Kryon: De Goddelijke Weg /6 Een cursus in Liefde – Boek 2

Kryon: De Goddelijke Weg /6

Een cursus in Liefde – Boek 2

Gechanneld door: Barbara Bessen

3 januari 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn. Deel 3.

Veel van jullie stichters van religies kregen zaken door van Hogere Wezens die de mensen een beeld van de Schepper wilden geven. Deze voorstellingen gaven altijd weer wat de mensen in hun toenmalige ontwikkeling konden begrijpen. Zo geven de Geschriften van alle religies op deze planeet in de grond, ware woorden weer die Goddelijke informatie bevatten.

Steeds aangepast aan de mensen en aan hun plaats en hun tijd. In de loop der eeuwen werden deze gechannelde boodschappen door vertalingen en interpretaties bewust of onbewust veranderd.

Voor de huidige tijd zijn zij eigenlijk niet meer passend. Daarmee wil ik mijn op religie georiënteerde lezers niet in verwarring brengen. Maar tegenwoordig is het de opgave van de geestelijke leiders om jullie te vertellen dat God niet van buitenaf werkt maar in ieder van jullie zelf. En deze God in jullie wil zelfverantwoordelijk leven. Als jullie bidden, bidden jullie met jezelf. Ik verzoek jullie daar nog eens preciezer over na te denken. Hoe denken jullie dat gebeden werken?

Wij zullen dit later uitvoeriger belichten. Wat gebeurt er met jullie gebeden? Wie spreken jullie aan? Natuurlijk in eerste instantie jezelf. Het deel van jullie dat de Bron vertegenwoordigt. God is in alles en iedereen. Jullie moeten je dit alleen nog bewust zijn. Elke boom weet dat hij een deel van God is. Elke bij weet het instinctief ook, hij weet het en leeft het. Zelfs als de wetten van de natuur soms wat wreeed mogen lijken is het zo dat ook zij zijn onderworpen aan de vergankelijkheid en de terugkerende kringloop.

Dat betekent dat alles schommelt en niets blijft staan. Het is een doorgaand groeiproces. Alles is altijd in beweging, waarmee jullie mensen vaak problemen hebben. Jullie willen graag iets vasthouden omdat het zo goed aanvoelt terwijl nieuwe stappen vreemd lijken, vaak niet voorspelbaar en daarmee ook angst activeren.

Die rakelen ook vaak oude patronen op die vroeger ervaren werden en die jullie nog altijd in je opgeslagen hebben. Het is een feit dat God, de de geest schept, altijd weer, altijd nieuw is en zich steeds uitbreidt. Zo is het. Ik kan hier mijn meest eevoudige versie van het ontstaan van Al Wat Is het beste geven: De mensen spreken over het ontstaan van het Universum vanuit de oerknal. Hoe zou het zijn als jullie je dit eens plastisch voorstellen? Een vonkje, een gedachtemodel, werd door de Schepper in gedachten gevormd op zo’n manier dat het zich steeds verwijdt. Het groeit, het dijt uit en wordt iets nieuws, iets dat groter is.

Mogelijk gebeurt dit ook in de vorm van een grote knal. Het is alleen belangrijk om te begrijpen dat het steeds groter wordt en desondanks in zichzelf EEN blijft: De Oervorm van de Geest, Goddelijke energie. Het best kunnen jullie je dit voorstellen. Een klein iets verwijdt zich. Misschien past de analogie van gist. Het wordt groter en dijt zich uit, wordt steeds groter. Misschien ontstaan er gaten, lege ruimten, maar het blijft hetzelfde gist. Als jullie dit principe begrijpen dan kunnen jullie ook accepteren dat alles God is. Eigenlijk heel logisch, nietwaar?

Dat betekent dan ook dat jullie begrepen hebben dat God in alle ruimten zit, of die er nu leeg uitzien of vast en ondoordringbaar schijnen te zijn. Daarmee kan men ook de vragen van de wetenschappers met betrekking tot lege ruimten begrijpelijk maken. Wat zit er in de tussenruimten van een atoom? Schijnbaar lege ruimte.

Maar: In de leeg schijnende tussenruimte van atomen is er de Goddelijke energie. Als wij dan verder willen gaan kunnen wij zeggen: In de leegte is God, Goddelijke energie, is Geest. En die is niet inactief. Vele astronomische fenomenen zijn zo verklaarbaar. De wetenschappers zitten op het randje om op deze manier grote bevindingen te verzamelen. Wij helpen hen daarbij. Plotselinge bevindingen of herkenningen waren er in alle tijden door ingevingen vanuit de geestelijke wereld. Dat verklaart ook waarom sommige bevindingen op meerdere plaatsen tegelijk tot een doorbraak kwamen.

(bijvoorbeeld: boekdrukkunst: L J Koster uit Haarlem en Gutenberg uit Mainz. Henk)
Ik wens jullie veel vreugde met Kryon!

Jullie, Barbara Bessen