Kryon: De Goddelijke Weg /38

Kryon: De Goddelijke Weg /38

Gechanneld door: Barbara Bessen

28 november 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn. Deel 38.

Je Gouden Engel, jouw Goddelijk Bewustzijn.

Alles dat tot nu toe is besproken en bij het naar binnen gaan in de energie van dit boek gebeurde, diende ter voorbereiding op de verbinding met jullie Gouden Engel. Het is het deel van jullie dat eng met de Bron van alle Zijn is verbonden en zich niet in de dualiteit bevindt maar helemaal verbonden leeft met het veld van eenheid.

Zoals reeds beschreven werd het speelveld der Aarde onder andere door de verandering van het magneetveld van de Aarde  gewijzigd. Het veld van de dualiteit is alleen voor ontwaakten en wetenden doordringbaar. Om dit plastisch te demonstreren heb ik hier een kleine oefening:

Stel je voor je innerlijk oog de Aarde voor. Het is natuurlijk een blauwe bol met continenten en watermassa’s. Misschien werp je nog een blik op de polen, die overigens aan het verschuiven zijn.

Deze verschuiving moet niet ruimtelijk begrepen worden, maar vanuit krachten. Door de nieuwe inrichting van het magneetraster ervaren ook de polen een verandering. Jullie wetenschappers herkennen dit als een afzwakking. Goed bezien is het echter een instellen op een nieuwe kwaliteit.

Maar kijk nu nog eens goed naar de aardbol en visualiseer het magneetraster erom heen. Als dit zo is, zoom dan in op de Aarde en kijk intensief naar het raster. Er zijn ook nog andere rasters. Maar die interesseren ons nu even niet.

Wij houden ons op het ogenblik bezig met het magneetraster. Ik help jullie er nu bij om de verandering van zijn stabiliteit te zien. Kijk eens hoe het veld zich verandert.

De structuur van je Gouden Engel is met dit magneetraster verbonden. Dit was vroeger al zo maar toen was het speelveld zo ontworpen dat jullie niet in verbinding met je Hoger Zelf konden komen. Tenminste niet harmonisch en voor langere tijd en op een manier waarop jullie de Goddelijke leiding konden aannemen.

Jullie Gouden Engel was alleen in beperkte mate in staat om contact met jullie op te nemen, te helpen bij beslissingen of jullie te inspireren om bepaalde dingen te doen die jullie behulpzaam zouden kunnen zijn.

Je Gouden Engel en jullie waren niet in resonantie, hoogstens af en toe eens, afhankelijk van jullie toestand. Daarom bouwden wijze mensen op bepaalde plaatsen waar de rasters elkaar kruisten, kerken en tempels.

Daar was de energie bijzonder hoog. Men noemde en noemt hen nu nog heilige oorden of krachtplaatsen. Zo stond de priester dichtbij de Goddelijke Geest, al was deze in de gestalte van de Gouden Engel of andere hoge wezens van de bron.

Nu ontwerp ik voor jullie iets dat moeilijk te beschrijven is: Kijk bij deze oefening nu alsjeblieft naar een punt dat zich uit het raster kristalliseert en ga daar dichter naartoe. Kijk er goed naar: Dit punt is jouw Goddelijke Engel en hij wil je nu zijn plaats laten zien.

Kijk nu toe hoe er van hem naar jou een gouden band groeit. Deze band is zijn verbinding met jou. Die kan nu eindelijk weer geactiveerd worden. Ik heb jouw energieveld zo gestabiliseerd en ingericht dat het in harmonie is met jouw Hoger Deel.

Kijk nu in je hart en voel het. Hoe voelt je hart nu? Wordt het groter en helder? Misschien doorstroomt je een warm, zacht gevoel van liefde. Ja, het is de allesomvattende liefde die nu in zijn reinste vorm toegang tot jou krijgt. Daarmee wil ik niet zeggen dat jullie nooit in Liefde zijn.

Maar deze liefde die jullie nu doorstroomt is helemaal rein, werkt zonder woorden, is eenvoudig, oordeelt niet en is er altijd voor jullie. Ook als jullie in je eigen ogen een fout hebben gemaakt. Het is wijze, volledige genade en die helpt jullie om deze zogenaamde fouten uit te vlakken. Hij wil jullie ook vertellendat het in de grond van de zaak geen fouten zijn.

Jullie “fouten” waren veel eerder handelingen die niet met Goddelijk Bewustzijn gebeurden, zoals dit in de dualiteit gebeurt. Ontspan je nu en geniet van deze verbinding, ga lekker liggen en leg het boek weg.

Ik wens jullie veel vreugde met Kryon!

Jullie, Barbara Bessen