Want tijd is kneedbaar en kan willekeurig in elkaar geschoven worden. Tijd is een constructie voor de menselijke ervaringen, voor het speelplan van de Aarde. En als jullie werkelijk helemaal loslaten en met mij duiken dan bevinden wij ons samen in de Godsenergie – in de nu –of ook nooittijd. Wij negeren de aardse evenementen gewoon. Wij duiken in een beschermde ruimte en negeren de tijd. Zijn jullie er klaar voor?

Ik vertel nu het verhaal van de oude heer. Veel mensen stellen zich God als een oude man voor die gezellig op zijn wolk zit en zich afvraagt: “Wat kan ik vandaag doen? Ik verveel mij een beetje. Ach, ja, ik kan mij een beetje uitdijen, mij groter maken of zelfs dupliceren. Dat is een goed idee.”

God kan namelijk Alles zijn. Werkelijk Alles!

Als God dus alles kan zijn dan is ook alles mogelijk. Het is belangrijk dat jullie geen grenzen stellen in het combineren, proberen, visualiseren en construeren van jullie levens. Dat valt juist de aardse wetenschappers zwaar.

Velen hebben nog niet begrepen dat zonder de Goddelijke parameter niets, maar met deze parameter alles mogelijk is. Jullie hoeven je alleen maar voor te stellen dat alles mogelijk is want dan is alles ook mogelijk.

Wie is God? Wat is God? God is de Universele Geest. God is Geest die zich altijd weer op zoek begeeft naar verwijding, groter worden. Jullie zouden zeggen: God vindt zichzelf steeds opnieuw uit. Zo is het. Er is niets dat Geest niet al heeft gedacht. En als er iets nieuw geschapen wordt dan is dat nieuwe een gedachte die God denkt. En dan IS het!

Het deel van God dat jullie zijn heeft alles vergeten. Jullie zijn van ver gekomen toen jullie deze planeet uitkozen om nieuwe ervaringen op te doen en daarover hebben wij al vaak gesproken.

Het is nu de moeite waard om jullie Goddelijke kwaliteiten weer te herkennen en aan te nemen. Zoals God denkt en met een gedachte iets schept, zo kunnen jullie nu ook je verdere leven gestalte geven. Wat jullie daarbij hindert is vaak jullie onzekerheid, jullie twijfel, jullie angst, jullie minderwaardigheidsgevoel en veel meer.

Ik wil jullie in het tweede deel van deze cursus meer gevoel van zelfwaarde brengen, jullie stabiliseren waardoor de God die jullie zijn, weer actief en volledig functioneel kan worden.

En het geheel met een gezonde humor, want verbetenheid hindert de rivier van het ontwaken. Humor is als zout in de soep. Met een beetje zout op smaak gebracht hebben vele soepen voortreffelijk gesmaakt. In dit geval zou ik willen zeggen: Met humor gaat alles makkelijker, het is het glijmiddel voor menselijke scheppers. Laten wij nu weer naar de gedachten- en Schepperwereld van God gaan:

God, de lieve, wijze Vader op de wolk…. Nu, voor degenen die daarover glimlachen en zeggen: “Zo zal het echt niet zijn!” willen wij iets feitelijker naar de Goddelijke wereld gaan. God is Geest. God is beweeglijke geest, die steeds blijft scheppen.

Alles geschiedt eerst in de geest om zich dan te openbaren en zich dan in de vorm te manifesteren. De gedachte is het scheppingsmodel. Daaruit wordt iets geboren dat zich in de werelden van de materie kan manifesteren. Ik sta direct onder de Bron. Zo kan men mijn dienst zien, die ik uitvoer. Maar ik kan ook wat wij God noemen, niet menselijk verklaren. Het is niet niet te vatten en niet uit te leggen.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ik wens jullie veel plezier met KRYON!

Jullie, Barbara Bessen