Kryon: De Gouden Golf

Kryon: De Gouden Golf

Gechanneld door: Barbara Bessen

1 augustus 2007
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, wees innig gegroet. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Het is echt idiote zomer, nietwaar? Het is geen vakantiezomer zoals de mensen die kennen. Herinner je de eerste informaties die Kryon gaf. Ik sprak over veranderingen die zich in het gebied van de elementen bewegen. Die zijn er nu! In vele gebieden heeft het water zijn kracht laten zien door het oude weg te spoelen. Het vuur verleent de Aarde de kracht om wat niet meer gewenst is, weg te branden. Het oude kan gaan!

Deze aardeveranderingen omvatten ok de reinigingen van de mensen. Dus voor sommigen van jullie, lieve mensen: Neem deze zelf meegemaakt belevenissen van de zomer als gelegenheid om diep naar binnen te kijken en een bezinningspauze te nemen. Dat is zeer geëerd en gepast. Weet dat de reinigingen van de Aarde niet ongemerkt kunnen zijn omdat zij de reiniging van het oude inhouden zodat Al Wat Is weer meer in het gezamenlijk Zijn van de mensen kan treden.

Ook al is het nog zo pijnlijk voor de mensen die met hitte of water te maken krijgen, het is nodig voor de reiniging van alle magnetische systemen. Want dat zijn de Aarde en de mensen vanuit het zicht van heelheid gezien. Alles wordt gewassen en verbrand waardoor zich een vrij Zijn kan ontwikkelen.

Blijf een moment bij jezelf en stuur al je liefde uit je hart en enkele diepe adem-teugen direct naar de Aarde en naar de crisisgebieden. Stuur een bijzondere straal naar de mensen en degenen die zijn achtergebleven. Dat gaat met je bewustzijn. Dat is interdimensionale heling en tegelijk de 1:1-heling. Alle magnetische velden worden zo liefhebbend opgeslagen.

Want nader beken, lieve mensen, zijn jullie elk een magnetisch veld, doordrongen met klanken, vormen en kleuren. Dat is de manier waarop wij het zien en dat doen ook alle geestelijke helpers, leraren en vrienden die zij hebben.

De verandering van deze velden, hun reiniging en loutering bewerken de aanstaande, belangrijke bewustzijnsverandering. Ascensie is het veranderen van je bewustzijn, op zijn top een samensmelting met jullie Gouden Engel, jullie Hoger Zelf.

En voordat de Goddelijke essentie meer in jullie kan komen is er een grondige schoonmaak nodig. Moeder Aarde kan niet voortgaan op haar weg als zij niet ook een schoonmaak zou doorstaan. Nader bekeken is de reiniging van de Aarde het belangrijkst – zonder jullie tekort te willen doen. Maar zonder de mensen kan de reiniging niet plaatsvinden. Jullie zijn nauw met de Aarde en elkaar verbonden, jullie zijn de cellen van Gaia. Het gebeuren is onomkeerbaar, maar het kan makkelijker gemaakt worden. Ik heb er vaak over gesproken dat ieder mens door zijn eigen schoonmaak en door de opening van het hart dit proces kan vergemakkelijken. Stuur jullie hartenergie, jullie Goddelijk Prana, naar de Aarde en naar de mensen – steeds als jullie daaraan denken. Dat kan gebeuren door het aanbevolen ademen en door het uitsturen van het uitademen.

Jullie denken misschien: Mijn kleine geest kan niet voor een verzachting zorgen. Dat kan ik mij niet voorstellen. Het is niet wat het lijkt. Jullie zijn multidimensionale schepper-wezens in slaap – of in een schemerpositie.

Ontwaak, herken wie jullie zijnen gebruik deze gereedschappen ook al lijken zij nog zo banaal.

Voor jullie persoonlijke reiniging wil ik jullie nog een bijzondere mogelijkheid tonen die sinds enige tijd alle mensen – met name de ontwaakten – ter beschikking staat. Krachtige golven Goddelijke energie stromen nu door jullie planeet en haar bewoners. Ik noem dit graag de Gouden Golf, het zijn elektrische liefdesvoedingen die jullie de mogelijkheid geven om met de Aarde, met jezelf of met andere mensen effectief te werken. Ik wil jullie graag de zelf-behandeling aanbevelen.

Wat kan deze golf van liefde, deze Gouden Golf? Stel je voor dat de tijd nu rijp is dat er vanuit een verre hoek van dit universum, uit een opgeslagen centrum, energie van Al Wat Is naar dit zonnestelsel en de Aarde wordt gestuurd om onder andere de lichtlichamen te activeren.

Dat gebeurt, globaal gezien, ook.De eerste stap daarvoor is de reiniging van de eigen velden en die van de planeten. Dit wordt door deze Gouden Golf van Hogere Energie ondersteund. Eenvoudig gezegd kan de Gouden Golf heel veel, maar er moet om gevraagd worden. Wie al veel heeft losgelaten laat deze hoge energie genoeglijk in het lichaam stromen, in alle lichamen stromen en zweeft op een golf van hoge electriciteitsfequentie. Als reinigingen, loslatingen van verkeerd geleide emoties aanwezig zijn zal de energie die aanpakken en naar het oppervlak halen. Zelfs al zeer ontwaakte lichtwerkers bemerken deze golven als radicale reinigers. Echt zonder pardon worden de schuifladen geopend en wordt het oude eruit getrokken.

