Kryon: De Goddelijke Weg – Voorwoord

Kryon: De Goddelijke Weg – Voorwoord.

Gechanneld door: Barbara Bessen

29 oktober 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Kryon boeken zullen in een jaarritme verschijnen. Ik heb ook voor dit boek dezelfde methode gebruikt als bij het vorige.

Na mijn voorwoord en dat van Kryon laat ik mij geheel door hem leiden. Ik weet alleen ongeveer waarheen hij mij zal brengen en welke woorden en energieën hij zal gaan gebruiken.

Daarbij ben ik er zeker van dat de energie die mij ter beschikking staat ons in deze zware tijd van transformatie en nieuwe dingen van nut kan zijn. Ik geniet er ook van om helemaal in die Gouden Golf te duiken zoals hij de nieuwe energie graag noemt.

Denk er daarom aan: Het gaat hier werkelijk niet om woorden en informatie, zij zijn niet het belangrijkste in dit boek. Als jullie dit lezen zal de nieuwe energie zijn werking doen en bewerken wat jullie juist nodig hebben.

Misschien gaan jullie zware lichamelijke transformaties door, voelen je zwak of uitgeput of hebben sterke sterke gevoelswisselingen. Die energie zal oplossen of in gang zetten wat nodig is. Kryon zegt dat die altijd in het juiste tijdraam werkt. Wees simpel. Jullie zijn goed zoals jullie zijn.

Laat mij ter afsluiting nog even over het afgelopen jaar berichten, over de seminars en channelings in de verschillende steden. Kryon heeft uitgenodigd en de mensen naar ons toegestuurd waarvoor het nu gepast is en die de energie van Kryon goed kunnen gebruiken. Hij zegt dat hij ieder van ons kent en stuurt naar de volgende stappen, ook in de seminars, waardoor het kan gebeuren wat er kan en mag gebeuren.

Er komt niemand zomaar toevallig in een Kryon-seminar. Het gebeurt overigens vaak dat mensen vertellen dat zij eigenlijk niet van plan waren om te komen maar dat zij op de een of andere manier bij de hand werden genomen om naar de plaats van het gebeuren te worden gebracht. Weer anderen vertelden dat zij Kryon helemaal nog niet kenden maar alleen naar de aanwijzingen hebben gekeken en geluisterd: Daar moet ik heen.

Na de gebeurtenis zijn zij dan heel geroerd, voelen zich zeer aangesproken en hebben alles begrepen, hoewel Kryon hen onbekend was. Ik merk dat er beginners in de groep zijn als Kryon heel minutieus de de nieuwe energie en de Nieuwe Aarde verklaart. Als er veel mensen onder de bezoekers zijn die al lang op pad zijn, arrangeert hij de thema’s anders. Zo worden alle boodschappen altijd aan de aanwezige groep aangepast.

De seminars waren het afgelopen jaar zeer ingrijpend. In het bijzonder ons eenweekse seminar in Mallorca heeft zeer veel losgemaakt, vertellen de deelnemers. Als men een week samen is kan er werkelijk veel gebeuren, kan er veel opheldering zijn. Maar ook de tweedaagse seminars helpen bij de transformatie en lossen veel op.

Soms verdwijnen zelfs lichamelijke symtomen. Wij hebben in de seminars ook veel gelachen. Humor ontbreekt ons vaak, zegt Kryon. Daarom bracht hij ons vaak aan het lachen zodat wij soms niet meer konden ophouden. Lachen kan veel oplossen, met name als wij in sterke processen zitten. Het maakt ons ontspannen en gemakkelijker in deze opwindende tijd en doet ons bezige fysieke lichaam goed.

Wie al in het eerste boek van een Cursus in Liefde heeft gelezen weet dat er in de eerste hoofdstukken enkele kleine oefeningen staan waarin Kryon ons meeneemt naar de geestelijke niveaus. Aan het einde geeft hij ons verdere oefeningen en ook enkele persoonlijke ervaringen van mij. Mag ik jullie nu uitnodigen om Kryon en mij een stukje op onze weg naar de allesomvattende liefde te begeleiden?

Ik wens jullie veel vreugde met KRYON!

Jullie Barbara Bessen