Kryon: De “Gouden Golf”

Kryon
De “Gouden Golf”

Gechanneld door: Barbara Bessen

23 maart 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

De Nieuwe Energie, ook Gouden Golf genaamd. Een boodschap van het wezen Kryon.

Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Het is voor mij een vreugde om hier te zijn en jullie de energie van Thuis te brengen. Laten wij onze bijeenkomst gewoon met een duwtje van Goddelijke energie beginnen.

Ik leg mijn hand op jouw hart om jou in de nu-tijd van de allesomvattende liefde te geleiden. Die is er altijd, ontbreekt nooit en maakt alles mogelijk.

Kijk in je hart. Wat voel je? Het is de liefde die jou aangeeft je leven met gemak en liefde te vormen. Sinds 1987, de Harmonische Convergentie, heeft de Aarde een bijzondere status. Vanuit de hoogste schepperniveaus werd bepaald dat de Aarde in een hogere omloopbaan  met het zonnestelsel en haar planeten gaat. Daarvoor is het nodig dat er sterke transformaties plaatsvinden voor de Aarde en voor de mensen. Jullie bevinden je net als alle anderen in een sterke transformatie en enkelen van jullie worden hier bijzonder zwaar door getroffen.

Het kunnen lichamelijke zorgen zijn die het dagelijks leven bezwaren of/en men doorstaat vele sterke veranderingen in je persoonlijke omgeving. Dat kan verlies van werk zijn, vrienden verlaten je, jouw familie ervaart veranderingen, en komt een verhuizing aan en vele andere uiterlijk herkenbare nieuwigheden.

Je merkt dat jouw handelingen transparanter worden, je herkent wat er in jouw leven niet meer gepast is en wat je zou willen veranderen. Dit zorgt misschien voor treurige stemmingen. Velen van jullie hebben dit tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling sterk gevoeld.

Dit lag aan de gedachten van het morfogenetisch veld dat alles voedt en draagt. Vele mensen overdachten hun doelen, hun wensen, hun dromen. Velen baden, ieder op zijn eigen manier, voor 2012 om liefde, geborgenheid, vrede en om het stillen van hun honger.

Het betrof aards voedsel en ook spiritueel voedsel. Zulke gebeden of intenties brengen duwtjes van transformaties met zich mee want het veld verandert. En deze veranderingen bemerken alle mensen. Deze nieuwe energie, die nu steeds sterker naar de Aarde komt, is het schip voor alle veranderingen waar jullie zo naar hebben uitgekeken. Ik noem het de “Gouden Golf” omdat hij werkelijk deels als een golf en ook lichamelijk herkenbaar werkt.Het is het beste om het los te laten.

Hij neemt alles met zich mee dat kan gaan. Hij spoort de mensen en de instituten aan om in de eigen waarheid te leven en hij stopt werkelijk nergens voor.

Wie zich daarin begeeft, niets vasthoudt, zal gelouterd uit de Gouden Golf komen en zich verder tot in de hoogste voor mensen bereikbare vibraties en niveaus laten dragen.

Deze Golf is de allesomvattende Liefde van God. Hij is hier nu in de juiste sterkte zodat de mensen en de Aarde hem kunnen verdragen. Het is de Liefde, het Licht in pure vorm en het is hier om de mensen en de Aarde te dienen.

Hogere geestelijke wezens voeden op deze manier het informatieveld van de Aarde dat vroeger nauw verbonden was in het magneetveld van de Aarde, met hoger vibrerende informatie. Vroeger was het alleen aan ingewijden op krachtplaatsen om dit te ervaren.

“Wat kan de ontwaakte mens nu doen?” hebben velen zich afgevraagd, met name tijdens de jaarwisseling. “Hoe zal het verdergaan met de Aarde en ons mensen?” Deze “Gouden Golf” gaat door met het doorstromen van alles wat deze planeet beleeft.

Toewijding aan de eigen Goddelijke instantie is het doel, dat als een weg is, die allen nu belopen. Ieder doet het op zijn eigen manier. Wij bevelen aan om je naar het Heilig, Hoger Hart te wenden. Dit is het fijnstoffelijke deel van het fysieke hart en bevat de Godcel, het Hoger Zelf van ieder mens. Dit draagt ook de ziel in zich die het welvaren van de op Aarde rondlopende mensen als regelaar begeleidt. Als jij je hand nu op je hart legt en zo contact opneemt met jouw Hoger Deel, voel je na korte tijd een warm gevoel, een stilte en voel je je gedragen. Probeer dit gevoel zo vaak mogelijk in je dagelijks leven op te roepen.

Deze energie is zonder oordeel, zonder dualiteit en is heel gewoon alleen maar Liefde. Met deze kracht het dagelijks leven meester te worden is een aanbeveling onzerzijds. Je zult merken dat alle zorgen zich minimaliseren tot de praktische kern, wat werkelijk gedaan moet worden, of men stelt vast dat de zorgen een impuls van het ego waren.

Het ego zal zich steeds meer in deze hoge Goddelijke kracht begeven. Het zal versmelten zodat de Hogere,  Goddelijke manier van kijken de leiding overneemt. Je kunt ook bewust met jouw Hoger Zelf in contact treden door communicatie. Luister naar het zachte stemmetje dat achter al het luide gedoe dat in je hoofd tegen jou spreekt. Het is jouw waarheid. Of begeef je een visualisatie naar jouw Heilig, Hoger Hart en bezoek jouw Hoger Zelf van aangezicht tot aangezicht. Bespreek jouw zorgen en je levensweg en vraag om leiding en hulp. Dan zal het zo zijn.

Geëerd is de mens die (h)erkent dat hij nooit alleen is, hij wordt geleid als hij dit toelaat, zodat het pad naar het Licht is geëffend. Wel, lieve vrienden, laat je dragen door de Goddelijke Kracht. En laat mij jullie nogmaals vertellen dat 2012 niet het jaar is van de ondergang van de wereld.Het is het jaar van de vele mogelijkheden. Het is het jaar van de kwantumsprong, maar ieder mens beslist zelf of hij deze Goddelijke Kwaliteit, dit geschenk, aanneemt. Vertrouw jij genoeg op jezelf om jouw innigste wensen nu tot uitdrukking te brengen?

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid

KRYON

gechanneld door Barbara Bessen