Waarom zouden jullie je daartegen verweren? Dat heeft toch geen zin. Ooit moeten jullie toch al het oude transformeren. Waarom niet de gelegenheid benutten en het nu laten gebeuren.

Zoals jullie misschien al hebben gedacht heeft deze Gouden Golf zijn eigen ritme. Hij handelt in Goddelijke opdracht. Ik wil jullie nu laten zie hoe jullie met deze Gouden Golf kunnen werken. Kennen jullie de wet van Resonantie? Goed, laten wij ervan uitgaan dat jullie weten dat jullie alles leven dat jullie aantrekken. Als jullie leven momenteel wat doorheen gehusseld is of erg zwaar is en je hart door indrukken van het oude zwaar is, ga dan elke avond in de Gouden Golf.

Ik adviseer de avond omdat jullie dan heerlijk zacht en geborgen inslapen en de kracht verder kan werken. Zoek, als het voor jullie mogelijk is een uurtje waarin jullie ongestoord zijn. Misschien doen jullie een middagdutje. Ga liggen en sluit je ogen en vraag de Gouden Golf om je te doorstromen.

Wat er nu gebeurt zal voor eenieder verschillend zijn omdat het afhangt van de stand van je ontwikkeling, van de manier waarop jullie je bewustzijn al hebben verhoogd en van de mate waarin jullie ascensie helpers al oude dingen hebben kunnen oplossen.

Bij enkelen van jullie zal de Gouden Golf zich als een elektrische schok vertonen alsof je een open elektriciteitsdraad aanraakt. De golf kan als een slag komen en jullie doorstromen. Wees niet bang. Hij kan met geruis in je oren komen of met kloppen in het hoofd. Misschien doorstroomt jullie een golf van liefdesgevoelens en komt er een lieflijke zoetheid in je velden. Misschien kriebelt het overal en hebben jullie bijna het gevoel dat het kietelt.

De golf heeft een eigen ritme. Laat hem met jullie werken. Hij zal juist doorstromen wat jullie momenteel zorgen baart en wat zich op lichamelijk niveau openbaart door hoofdpijn of pijn in de ledematen of door hoesten en proesten. De golf zal het verlichten of helemaal reinigen. De gouden golf is een golf van genade. Hij kan ook jullie processen naar vrijheidsdrang steunen en stabiliseren wat jullie nu willen leven.

Hij helpt jullie ook te begrijpen dat jullie denken jullie vormt en hij schenkt je misschien nieuwe zienswijzen.

Als jullie wat langer in de Gouden Golf liggen en helemaal loslaten, zullen jullie bemerken dat je gedachten zich vertragen en nog wat meer aan de buitenkant zitten.

Het helpt als jullie je op je derde oog concentreren. Dit activeert de verbinding met de Gouden Engel die jullie wederom helpt om helemaal los te laten en je gedachten geen manifestatie kracht meer te geven. Geniet van de stilte, de helderheid en de Goddelijke zoetheid.

Met de Gouden Golf kunnen jullie experimenteren. Hij is als een eigen helingsruimte. Alleen voor jullie.En jullie kunnen ervan verzekerd zijn die jullie helingsactiviteiten natuurlijk ook al het andere zullen veranderen.

Als jullie veranderen, verandert de Aarde.Ja, dat willen jullie graag geloven, nietwaar?Al jullie weer wat meer geklaard zijn, weer een reinigingsfase hebben doorlopen, kan de Gouden Golf een heerlijke mogelijkheid zijn om je weer op een hemelse golf te laten glijden om weer te gaan zweven in de Ruimte der Stilte. De Ruimte van Stilte is een zone waar geen tijd is. De zone is interdimensionaal. Het is ook de ruimte waarin experimenten kunnen worden gedaan met je eigen scheppingskracht. Hoe het werkt? Experimenteer gewoon. Als jullie in deze ruimte komen zullen jullie weten wat je moet doen. Dat beloof ik jullie!

De Gouden Golf is een geschenk van de Bron aan alle ontwaakte schepper-wezens die het experiment scholingsplaneet Aarde naar de nieuwe fase begeleiden. Het is nieuwe, pure energie met een hoge waarschijnlijkheidsfactor waardoor Aarde en mens sneller een hoger vibratieniveau bereiken.

De Gouden Golf is het gereedschap van het superlative, ook globaal bekeken, als wij de politiek en de wetenschap willen belichten. Neem dit geschenk aan, jullie lieve mensen. Geëerd wordt degene die gelaten minstens eenmaal per dag de Gouden Golf door zijn lichaam laat stromen om zichzelf en de Aarde te dienen.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in augustus 2007. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.