Kryon: De Goddelijke Weg – Een cursus in liefde – Boek 2

Kryon: De Goddelijke weg
Een cursus in liefde –
Boek 2

Gechanneld door: Barbara Bessen

6 december 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Voorwoord Kryon

Geliefde menselijke wezens!

Welkom Thuis! Ik heet jullie hartelijk welkom in de energie van Thuis! Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Dat zijn de woorden die jullie kennen als ik jullie uitnodig om mij een beetje gezelschap te houden.

Wij zullen weer een tijdje samen zijn. Jullie bepalen hoe lang het zal zijn. Jullie zullen ook bepalen hoe lang jullie deze energiestoot nodig hebben.

Jullie kennen de processen waarin jullie je bevinden. En als het niet zo is, dan weet ik het. Ik ken jullie al zo lang, ik kijk in liefde naar jullie carrière en weet precies waar het bij jullie een beetje aan schort. Ik heb jullie ertoe gebracht dit boek in de hand te nemen omdat ik weet dat een beetje frisse lucht van Thuis jullie zal helpen om je weg gecentreerder te gaan en je niet af te laten leiden door uiterlijke gebeurtenissen.Jullie hebben het pad terug naar huis soms een stuk verlaten.

Jullie waren nieuwsgierig en hebben de zijwegen bekeken. Die leken jullie heel interessant maar eigenlijk zijn het alleen maar dualistische speeltjes die daar worden aangeboden. Ik help jullie om weer het directe pad naar Huis te vinden. Wat valt er nog meer te zeggen als opstapje naar onze tweede ontmoeting in deze reeks?

Wat is een cursus in liefde? En wat is de bedoeling hiervan? Eigenlijk zou deze cursus moeten heten: Over het loslaten van angsten. Maar dat leest niemand graag, nietwaar? Wie wordt er graag aan de angsten herinnerd die hij in al zijn bezoeken aan de Aarde verzameld heeft? Angst heeft een negatieve lading en herinnert aan vroegere drama’s en mislukte activiteiten.

Ieder mens kent dit gevoel, bijna onmachtig van angst te zijn. Misschien zijn jullie al aardig ver in het verlichten en het oplossen van jullie angsten. Als zij komen nemen jullie hen waar en laten hen onverrichtterzake weer verdergaan. “Oef, voor elkaar” zeggen jullie dan waarschijnlijk en gaan door op jullie pad van herkenning. Soms gaat dit zeer moeizaam, nietwaar?

Maar voel je getroost, jullie zijn heel goed vooruit gegaan. Hoe ik dat weet? Ik kan het zien, ik kan het interdimensionaal zien en dat kunnen jullie ook, vertrouw jezelf toch gewoon! Het is tijd voor de kwantumsprong!

Maar hoewel, of zelfs omdat alles zo snel en intens gaat, komen de angsten steeds weer tevoorschijn. Het zijn rest-angsten en het zijn de wortels die diep in jullie vastgegroeid zijn.

Angst is afwezigheid van liefde. In deze cursus wil ik jullie bijbrengen dat jullie dit herkennen: Alles is Liefde. Al Wat Is kan niet anders dan Liefde zijn. Zij is het tapijt die de Goddelijke Eenheid weefde en uitbreidde tot in eeuwigheid. Oneindig groot is het tapijt der Liefde. Het is de beste basis voor de komende, zeer turbulente tijd op deze planeet. Jullie zijn zelf een stukje van dit tapijt.

Benut het voor jezelf zodat het jullie goed gaat, voor jullie eigen stappen en voor de veranderingen der Aarde die jullie meebeleven en steunen, waarvoor jullie gesteund worden en gewapend zijn. Daarvoor zijn jullie op deze geliefde planeet gekomen. Ik help jullie om het tapijt van Liefde stabieler te maken. Hoe zou dit beter kunnen gebeuren dan als ik jullie liefde voor jezelf beter kan verbinden met jullie eigen Goddelijke Kern?

De rode draad die door het tweede deel van “een cursus in liefde” loopt is de verbinding met de Bron van alle Zijn en met jullie bron, de band van de Schepper met jullie, die in jullie zelf verankerd is.

Laat ons gezamenlijk op reis gaan en ontdekken wie jullie werkelijk zijn!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ik wens jullie veel plezier met Kryon.
Jullie, Barbara Bessen